Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1956:623 · Visa fulltext
Taxeringslag (1956:623)
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1956:150; BeU 1956:56; Rskr 1956:368
Upphävd: 1990-06-30 överg.best.
Ändring, SFS 1957:108
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ändring, SFS 1958:85
Omfattning: ändr. 98 §
Ändring, SFS 1958:87
Omfattning: ändr. 66, 105 §§
Ändring, SFS 1958:299
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 37 § 1 mom, 101 §; ny 39 § 1 mom 9 p
Ändring, SFS 1959:102
Omfattning: upph. 16 § 4 mom; ändr. 6 § 2 mom, 16 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:173
Omfattning: ändr. 37 § 2 mom
Ändring, SFS 1959:509
Omfattning: ändr. 19 §, 4, 5 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1959:557
Omfattning: ändr. 25 §, 37 § 2 mom, 39 § 1 mom; nytt 37 § 5 mom
Ändring, SFS 1959:610
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ändring, SFS 1960:174
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 129 § 8 mom
Ändring, SFS 1961:340
Omfattning: ändr. 6 § 2, 3 mom, 10 §, 16 § 1 mom, 20 §, 31 § 2 mom, 37 § 1 mom, 39 § 1, 2 mom, 53 §, 56 § 1-3 mom, 121, 124 §§
Ändring, SFS 1961:628
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 68 §
Ändring, SFS 1962:158
Omfattning: ändr. 130 §
Ändring, SFS 1962:594
Omfattning: ändr. 25 §, 37 § 2, 5 mom, 39 § 1 mom
Ändring, SFS 1963:28
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1963:162
Omfattning: ändr. 26 §; ny 25 a §
Ändring, SFS 1963:217
Omfattning: ändr. 34 § 2 mom, 57 § 1 mom
Ändring, SFS 1963:266
Omfattning: ändr. 25 §, 37 § 1, 2 mom
Ändring, SFS 1963:683
Omfattning: upph. 132, 155-157 §§; utgår rubr. närmast före 153 §; nuvarande rubr. VII (163-169 §§), VIII (170, 171 §§) betecknas VI, VII; ändr. 131 § 1 mom, 133, 135, 137, 138, 142 §§, 143 § 1 mom, 144 § 1, 3 mom, 145-154, 158, 159 §§, 160 § 1 mom, 166 § 1 mom, 172 §, 173 § 1, 3 mom, rubr. närmast före 147, 158, 172 §§
Ändring, SFS 1964:53
Omfattning: ändr. 37 § 2 mom, 133 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:81
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:558
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 59 §; ny 72 a §
Ändring, SFS 1965:753
Omfattning: ändr. 3, 10, 15 §§, 16 § 1 mom, 17, 26 §§, 30 § 2 mom, 33 §, 34 § 2 mom, 35 §, 37 § 4 mom, 46, 51 §§, 56 § 3 mom, 57, 59 §§, 61 § 5 mom, 67, 109, 111, 118, 125 §§, 129 § 5 mom, 135 § 1 mom, 137, 145 §§, 148 § 3 mom, 159, 168 §§
Ändring, SFS 1966:137
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1966:242
Omfattning: ändr. 4, 5 §§, 50 § 1 mom, 61 § 3 mom, 129 § 1, 2, 6 mom
Ändring, SFS 1966:727
Omfattning: nytt 38 § 3 mom
Ändring, SFS 1967:42
Omfattning: ändr. 68 §
Ändring, SFS 1967:109
Omfattning: ändr. 37 § 1, 2 mom, 100 §
Ändring, SFS 1967:199
Omfattning: ändr. 4, 5 §§, 6 § 1 mom, 16 § 1 mom, 25 §, 37 § 2 mom, 68 §
Ändring, SFS 1967:548
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1967:749
Omfattning: ändr. 3, 4 §§, 11 § 1 mom, 12 § 1 mom, 34 § 2 mom, 42 § 1 mom, 57 § 1 mom, 134 §; ny 25 b §
Ändring, SFS 1968:432
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1968:733
Omfattning: upph. 144 § 2 mom, 150 § 3 mom, 159 §; ändr. 131 § 1 mom, 133 § 1 mom, 135 § 1, 2 mom, 136 § 1 mom, 139 § 1, 2 mom, 143 § 2 mom, 144 § 1 mom, 145, 147 §§, 148 § 3 mom, 149, 151-153 §§, 154 § 2, 3 mom, 160 § 1 mom, 163 § 1 mom, 172 §, 173 § 1, 2 mom, rubr. närmast före 147 §; nya 135 a, 155 §§
Ändring, SFS 1969:210
Omfattning: ändr. 76 §, 135 § 1 mom, 135 a §, 136 § 1 mom, 146 § 2 mom, 151, 152 §§, 154 § 1 mom
Ändring, SFS 1969:709
Omfattning: utgår rubr. närmast före 163 §; ändr. 72 a, 102 §§, 131 § 2 mom, 135 a, 136, 138 §§, 144 § 1 mom, 147 §, 148 § 2 mom, 150 § 1 mom, 152 §, 154 § 1, 3 mom, 158, 160-163 §§, 164 § 1, 2, 4 mom, 166-168, 172 §§, 173 § 1 mom, rubr. närmast före 158, 170, 172 §§; nya 156 §, rubr. närmast före 160, 164, 167, 168 §§
Ändring, SFS 1969:753
Omfattning: ändr. 26, 27 §§, 30 § 1 mom
Ändring, SFS 1970:168
