Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:47 · Visa fulltext
Lag (1964:47) om krigshjälp
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1964:5; 2LU 1964:10; Rskr 1964:89
Upphävd: 1995-07-01
Ändring, SFS 1971:901
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1971:1167
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1971:176, KU 74, rskr 334
Ändring, SFS 1977:207
Rubrik: Lag (1977:207) om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:1, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1981:21
Rubrik: Lag (1981:21) om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp
Omfattning: ändr. 1-6, 9, 11, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1986:1152
Rubrik: Lag (1986:1152) om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1991:1665
Rubrik: Lag (1991:1665) om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1994:1720
Omfattning: upph.