Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:368 · Visa fulltext
Arbetsmarknadskungörelse (1966:368)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1966:52; SU 1966:107; BoU 1966:27; Rskr 1966:251
Upphävd: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1966:670
Omfattning: ändr. 73 §
Ändring, SFS 1967:93
Omfattning: ändr. 57, 59, 61, 88, 91 §§
Ändring, SFS 1968:246
Omfattning: upph. 42 §; nuvarande 101-105 §§ betecknas 112-116 §§; ändr. 11, 12, 16-18, 20, 22, 29-31, 36, 40, 41, 43-45, 48, 49, 56, 59, 61, 67, 69, 71-73, 91 §§, rubr. närmast före 40 §; nya 69 a, 101-111 §§ med rubr.; omtryck
Ändring, SFS 1969:100
Omfattning: upph. 112 §; nuvarande 113, 114 §§, betecknas 112, 113 §§; ändr. 5, 36, 108 §§; ny 114 §
Ändring, SFS 1969:660
Omfattning: ändr. 2, 12, 21, 37 §§
Ändring, SFS 1970:182
Omfattning: ändr. 16-18, 30, 36, 59, 60, 63, 64, 69, 69 a, 114 §§
Förarbeten: Prop. 1970:1 (bil. 13 p B 3, B 4 och B 7), SU 54, rskr 157 och prop. 1970:75, SU 103, rskr 270
Ändring, SFS 1971:387
Omfattning: ändr. 78 §
Ändring, SFS 1971:448
Omfattning: ändr. 1, 2, 11, 20, 28, 36, 37, 41, 55, 60, 84 §§; ny 56 a §, rubr. närmast före 56 a §
Förarbeten: Prop. 1971:1 (bil. 13 p B 2, B 3, B 4 och B 7), InU 3, rskr 56
Ändring, SFS 1971:909
Omfattning: ändr. 115 §
Ändring, SFS 1972:300
Omfattning: ändr. 14, 17-24, 30, 35, 38, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 69, 102 §§, rubr. närmast före 20 §; ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1972:1 (bil. 13 p. B 1 och B 4), InU 3, rskr 63
Ändring, SFS 1973:364
Omfattning: nuvarande 69 a § betecknas 65 a §; ändr. 11, 17, 18, 19 a, 28, 31, 48, 55, 57, 59, nya 65 a, 66, 69, 84 §§
Förarbeten: Prop. 1973:1 (bil. 13 p B 1 och B 4), InU 1973:3, rskr 1973:71
Ändring, SFS 1973:734
Omfattning: upph. 86-94, 97, 98, 101-111 §§; utgår rubr. närmast före 86, 101 §§; ändr. 71-75, 99, 100, 113 §§
Förarbeten: Prop. 1973:56, InU 1973:23, rskr 1973:251
Ändring, SFS 1973:832
Omfattning: nuvarande 23, 24 §§ betecknas 24 § resp. 23 §; ändr. den nya 23 §, 27 §; ny 25 a §
Förarbeten: Prop. 1973:60, InU 1973:19, rskr 1973:200
Ändring, SFS 1974:22
Omfattning: ändr. 12, 19 a, 21, 25 a §§
Ändring, SFS 1974:447
Omfattning: ändr. 4, 17, 30, 36, 96 §§
Förarbeten: Prop. 1974:1 (bil. 13 p. B, B 1, B 2, C 4), InU 1974:3, rskr 1974:68
Ändring, SFS 1974:616
Omfattning: ändr. 23, 25 a §§
Ändring, SFS 1974:980
Omfattning: ändr. 1, 11, 16, 17, 28, 55, 56 a, 113 §§
Förarbeten: Prop. 1974:170, InU 1974:32, rskr 1974:400
Ändring, SFS 1975:124
Omfattning: ändr. 2, 17, 23, 29, 48, 49, 52, 56, 58, 61, 63, 64, 65 a-69 §§; nya 45 a-45 e §§, rubr. närmast före den nya 45 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1975:1 (bil. 13 p B 1, C 4), InU 1975:3, rskr 1975:52
Ändring, SFS 1975:822
Omfattning: utgår rubr. närmast före 17, 18, 19 a, 20, 21, 22§§; ändr. 1, 13-28, 72, 73, 113, 114, 116 §§, rubr. närmast före 13, 14, 15 §§; nya 13 a, 13b, 14 a-14 e, 27 a, 27 b, 28 a §§, rubr. närmast före 27, 28 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1975:45, InU 1975:14, rskr 1975:178
Ändring, SFS 1975:1275
Omfattning: ändr. 16 § i dess lydelse enligt 1975:822
Ändring, SFS 1976:269
Rubrik: Förordning (1976:269) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: upph. 2, 3, 65 a §§; utgår rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 4, 6, 8, 11, 13 b, 16-19, 20-22, 24, 27, 28, 34, 48, 55, 56, 63-65, 66-69, 72, 73 §§, rubr. närmast före 1, 10 §§; nya 12 a, 55 a §§; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:84, InU 1975/76:28, rskr 1975/76:222, prop. 1975/76:100 (bil. 13 p. B 1, 2, C 5), InU 1975/76:33, rskr 1975/76:221
Ändring, SFS 1976:1068
Rubrik: Förordning (1976:1068) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 13 a, 16, 45 b §§
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:7, AU 1976/77:9, rskr 1976/77:18, prop. 1976/77:37, AU 1976/77:10, rskr 1976/77:74
Ändring, SFS 1977:25
Rubrik: Förordning (1977:25) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 16, 21, 24 §§
Ändring, SFS 1977:74
Rubrik: Förordning (1977:74) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1977:141