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 25 §, 68 §, 70 §, 72 a §, 73 §, 98 § 4 mom, 105 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1970:70, BeU 40, rskr 230
Ändring, SFS 1970:231
Omfattning: ändr. 147 §
Förarbeten: Prop. 1970:132, BeU 43, rskr 269
Ändring, SFS 1970:463
Omfattning: ändr. 54, 55 §§, 69 § 4 mom, 92, 142 §§
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1970:625
Omfattning: ändr. 43 § 1 mom; ny 37 § 1 mom 4 a p
Förarbeten: Prop. 1970:134, BeU 60, rskr 364
Ändring, SFS 1970:635
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom, 39 § 1 mom, 101 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1970:98, BeU 57, rskr 362
Ändring, SFS 1970:673
Omfattning: ändr. 102 §, 139 § 1 mom, 156 §, 167 § 1 mom, 168, 174-186 §§; nya 187-200 §§, rubr. närmast före 174, 178, 182, 184, 191-193, 195, 196, 198, 200 §§
Förarbeten: Prop. 1970:160, BeU 61, rskr 386
Ändring, SFS 1970:913
Omfattning: upph. 129 § 7 mom; ändr. 2 § 2 mom, 3 §, 12 § 2 mom, 18, 19 §§, 22 § 1 mom, 37 § 2 mom, 40 §, 43 § 2-4 mom, 44, 46,48, 59, 70, 73, 75, 93, 128 §§, 129 § 2 mom, 144 § 3 mom, 172 §
Förarbeten: Prop. 1970:191, BeU 67, rskr 454
Ändring, SFS 1971:70
Omfattning: upph. 118, 121, 122 §§; ändr. 21, 115, 117, 119, 120, 170, 171, 198, 199 §§, nya 116 a-116 j §§, rubr. närmast före 116 a §
Förarbeten: Prop. 1971:10, SkU 16, rskr 72
Ändring, SFS 1971:399
Omfattning: upph. 11, 12, 77-95, 97, 112 §§, 129 § 8 mom, 160-163, 175, 192 §§, utgår rubr. närmast före 77, 160, 192 §§; ändr. 3, 10 §§, 13 § 1 mom, 14 § 1 mom, 15 §, 16 § 1 mom, 17, 26 §§, 30 § 2 mom, 33 §, 34 § 2 mom, 37 § 2 mom, 39 § 4 mom, 46 §, 50 § 1 mom, 51, 53 §§, 56 § 3, 4 mom, 57, 59, 60 §§, 61 § 5 mom, 62, 66, 67 §§, 69 § 4 mom, 70, 72 a, 73-76, 96, 98, 99 §§, 101 § 2 mom, 102-111, 113, 115, 116, 116 a, 116 g, 116 i, 117, 124, 125 §§, 129 § 1, 3, 5 mom, 164-166 §§, 167 § 1, 3 mom, 168, 169, 172 §§, 173 § 1 mom, 176, 181, 184 §§, 191 § 1, 3 mom, 193, 194 §§, 195 § 3, 5 mom, 197, 200 §§, rubr. närmast före 96, 164, 193 §§; nya 59 a, 159 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1971:60, SkU 35, rskr 223
Ändring, SFS 1971:813
Omfattning: ändr. 4 §, 6 § 1 mom, 7, 9, 63 §§
Förarbeten: Prop. 1971:127, SkU 60, rskr 259
Ändring, SFS 1972:83
Omfattning: upph. 37 § 1 mom 8; ändr. 2 § 1 mom, 35 §, 37 § 4 mom, 66, 68 §§, 69 § 3 mom, 72 a, 100 §§, 105 § 1 mom, 114, 116 e §§
Förarbeten: Prop. 1972:15, SkU 12, rskr 60
Ändring, SFS 1972:171
Omfattning: upph. 178 § 4 mom; ändr. 2 § 1 mom, 174 § 1 mom, 178, 180, 181, 185, 189, 190, 197, 199 §§, rubr. närmast före 178 §; ny 186 a §
Förarbeten: Prop. 1972:49, SkU 23, rskr 164
Ändring, SFS 1972:745
Omfattning: upph. 30 § 2 mom; ändr. 26 §, 30 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1972:120, SkU 67, rskr 343
Ändring, SFS 1972:764
Omfattning: ändr. 4 §, 6 § 2 mom, 22 § 1, 3 mom, 25 §, 31 § 2 mom, 32 §, 56 § 1, 2 mom, 57, 72 a, 76, 116 c, 116 d §§
Förarbeten: Prop. 1972:145, SkU 65, rskr 341
Ändring, SFS 1973:338
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1973:127, SkU 1973:40, rskr 1973:211
Ändring, SFS 1973:367
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom, 116 a, 116 d §§
Förarbeten: Prop. 1973:106, SkU 1973:38, rskr 1973:231
Ändring, SFS 1973:376
Omfattning: ändr. 37 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1973:120, SkU 1973:35, rskr 1973:244
Ändring, SFS 1973:435
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1973:49, SkU 1973:30, rskr 1973:199
Ändring, SFS 1973:1058
Omfattning: ändr. 26 §
Förarbeten: Prop. 1973:207, SkU 1973:76, rskr 1973:388
Ändring, SFS 1973:1106
Omfattning: upph. 131 § 2 mom, 134 §, 139 § 2 mom, 144 § 3 mom, 146 §, 154 § 3 mom, 158 § 2, 3 mom, 191 § 3 mom; ändr. 2 § 2 mom, 38 § 1 mom, 102, 131, 133, 135, 135 a, 136, 137, 139, 142-145, 147 §§, 148 § 1, 3 mom, 149-156, 158, 159 §§, 164 § 1-3 mom, 167-169, 172, 173 §§, 174 § 4, 5 mom, 184, 185, 186 a, 189-191, 193 §§, 195 § 2, 3, 5 mom, 197, 200 §§, rubr. närmast före 164, 193 §§; ny 143 a §
Förarbeten: Prop. 1973:162, SkU 1973:70, rskr 1973:391
