Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:264 · Visa fulltext
Kungörelse (1970:264) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
Departement: Miljö- och energidepartementet
Förarbeten: Prop. 1970:86, SU 95, rskr 221