Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1958:272 · Visa fulltext
Förordning (1958:272) om tjänstekort
Departement: Justitiedepartementet L4
Ändring, SFS 1964:561
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1967:574
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ändring, SFS 1970:379
Omfattning: ändr. 4, 5, 13 §§
Ändring, SFS 1971:19
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1986:977
Rubrik: Förordning (1986:977) om ändring i kungörelsen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. författningsrubr., 13 §
Ikraft: 1986-12-12
Ändring, SFS 1989:446
Rubrik: Förordning (1989:446) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr 1, 2, 4-8, 11 §§; omtryck
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1994:162
Rubrik: Förordning (1994:162) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:133
Rubrik: Förordning (1995:133) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1996:1308
Rubrik: Förordning (1996:1308) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:36
Rubrik: Förordning (1998:36) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1998-04-01
Ändring, SFS 2000:700
Rubrik: Förordning (2000:700) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000-10-01
Ändring, SFS 2000:915
Rubrik: Förordning (2000:915) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2003:902
Rubrik: Förordning (2003:902) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2006:751
Rubrik: Förordning (2006:751) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:728
Rubrik: Förordning (2007:728) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-11-15
Ändring, SFS 2011:693
Rubrik: Förordning (2011:693) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2013:3
Rubrik: Förordning (2013:3) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-03-01
Ändring, SFS 2014:1111
Rubrik: Förordning (2014:1111) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§; ny 12 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1243
Rubrik: Förordning (2019:1243) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-02-01