Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:105 · Visa fulltext
Sjöarbetstidslag (1970:105)
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1970:29, 2LU 17, rskr 127
Upphävd: 1998-10-01
Ändring, SFS 1973:285
Omfattning: ändr. 10, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1973:40, InU 1973:16, rskr 1973:164
Ändring, SFS 1975:729
Omfattning: ändr. 2, 17, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1976:586
Rubrik: Lag (1976:586) om ändring sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1980:207
Rubrik: Lag (1980:207) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: upph. 21 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:257
Rubrik: Lag (1982:257) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:87, TU 1981/82:18, rskr 1981/82:176
Ändring, SFS 1988:50
Rubrik: Lag (1988:50) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 3, 17 §§; ny 21 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:3, TU 1987/88:4, rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1989:991
Rubrik: Lag (1989:991) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 2, 20 §§
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:22, 1989/90:TU8, rskr 1989/90:63
Ändring, SFS 1994:1017
Rubrik: Lag (1994:1017) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1017
Ändring, SFS 1995:929
Rubrik: Lag (1995:929) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:186, bet. 1994/95:TU27, rskr. 1994/95:413
Ändring, SFS 1998:958
Omfattning: upph.