Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:687 · Visa fulltext
Brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Upphävd: 1988-07-01
Ändring, SFS 1964:105
Omfattning: upph. 4-21, 23-34, 47, 48 §§
Ändring, SFS 1988:283
Rubrik: Förordning (1988:283) om upphävande av Kungl. brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vidkommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.
Omfattning: upph.
Ikraft: 1988-07-01