Ändring, SFS 1973:1116
Omfattning: ändr. 105 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1973:181, SkU 1973:68, rskr 1973:387
Ändring, SFS 1973:1123
Omfattning: ändr. 34 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1973:182, SkU 1973:67, rskr 1973:357
Ändring, SFS 1974:298
Omfattning: ändr. 56 § 1, 2 mom, 68, 72 a, 116 a, 123 §§
Förarbeten: Prop. 1974:117, SkU 1974:36, rskr 1974:258
Ändring, SFS 1974:315
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1974:98, SkU 1974:38, rskr 1974:259
Ändring, SFS 1974:773
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2 § 1, 2 mom, 3, 7, 8 §§, 16 § 1 mom, 18-20, 25, 27, 36 §§, 37 § 1 mom, 39 § 2 mom, 40, 45-47, 49 §§, 50 § 1, 2 mom, 54 §, 56 § 1 mom, 68, 72, 72 a, 107, 110, 116, 116 d, 116 j, 117, 123, 127 §§, 129 § 2, 5 mom, 135 a §, 136 § 1 mom, 141 §, 150 § 2 mom, 151 §, 154 § 2 mom, 155, 156 §§, 165 § 1-3 mom, 173 § 1, 3, 4 mom, 177, 180, 187, 190, 200 §§
Förarbeten: Prop. 1974:132, SkU 1974:54, rskr 1974:329
Ändring, SFS 1974:868
Omfattning: ändr. 25, 70, 73 §§
Förarbeten: Prop. 1974:159, SkU 1974:57, rskr 1974:360
Ändring, SFS 1974:991
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1974:188, SkU 1974:67, rskr 1974:408
Ändring, SFS 1974:997
Omfattning: ändr. 6-8, 10, 16 §§, 22 § 1 mom, 23, 36 §§, 43 § 1, 2 mom, 47, 61, 63 §§, 4 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1974:181, SkU 1974:64, rskr 1974:389
Ändring, SFS 1975:264
Omfattning: ändr. 120 §; ny 42 a §
Förarbeten: Prop. 1975:48, SkU 1975:22, rskr 1975:162
Ändring, SFS 1975:329
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1975:98, SkU 1975:27, rskr 1975:181
Ändring, SFS 1975:707
Omfattning: ändr. 117, 170, 198 §§, rubr. närmast före 117, 170, 198 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1975:1030
Omfattning: ändr. 56 § 2 mom, 58 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:11, SkU 1975/76:12, rskr 1975/76:28
Ändring, SFS 1975:1148
Omfattning: ny 37 § 1 mom 5 a p
Förarbeten: Prop. 1975/76:83, SkU 1975/76:17, rskr 1975/76:69
Ändring, SFS 1975:1178
Omfattning: ändr. 37 § 5 mom, 182 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:70, SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1975:1352
Omfattning: nya 30 § 2 mom, 37 § 6 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:31, SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1975:1382
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom, 43 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:76, SkU 1975/76:23, rskr 1975/76:133
Ändring, SFS 1976:73
Rubrik: Lag (1976:73) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 26 §, 105 § 1 mom; ny 38 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:77, SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:86
Rubrik: Lag (1976:86) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 4, 20, 25 §§, 30 § 1 mom, 37 § 1 mom 1 p, 2 mom, 51 §; nya 2 § 3 mom, 30 § 3 mom, 42 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:79, SkU 1975/76:28, rskr 1975/76:171
Ändring, SFS 1976:93
Rubrik: Lag (1976:93) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:91, SkU 1975/76:32, rskr 1975/76:186
Ändring, SFS 1976:334
Rubrik: Lag (1976:334) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1, 4, 5 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:193, SkU 1975/76:62, rskr 1975/76:381
Ändring, SFS 1976:927
Rubrik: Lag (1976:927) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 32 §, 61 § 3 mom; ändr. 22 § 3 mom, 50 § 1 mom, 63 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:107, SkU 1976/77:2, rskr 1976/77:3
Ändring, SFS 1976:1084
Rubrik: Lag (1976:1084) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 129 § 4 mom; ändr. 22 § 3 mom, 37 § 1 mom, 195 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1976/77:45, SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Ändring, SFS 1976:1101
Rubrik: Lag (1976:1101) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 30 § 1, 2 mom; nytt 30 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1976/77:48, SkU 1976/77:14, rskr 1976/77:102
