Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:462 · Visa fulltext
Lag (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla
Departement: Finansdepartementet K
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Upphävd: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:725
Omfattning: upph.