Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:265 · Visa fulltext
Lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1961:45; 2LU 1961:45; Rskr 1961:294
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1963:79
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1965:133
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1967:347
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1967:348
Omfattning: ikrafttr. av 1967:347
Ändring, SFS 1971:288
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 1971:22, SfU 17, rskr 108
Ändring, SFS 1973:65
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1973:4, SfU 1973:1, rskr 1973:15
Ändring, SFS 1975:481
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 9 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1975:97, SfU 1975:15, rskr 1975:222
Ändring, SFS 1976:147
Rubrik: Lag (1976:147) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:108, NU 1975/76:40, rskr 1975/76:231
Ändring, SFS 1976:287
Rubrik: Förordning (1976:287) om ikraftträdande av lagen (1976:147) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder
Omfattning: ikrafttr. av 1976:147
Ändring, SFS 1977:273
Rubrik: Lag (1977:273) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder
Omfattning: ändr. 1, 2, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1981:698
Rubrik: Lag (1981:698) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder
Omfattning: ändr. 1, 2, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:178, SfU 1980/81:28, rskr 1980/81:406
Ändring, SFS 1982:1093
Rubrik: Lag (1982:1093) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:213, FiU 1982/83:11, rskr 1982/83:31
Ändring, SFS 1986:1150
Rubrik: Lag (1986:1150) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1992:1622
Rubrik: Lag (1992:1622) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1622
Ändring, SFS 1995:1491
Rubrik: Lag (1995:1491) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1, 8, 9, 10 §§; ny 11 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 1997:100
Rubrik: Lag (1997:100) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997-05-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:69, bet. 1996/97:SfU8, rskr. 1996/97:172
Ändring, SFS 1998:689
Rubrik: Lag (1998:689) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
Omfattning: upph. 2 §; ändr. författningsrubr.
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1998:1757
Omfattning: upph.