Ändring, SFS 1977:42
Rubrik: Lag (1977:42) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1976/77:50, SkU 1976/77:19, rskr 1976/77:110
Ändring, SFS 1977:118
Rubrik: Lag (1977:118) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 116 a, 116 h §§; nytt 16 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1976/77:92, SkU 1976/77:38, rskr 1976/77:204
Ändring, SFS 1977:244
Rubrik: Lag (1977:244) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 30 § 1 mom
Förarbeten: SkU 1976/77:36, rskr 1976/77:221
Ändring, SFS 1977:280
Rubrik: Lag (1977:280) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:416
Rubrik: Lag (1977:416) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 4 §, 6 § 1, 2 mom, 16 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1976/77:138, SkU 1976/77:49, rskr 1976/77:346
Ändring, SFS 1977:574
Rubrik: Lag (1977:574) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 33 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:135, SkU 1976/77:45, rskr 1976/77:323
Ändring, SFS 1977:1074
Rubrik: Lag (1977:1074) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1977/78:49, SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1978:196
Rubrik: Lag (1978:196) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 114-116 j §§; nya 31 § 3 mom, 101 § 3 mom, 116 k-116 t, 121 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:136, SkU 1977/78:50, rskr 1977/78:263
Ändring, SFS 1978:316
Rubrik: Lag (1978:316) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 16 § 1-3 mom, 17 §, 37 § 3 mom, 59, 59 a, 60 §§, 61 § 5 mom, 70 §; ändr. 3-10, 13, 14, 23 §§, 31 § 2 mom, 34 § 1, 2 mom, 37 § 2, 4, 5 mom, 38 § 2 mom, 43 § 5 mom, 50 § 1 mom, 51, 53, 57 §§, 61 § 1, 2, 4 mom, 63-66 §§, 69 § 1, 3, 4 mom, 71, 76, 99, 124 §§; nya 11, 12 §§, 37 § 7 mom
Förarbeten: Prop. 1977/78:181, SkU 1977/78:55, rskr 1977/78:362
Ändring, SFS 1978:354
Rubrik: Lag (1978:354) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 117 §; nytt 50 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1977/78:184, SkU 1977/78:58, rskr 1977/78:357
Ändring, SFS 1978:425
Rubrik: Lag (1978:425) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 68 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:165, FiU 1977/78:37, rskr 1977/78:346
Ändring, SFS 1978:741
Rubrik: Lag (1978:741) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 42 a § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1977/78:188, SkU 1978/79:10, rskr 1978/79:17
Ändring, SFS 1978:914
Rubrik: Lag (1978:914) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1978/79:50 bil. 2, SkU 1978/79:19, rskr 1978/79:107
Ändring, SFS 1978:919
Rubrik: Lag (1978:919) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 127 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:56, SkU 1978/79:20, rskr 1978/79:108
Ändring, SFS 1978:928
Rubrik: Lag (1978:928) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 4 §, 22 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1978/79:58, SkU 1978/79:15, rskr 1978/79:84
Ändring, SFS 1978:943
Rubrik: Lag (1978:943) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 26 §, 30 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1978/79:42, SkU 1978/79:17, rskr 1978/79:87
Ändring, SFS 1978:945
Rubrik: Lag (1978:945) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1978/79:44, SkU 1978/79:21, rskr 1978/79:89
Ändring, SFS 1979:143
Rubrik: Lag (1979:143) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 56 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1978/79:44, SkU 1978/79:34, rskr 1978/79:188
Ändring, SFS 1979:145
Rubrik: Lag (1979:145) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 63, 116 d, 116 j, 116 k, 116 m §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:137, SkU 1978/79:43, rskr 1978/79:233
Ändring, SFS 1979:175