Rubrik: Förordning (1977:141) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: upph. 43, 45 a-45 e, 47, 51-54, 115 §§; utgår rubr. närmast före 45 a, 51 §§; ändr. 18, 22, 28, 29-31, 34-38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 55-56, 63, 64, 67, 69, 73, 113 §§, rubr. närmast före 40 §; ny 35 a §; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:100 (bil. 15 p. B 1, C 5), AU 1976/77:21, rskr 1976/77:179
Ändring, SFS 1977:771
Rubrik: Förordning (1977:771) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1977:1101
Rubrik: Förordning (1977:1101) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 16, 19 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:32, AU 1977/78:15, rskr 1977/78:51
Ändring, SFS 1978:177
Rubrik: Förordning (1978:177) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 28 a §
Ändring, SFS 1978:368
Rubrik: Förordning (1978:368) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 16, 19, 34, 60, 63, 64, 69, 78, 96 §§; nya 97, 98 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 (bil. 15 p. B 1, B 3, C 5), AU 1977/78:21, rskr 1977/78:189, prop. 1977/78:130, AU 1977/78:32, rskr 1977/78:251
Ändring, SFS 1978:612
Rubrik: Förordning (1978:612) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 25, 58, 60 §§
Ändring, SFS 1978:938
Rubrik: Förordning (1978:938) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 13 a, 22, 31, 35, 36, 41, 48 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:50 (bil. 4), AU 1978/79:15, rskr 1978/79:111
Ändring, SFS 1979:528
Rubrik: Förordning (1979:528) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 11, 12 a, 13 b, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 27 a, 55, 57, 59-61, 63, 64 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:73, AU 1978/79:20, rskr 1978/79:186, prop. 1978/79:100 (bil. 15 p. B 1), AU 1978/79:21, rskr 1978/79:202, prop. 1978/79:135, AU 1978/79:31, rskr 1978/79:303, prop. 1978/79:162 (bil. 3), SfU 1978/79:21, rskr 1978/79:299
Ändring, SFS 1979:1023
Rubrik: Förordning (1979:1023) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 15, 20, 23, 25, 25 a, 27 b, rubr. närmast efter 12 a §; nya 14 f §, rubr. närmast före nya 14 f §
Ändring, SFS 1979:1024
Rubrik: Förordning (1979:1024) om ändring i förordningen (1979:528) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 24, 27, 27 a §§
Ändring, SFS 1980:69
Rubrik: Förordning (1980:69) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 48 §
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:101, AU 1979/80:15, rskr 1979/80:159
Ändring, SFS 1980:339
Rubrik: Förordning (1980:339) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: upph. 71, 82-84, 97 §§; utgår rubr. närmast före 71, 76 §§; ändr. 6, 13, 13 a, 21, 23, 31, 58-61, 63, 64, 72-74, 85, 95, 98-100, 112, 114 §§, rubr. närmast efter 70 §, rubr. närmast före 72 §
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:73, AU 1978/79:20, rskr 1978/79:186, prop. 1979/80:93, AU 1979/80:24, rskr 1979/80:348, prop. 1979/80:100 (bil. 15 p. B 2, C 3, C 6), AU 1979/80:21, rskr 1979/80:197, prop. 1979/80:145, AU 1979/80:25, rskr 1979/80:364
Ändring, SFS 1980:972
Rubrik: Förordning (1980:972) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 11, 12, 16, 17, 22, 23, 25, 27 a, 27 b, 28 §§; ny 28 b §
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:20 (bil. 11), AU 1980/81:11, rskr 1980/81:56
Ändring, SFS 1981:156
Rubrik: Förordning (1981:156) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 15-17, 19-20, 24, 25 a §§
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:85, AU 1980/81:13, rskr 1980/81:153
Ändring, SFS 1981:543
Rubrik: Förordning (1981:543) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: upph. 40, 41, 44, 45, 55 a §§; utgår rubr. närmast före 40 §; nuvarande 58 § betecknas 59 §, nuvarande 59 § betecknas 58 §; ändr. 4-6, 8, 10-13 b, 14 a-14 c, 15-18, 20-25 a, 27 a, 28 a-39, 46, 48-50, 55, 56-64, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 95, 96, 98-100, 114 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 (bil. 15 p. B 1, 2), prop. 1980/81:126, AU 1980/81:21, rskr 1980/81:404
Ändring, SFS 1981:1141
Rubrik: Förordning (1981:1141) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1982:94
Rubrik: Förordning (1982:94) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 13 a, 31 §§
