Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:590 · Visa fulltext
Kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
Departement: Justitiedepartementet Å
Ändring, SFS 1973:263
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1982:807
Rubrik: Förordning (1982:807) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1994:1431
Rubrik: Förordning (1994:1431) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995-04-01
Ändring, SFS 1995:273
Rubrik: Förordning (1995:273) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-04-01
Ändring, SFS 2004:1272
Rubrik: Förordning (2004:1272) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2014:1117
Rubrik: Förordning (2014:1117) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:86
Rubrik: Förordning (2016:86) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-04-01