Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1960:663 · Visa fulltext
Reglemente (1960:663) för Sareks nationalpark
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1909:125; SU 1909:156; Rskr 1909:173
Upphävd: 1988-01-01
Ändring, SFS 1968:665
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ändring, SFS 1987:938
Omfattning: upph.