Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:294 · Visa fulltext
Sjöförklaringskungörelse (1967:294)
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring, SFS 1970:924
Omfattning: ändr. 1-6, 8, 11-13, 17 §§
Ändring, SFS 1972:394
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1974:305
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1975:527
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1975:934
Omfattning: ändr. 3, 14, 15, 17 §§
Ändring, SFS 1976:649
Rubrik: Förordning (1976:649) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1978:967
Rubrik: Förordning (1978:967) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1982:815
Rubrik: Förordning (1982:815) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1988:480
Rubrik: Förordning (1988:480) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1990:719
Rubrik: Förordning (1990:719) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)
Omfattning: upph. 1, 15-17 §§; ändr. författningsrubr., 6, 14 §§
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1995:172
Rubrik: Förordning (1995:172) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1999:471
Rubrik: Förordning (1999:471) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2004:1215
Rubrik: Förordning (2004:1215) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005-02-07
Ändring, SFS 2008:1222
Rubrik: Förordning (2008:1222) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2014:1112
Rubrik: Förordning (2014:1112) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2015-01-01