Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:583 · Visa fulltext
Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1963:5; Be1LU 1963:2; Rskr 1963:364
Ändring, SFS 1977:660
Rubrik: Lag (1977:660) om ändring i lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss
Omfattning: ändr. 25 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1984:419
Rubrik: Lag (1984:419) om ändring i lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:142, JuU 1983/84:28, rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1991:287
Rubrik: Lag (1991:287) om ändring i lagen (1963:583) om avveckling av fideikomiss
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1999:1042
Rubrik: Lag (1999:1042) om ändring i lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss
Omfattning: upph. 32 §; ändr. 6, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 31, 34, 37, 38 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:114, bet. 1999/2000:KrU6, rskr. 1999/2000:54