Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:528 · Visa fulltext
Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1964:149; 1LU 1964:32; Rskr 1964:313
Ändring, SFS 1964:529
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1998:169
Rubrik: Lag (1998:169) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr. 1997/98:139
Ändring, SFS 2014:1450
Rubrik: Lag (2014:1450) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21