Rubrik: Lag (1979:175) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom, 39 § 4 mom, 56 § 4 mom, 67, 72 a, 73, 75, 76, 96, 99, 102-104 §§, 105 § 2 mom, 108, 111, 113, 115, 116, 116 d, 116 j, 116 l, 116 m, 116 n, 116 o, 124, 147, 156, 158, 159 §§, 164 § 1-3 mom, 167 § 3, 4 mom, 168, 169, 184, 191, 193 §§, 195 § 3, 5 mom, 197 §; nya 160-162 §§; ändr. såvitt avser 2 § 1 mom upph. genom 1979:490
Förarbeten: Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Ändring, SFS 1979:490
Rubrik: Lag (1979:490) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 129 § 6 mom; ändr. 2 § 1 mom, 16 § 4 mom, 35, 36 §§, 43 § 1, 2 mom, 68, 72 a §§, 129 § 1, 5 mom, 130 §, 174 § 4 mom. 184, 185, 189 §§; upph. 1979:175 såvitt avser 2 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1978/79:161, SkU 1978/79:50, rskr 1978/79:379
Ändring, SFS 1979:1000
Rubrik: Lag (1979:1000) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom, 129 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1979/80:35, SkU 1979/80:16, rskr 1979/80:44
Ändring, SFS 1979:1018
Rubrik: Lag (1979:1018) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 42 § 1, 3 mom
Förarbeten: Prop. 1978/79:209, SkU 1979/80:11, rskr 1979/80:42
Ändring, SFS 1979:1080
Rubrik: Lag (1979:1080) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 68 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:111 bil. 7, SkU 1979/80:9, rskr 1979/80:32
Ändring, SFS 1979:1153
Rubrik: Lag (1979:1153) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 131, 133, 135-145, 147-156, 170-173 §§; utgår rubr. närmast före 131, 136, 143, 147, 170, 172 §§; ändr. 2 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1979/80:40, SkU 1979/80:17, rskr 1979/80:121
Ändring, SFS 1979:1158
Rubrik: Lag (1979:1158) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1979/80:58, SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:74
Rubrik: Lag (1980:74) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1979/80:77, SkU 1979/80:23, rskr 1979/80:164
Ändring, SFS 1980:150
Rubrik: Lag (1980:150) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 159 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:86, SkU 1979/80:46, rskr 1979/80:280
Ändring, SFS 1980:180
Rubrik: Lag (1980:180) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 117, 198 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:867
Rubrik: Lag (1980:867) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 67 §; ny 114 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:17, SkU 1980/81:8, rskr 1980/81:27
Ändring, SFS 1980:956
Rubrik: Lag (1980:956) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ny 192 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:61, SkU 1980/81:17, rskr 1980/81:67
Ändring, SFS 1980:1015
Rubrik: Lag (1980:1015) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25, 72 a, 99, 111, 116 d, 116 m §§, rubr. närmast före 96 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:69, SkU 1980/81:15, rskr 1980/81:62
Ändring, SFS 1980:1050
Rubrik: Lag (1980:1050) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 68 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:39, SkU 1980/81:12, rskr 1980/81:97
Ändring, SFS 1980:1063
Rubrik: Lag (1980:1063) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1980/81:50, SkU 1980/81:16, rskr 1980/81:117
Ändring, SFS 1980:1076
Rubrik: Lag (1980:1076) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:68, SkU 1980/81:18, rskr 1980/81:107
Ändring, SFS 1980:1086
Rubrik: Lag (1980:1086) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 50 § 4 mom; ändr. 46 §, 50 § 1-3 mom
Förarbeten: Prop. 1980/81:70, SkU 1980/81:19, rskr 1980/81:108
Ändring, SFS 1981:281
Rubrik: Lag (1981:281) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 158, 160-162, 164-169 §§; utgår rubr. närmast före 158, 164, 167, 168 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:111, SkU 1980/81:42, rskr 1980/81:249
Ändring, SFS 1981:1003
Rubrik: Lag (1981:1003) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 1, 3 mom, 68 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:30 bil. 4, SkU 1981/82:8, rskr 1981/82:14
Ändring, SFS 1981:1110
