Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:375 · Visa fulltext
Förordning (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Förarbeten: Jfr prop. 1966:119; 3LU 1966:44; Rskr 1966:230
Upphävd: 2018-03-01
Ändring, SFS 1978:961
Rubrik: Förordning (1978:961) om ändring i kungörelsen (1966:375) med närmare bestämmelser om beräkningen av Sveriges sjöterritorium
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 3 §§
Ändring, SFS 2018:74
Rubrik: Förordning (2018:74) om upphävande av förordningen (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium
Omfattning: upph.