Ändring, SFS 1982:635
Rubrik: Förordning (1982:635) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: upph. 9, 19 §§; ändr. 7, 8, 12, 13 a, 16, 20, 21, 28, 36, 57, 58, 80, 95, 96 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 (bil. 15 p. B 1, 3, 4), AU 1981/82:21, rskr 1981/82:216, prop. 1981/82:118, AU 1981/82:16, rskr 1981/82:419, prop. 1981/82:139, AU 1981/82:13, rskr 1981/82:358, prop. 1981/82:150 (bil. 4), AU 1981/82:28, rskr 1981/82:392
Ändring, SFS 1982:1223
Rubrik: Förordning (1982:1223) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 16, 22, 25, 27, 28, 80 §§; ny 9 §
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:55 (bil. 5), AU 1982/83:12, rskr 1982/83:103
Ändring, SFS 1983:92
Rubrik: Förordning (1983:92) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 1983-03-29
Ändring, SFS 1983:569
Rubrik: Förordning (1983:569) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 4, 13 a, 13 b, 18, 28 b-30, 35, 36-39, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 68, 95 §§; nya 13 c, 40-43, 58 a, 60 a, 69 a §§, rubr. närmast före nya 40 §; omtryck
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 (bil. 12 p. B 1, B 2, C 3), AU 1982/83:21, rskr 1982/83:228, prop. 1982/83:113, NU 1982/83:39, rskr 1982/83:376, prop. 1982/83:120 (bil. 4), AU 1982/83:24, rskr 1982/83:305, prop. 1982/83:130 (bil. 5), AU 1982/83:29, rskr 1982/83:322, prop. 1982/83:150 (bil. 3), AU 1982/83:30, rskr 1982/83:394,
Ändring, SFS 1983:765
Rubrik: Förordning (1983:765) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 58 §; ny 72 a §
Ikraft: 1983-10-01
Ändring, SFS 1983:993
Rubrik: Förordning (1983:993) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 15, 72, 78, 95, 98, 112 §§; nya 78 a, 112 a §§
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:26 (bil. 1), AU 1983/84:8, rskr 1983/84:56
Ändring, SFS 1984:30
Rubrik: Förordning (1984:30) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 14 f, 24 §§; ny 13 d §
Ikraft: 1984-02-15
Ändring, SFS 1984:525
Rubrik: Förordning (1984:525) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: upph. 13 c §; ändr. 13-13 b, 15, 16, 21, 24, 27 b, 28 b, 30, 48, 58 a-60, 63, 64, 69 a, 72 a §§; nya 56 b-56 d, 97, 112 b §§, rubr. närmast efter 56 a §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 12), AU 1983/84:21, rskr 1983/84:228, prop. 1983/84:150 (bil. 4), AU 1983/84:24, rskr 1983/84:385
Ändring, SFS 1984:1037
Rubrik: Förordning (1984:1037) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 21, 78, 112 b §§; ny 80 a §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:45, AU 1984/85:7, rskr 1984/85:100, prop. 1984/85:62, AU 1984/85:4, rskr 1984/85:78
Ändring, SFS 1985:121
Rubrik: Förordning (1985:121) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 56 b, 56 d §§
Ikraft: 1985-04-02
Ändring, SFS 1985:508
Rubrik: Förordning (1985:508) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: upph. 40-43, 68 §§, rubr. närmast före 40 §; ändr. 9, 13, 15, 16, 23, 24, 36, 46, 48, 58, 59, 60, 62-65, 69, 70, 96, 98 §§, rubr. närmast före 62 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 (bil. 12), AU 1984/85:11, rskr 1984/85:188, prop. 1984/85:150 (bil. 2), AU 1984/85:21, rskr 1984/85:391
Ändring, SFS 1985:966
Rubrik: Förordning (1985:966) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 4, 13 b, 13 d, 14-14 c, 14 e, 24, 28 b, 96, 116 §§, rubr, närmast före 14 §; nya 6 a, 13 e §§; omtryck
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:59, AU 1984/85:9, rskr 1984/85:101
Ändring, SFS 1986:413
Rubrik: Förordning (1986:413) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 13, 13 a, 13 b, 14 d, 15, 16, 21, 22, 31, 36, 46, 48, 57, 58, 58 a, 59, 60, 61, 63, 64, 80, 112 a §§; nya 13 c, 48 a §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:199, UbU 1983/84:6, rskr 1983/84:77, prop. 1985/86:100 (bil. 12), AU 1985/86:11, rskr 1985/86:153, prop. 1985/86:150 (bil. 4), AU 1985/86:19, rskr 1985/86:355
Ändring, SFS 1986:1022
Rubrik: Förordning (1986:1022) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
Omfattning: ändr. 1, 12 a, 27, 28, 55, 56 d, 112, 112 a, 112 b §§; nya 61 a, 71 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:405
Omfattning: upph.