Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:641 · Visa fulltext
Kungörelse (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd
Departement: Civildepartementet
Upphävd: 1988-03-01
Ändring, SFS 1977:629
Rubrik: Förordning (1977:629) om ändring i kungörelsen (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 1 a §; omtryck
Ändring, SFS 1980:388
Rubrik: Förordning (1980:388) om ändring i kungörelsen (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1983:223
Rubrik: Förordning (1983:223) om ändring i kungörelsen (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983-05-24
Ändring, SFS 1987:1347
Omfattning: upph.