Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:78 · Visa fulltext
Lag (1966:78) om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1966:37; 1LU 1966:21; Rskr 1966:127
Upphävd: 1996-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1968:169
Omfattning: upph. 4 §
Ändring, SFS 1972:814
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1972:98, JuU 26, rskr 285
Ändring, SFS 1996:844
Omfattning: upph.