Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:340 · Visa fulltext
Förordning (1970:340) om skolskjutsning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring, SFS 1972:482
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1972:598
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ändring, SFS 1972:605
Omfattning: ikrafttr.best.
Ändring, SFS 1975:195
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1975:880
Omfattning: upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 7, 8 §§; omtryck
Ändring, SFS 1986:36
Rubrik: Förordning (1986:36) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 6-8 §§
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1988:68
Rubrik: Förordning (1988:68) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1988-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:33, TU 1987/88:5, rskr 1987/88:89
Ändring, SFS 1989:943
Rubrik: Förordning (1989:943) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 7 §
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1991:1361
Rubrik: Förordning (1991:1361) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1991:1604
Rubrik: Förordning (1991:1604) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:1291
Rubrik: Förordning (1992:1291) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1996:291
Rubrik: Förordning (1996:291) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:784
Rubrik: Förordning (1998:784) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 7 §; ny 9 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1277
Rubrik: Förordning (1998:1277) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:950
Rubrik: Förordning (2005:950) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2008:1117
Rubrik: Förordning (2008:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1580
Rubrik: Förordning (2010:1580) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:527
Rubrik: Förordning (2011:527) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:239
Rubrik: Förordning (2012:239) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2014:1246
Rubrik: Förordning (2014:1246) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:1117
Rubrik: Förordning (2017:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:933
Rubrik: Förordning (2018:933) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-07-01