Rubrik: Lag (1981:1110) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 7-9 §§, 61 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1980/81:185, KU 1981/82:2, rskr 1981/82:1
Ändring, SFS 1981:1120
Rubrik: Lag (1981:1120) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 174, 176-186, 186 a, 187-197, 199, 200 §§; utgår rubr. före 174 §, rubr. närmast före 178, 182, 184, 191, 193, 195, 196, 199, 200 §§; ändr. 2 § 1 mom, 68, 72 a, 102 §§; ny 72 b §
Förarbeten: Prop. 1981/82:19, SkU 1981/82:17, rskr 1981/82:53
Ändring, SFS 1981:1319
Rubrik: Lag (1981:1319) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 2, 4, 7 mom, 42 § 1 mom; ny 25 c §
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, 1981/82:73, SkU 1981/82:21, rskr 1981/82:121
Ändring, SFS 1982:952
Rubrik: Lag (1982:952) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 72 a §
Förarbeten: Prop. 1982/83:29, SkU 1982/83:2, rskr 1982/83:8
Ändring, SFS 1982:1008
Rubrik: Lag (1982:1008) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1, 2 mom
Förarbeten: Prop. 1982/83:11, SkU 1982/83:5, rskr 1982/83:20
Ändring, SFS 1982:1100
Rubrik: Lag (1982:1100) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 31 § 3 mom, 100 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:14, SkU 1982/83:8, rskr 1982/83:12
Ändring, SFS 1983:122
Rubrik: Lag (1983:122) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ny 26 a §
Ikraft: 1983-04-12 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:73, SkU 1982/83:18, rskr 1982/83:149
Ändring, SFS 1983:318
Rubrik: Lag (1983:318) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 26 §, 37 § 1, 5 mom
Ikraft: 1983-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:94, SkU 1982/83:44, rskr 1982/83:281
Ändring, SFS 1983:385
Rubrik: Lag (1983:385) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom, 43 § 1 mom
Ikraft: 1983-06-21
Förarbeten: Prop. 1982/83:105, SkU 1982/83:49, rskr 1982/83:346
Ändring, SFS 1983:444
Rubrik: Lag (1983:444) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 §, 37 § 2 mom, 68, 72 a §§
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:157, SkU 1982/83:50, rskr 1982/83:366
Ändring, SFS 1983:451
Rubrik: Lag (1983:451) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 b §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:144, SkU 1982/83:51, rskr 1982/83:388
Ändring, SFS 1983:852
Rubrik: Lag (1983:852) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:177, SkU 1983/84:5, rskr 1983/84:7
Ändring, SFS 1983:971
Rubrik: Lag (1983:971) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:40 bil. 5, SkU 1983/84:12, rskr 1983/84:84
Ändring, SFS 1983:976
Rubrik: Lag (1983:976) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 63 §, 69 § 1, 4 mom, 73 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:58, SkU 1983/84:18, rskr 1983/84:100
Ändring, SFS 1983:1045
Rubrik: Lag (1983:1045) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: nuvarande 42 § 3, 4 mom betecknas 42 § 4, 5 mom; ändr. 42 § 1 mom, nya 42 § 4 mom, 51 §; nytt 42 § 3 mom
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:67, SkU 1983/84:13, rskr 1983/84:101
Ändring, SFS 1983:1076
Rubrik: Lag (1983:1076) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:46, AU 1983/84:12, rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1983:1091
Rubrik: Lag (1983:1091) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 68 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:50, FiU 1983/84:20, rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1984:102
Rubrik: Lag (1984:102) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1984-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:82, SkU 1983/84:24, rskr 1983/84:147
Ändring, SFS 1984:349
Rubrik: Lag (1984:349) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 72 a §, 105 § 1 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:150 bil. 1, SkU 1983/84:50, rskr 1983/84:395
Ändring, SFS 1984:360
Rubrik: Lag (1984:360) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 4 §, 24 § 3 mom, 25, 116 j §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:193, SkU 1983/84:48, rskr 1983/84:361
