Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:567 · Visa fulltext
Kungörelse (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
Departement: Utrikesdepartementet
Upphävd: 2014-08-01
Ändring, SFS 1974:129
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1995:135
Rubrik: Förordning (1995:135) om ändring i kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1996:1513
Rubrik: Förordning (1996:1513) om ändring i kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:109
Ändring, SFS 2000:920
Rubrik: Förordning (2000:920) om ändring i kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2004:1137
Rubrik: Förordning (2004:1137) om ändring i kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2008:1212
Rubrik: Förordning (2008:1212) om ändring i kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2014:819
Rubrik: Förordning (2014:819) om upphävande av kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
Omfattning: upph.
Ikraft: 2014-08-01