Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:303 · Visa fulltext
Lag (1962:303) om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1962:119; 2LU 1962:25; Rskr 1962:310
Ändring, SFS 1971:285
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1971:22, SfU 17, rskr 108