Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:567 · Visa fulltext
Förordning (1964:567) om personundersökning i brottmål
Departement: Justitiedepartementet L4
Upphävd: 1992-07-01
Ändring, SFS 1965:507
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1966:441
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1968:99
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1969:593
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1971:242
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1972:11
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1973:1215
Omfattning: nuvarande 10-13 §§ betecknas 11-14 §§; ändr. 1-4, 8, 9, de nya 11, 12, 14 §§; nya 10, 15 §§; omtryck
Ändring, SFS 1974:108
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1975:872
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1975:1306
Omfattning: ny 16 §
Ändring, SFS 1978:274
Rubrik: Förordning (1978:274) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1979:975
Rubrik: Förordning (1979:975) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 3, 11 §§; nya 17, 18 §§
Ändring, SFS 1981:879
Rubrik: Förordning (1981:879) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1982:806
Rubrik: Förordning (1982:806) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1982:1129
Rubrik: Förordning (1982:1129) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1983:252
Rubrik: Förordning (1983:252) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1985:1114
Rubrik: Förordning (1985:1114) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1986-02-01
Ändring, SFS 1987:1011
Rubrik: Förordning (1987:1011) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 7, 10, 11 §§
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1989:692
Rubrik: Förordning (1989:692) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1989-08-15
Ändring, SFS 1990:1024
Rubrik: Förordning (1990:1024) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål
Omfattning: upph. 18 §; ändr. författningsrubr., 1, 3, 8-12, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1990:1077
Rubrik: Förordning (1990:1077) om ändring i förordningen (1964:567) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1405
Rubrik: Förordning (1991:1405) om ändring i förordningen (1964:567) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1991-11-25
Ändring, SFS 1991:1419
Rubrik: Förordning (1991:1419) om ändring i förordningen (1964:567) om personundersökning i brottmål
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:289
Omfattning: upph.