Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:542 · Visa fulltext
Lag (1964:542) om personundersökning i brottmål
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1964:90; 1LU 1964:30; Rskr 1964:292
Upphävd: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1966:304
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1973:1214
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 8, 10 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1973:173, JuU 1973:41, rskr 1973:374
Ändring, SFS 1975:720
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 7, 8, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1979:79
Rubrik: Lag (1979:79) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:76, JuU 1978/79:19, rskr 1978/79:158
Ändring, SFS 1979:687
Rubrik: Lag (1979:687) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1980:198
Rubrik: Lag (1980:198) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: upph. 8 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:987
Rubrik: Lag (1980:987) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ny 8 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:28, KU 1980/81:10, rskr 1980/81:51
Ändring, SFS 1981:24
Rubrik: Lag (1981:24) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:216
Rubrik: Lag (1981:216) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Ändring, SFS 1982:1125
Rubrik: Lag (1982:1125) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:41, JuU 1982/83:11, rskr 1982/83:83
Ändring, SFS 1990:1013
Rubrik: Lag (1990:1013) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 3-6 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Ändring, SFS 1991:1147
Rubrik: Lag (1991:1147) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1991:2041
Omfattning: upph.