Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:486 · Visa fulltext
Biskopsvalsförordning (1965:486)
Departement: Kulturdepartementet
Upphävd: 2000-01-01
Ändring, SFS 1977:935
Rubrik: Förordning (1977:935) om ändring i stadgan (1965:486) om biskopsval
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1-5, 18, 29-31 §§
Ändring, SFS 1990:904
Rubrik: Förordning (1990:904) om ändring i biskopsvalsförordningen (1965:486)
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 3, 7, 15, 26, 29-31 §§; omtryck
Ikraft: 1990-10-01
Ändring, SFS 1992:1097
Rubrik: Förordning (1992:1097) om ändring i biskopsvalsförordningen (1965:486)
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 4, 6, 7, 18 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1999:883
Omfattning: upph.