Ändring, SFS 1984:673
Rubrik: Lag (1984:673) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 7 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:167, SfU 1983/84:28, rskr 1983/84:369
Ändring, SFS 1984:814
Rubrik: Lag (1984:814) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: SkU 1984/85:7, rskr 1984/85:6
Ändring, SFS 1984:841
Rubrik: Lag (1984:841) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:23, SkU 1984/85:11, rskr 1984/85:16
Ändring, SFS 1984:917
Rubrik: Lag (1984:917) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 2 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:71, SkU 1984/85:20, rskr 1984/85:52
Ändring, SFS 1984:952
Rubrik: Lag (1984:952) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 42 § 4 mom
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:80, SkU 1984/85:21, rskr 1984/85:57
Ändring, SFS 1984:1055
Rubrik: Lag (1984:1055) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25, 68, 72 a §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:18, SkU 1984/85:17, SkU 1984/85:24, rskr 1984/85:90
Ändring, SFS 1984:1081
Rubrik: Lag (1984:1081) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 24, 28 §§; ändr. 4 §, 22 § 1 mom, 25, 27, 29, 33 §§, 42 § 1, 3 mom, 42 a § 1 mom, 69 § 2 mom, 116 j §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:70, SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1985:106
Rubrik: Lag (1985:106) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 115 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:47, JuU 1984/85:14, rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1985:227
Rubrik: Lag (1985:227) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 72 a §
Ikraft: 1985-05-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:93, SkU 1984/85:28, rskr 1983/85:227
Ändring, SFS 1985:364
Rubrik: Lag (1985:364) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ny 65 a §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:175, SkU 1984/85:59, rskr 1984/85:351
Ändring, SFS 1985:406
Rubrik: Lag (1985:406) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom, 25, 36 §§, 37 § 1, 2, 5 mom, 39 § 1 mom, 43 § 2 mom, 100 §, 101 § 1 mom 116 f, 116 g, 120 §§; nya 24, 25 d, 28 §§, 37 § 8 mom, 66 a, 66 b, 70 §§
Ikraft: 1985-06-14 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:180, SkU 1984/85:60, rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1985:924
Rubrik: Lag (1985:924) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 72 a, 100 §§
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:12, SkU 1985/86:4, rskr 1985/86:8
Ändring, SFS 1985:1022
Rubrik: Lag (1985:1022) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 42 a § 1 mom
Ikraft: 1986-01-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:45, SkU 1985/86:9, rskr 1985/86:53
Ändring, SFS 1985:1029
Rubrik: Lag (1985:1029) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1, 8 mom, ikrafttr.best, övergångsbest. till 1985:406
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:58, SkU 1985/86:14, rskr 1985/86:79
Ändring, SFS 1986:467
Rubrik: Lag (1986:467) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 31 § 3 mom
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:131, SkU 1985/86:43, rskr 1985/86:333
Ändring, SFS 1986:489
Rubrik: Lag (1986:489) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:150 (bil. 1), SkU 1985/86:50, rskr 1985/86:360
Ändring, SFS 1986:513
Rubrik: Lag (1986:513) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 §, 37 § 2 mom, 68, 72 a §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:130, SkU 1985/86:40, rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1986:1284
