Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:521 · Visa fulltext
Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
Departement: Socialdepartementet
Ändring, SFS 1971:947
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 1972:568
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1975:1368
Omfattning: ändr. 1-3, 5, 7, 13, 14 §§
Ändring, SFS 1976:1048
Rubrik: Förordning (1976:1048) om ändring i kungörelsen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2-5, 8, 10, 13-16 §§, övergångsbest.; omtryck
Ändring, SFS 1978:170
Rubrik: Förordning (1978:170) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 1985:973
Rubrik: Förordning (1985:973) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 7, 14 §§
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:877
Rubrik: Förordning (1986:877) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1993:1725
Rubrik: Förordning (1993:1725) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1994-03-01
Ändring, SFS 2004:883
Rubrik: Förordning (2004:883) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket
Omfattning: upph. 5, 6, 9, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 13, 14, 16 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2009:1176
Rubrik: Förordning (2009:1176) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Försäkringskassan
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 13, 14, 16 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1650
Rubrik: Förordning (2010:1650) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 14, 15 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:392
Rubrik: Förordning (2013:392) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1183
Rubrik: Förordning (2017:1183) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 14 §§
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:928
Rubrik: Förordning (2018:928) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-07-01