Rubrik: Lag (1986:1284) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 3, 29 §§, 105 § 2 mom, 109 §; nuvarande 16 § 4 mom, 105 § 1 mom betecknas 16, 105 §§; ändr. 2 § 1 mom, 6-15 §§, den nya 16 §, 18 §, 22 § 1, 3 mom, 24 § 2, 3 mom, 25, 26, 28 §§, 31 § 3 mom, 33, 35 §§, 37 § 2 mom, 38 § 1 mom, 42 § 1, 2, 4 mom, 43 § 5 mom, 46 §, 50 § 2 mom, 51, 53 §§, 56 § 3 mom, 57 §, 61 § 1, 2 mom, 63 §, 66 a-68 §§, 69 § 1 mom, 72 a, 73-76, 96, 100 §§, 101 § 1-3 mom, 102 §, den nya 105 §, 106, 115, 116 d, 116 l-o, 124 §§, 129 § 2, 3, 5 mom; ny 6 a §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1986:1387
Rubrik: Lag (1986:1387) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1, 5 mom; ny 25 e §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:16, 1986/87:46, 1986/87:47, 1986/87:61, SkU 1986/87:19, rskr 1986/87:101
Ändring, SFS 1987:105
Rubrik: Lag (1987:105) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: 39 § 3, 4 mom betecknas 4, 5 mom; ändr. 39 § 1 mom, 51 §; nytt 39 § 3 mom
Ikraft: 1987-05-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:78, SkU 1986/87:28, rskr 1986/87:164
Ändring, SFS 1987:295
Rubrik: Lag (1987:295) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.10 p.E 5), SfU 1986/87:11, rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1987:634
Rubrik: Lag (1987:634) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 43 § 1 mom
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:12, NU 1986/87:36, rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:1158
Rubrik: Lag (1987:1158) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:34, SkU 1987/88:7, rskr 1987/88:48
Ändring, SFS 1987:1159
Rubrik: Lag (1987:1159) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 8 mom, 4 p ikrafttr.best, övergångsbest. till 1985:406
Ikraft: 1987-12-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:44, SkU 1987/88:9, rskr 1987/88:54
Ändring, SFS 1987:1209
Rubrik: Lag (1987:1209) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 7 mom
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:40, SfU 1987/88:12, rskr 1987/88:98
Ändring, SFS 1987:1217
Rubrik: Lag (1987:1217) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr 116 g, 116 p §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:55, SkU 1987/88:12, rskr 1987/88:71
Ändring, SFS 1987:1228
Rubrik: Lag (1987:1228) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 46 §, 56 § 1-4 mom, 57 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:65, SkU 1987/88:17, rskr 1987/88:70
Ändring, SFS 1987:1304
Rubrik: Lag (1987:1304) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 37 § 1 mom
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:52, SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1988:848
Rubrik: Lag (1988:848) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 8 mom
Ikraft: 1988-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:150 (bil.3), FiU 1987/88:21, rskr 1987/88:395
Ändring, SFS 1988:879
Rubrik: Lag (1988:879) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1988-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:99, 1987/88:113, SkU 1987/88:39, rskr 1987/88:358
Ändring, SFS 1988:889
Rubrik: Lag (1988:889) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:171, SfU 1987/88:29, rskr 1987/88:401
Ändring, SFS 1988:1282
Rubrik: Lag (1988:1282) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 8, 47 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1519
Rubrik: Lag (1988:1519) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:55,1988/89:SkU16, rskr 1988/89:65
Ändring, SFS 1988:1526
Rubrik: Lag (1988:1526) om ändring i lagen (1988:889) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom, ikrafttr.best., övergångsbest. till 1988:889
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:46, 1988/89:SkU4, rskr 1988/89:64
Ändring, SFS 1989:350
Rubrik: Lag (1989:350) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 68 §
Ikraft: 1989-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:132, 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Ändring, SFS 1989:431
Rubrik: Lag (1989:431) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:109, 1988/89:AU16, rskr 1988/89:284
Ändring, SFS 1989:440
Rubrik: Lag (1989:440) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1, 2, 5 mom, 39 § 1, 3 mom, 43 § 1 mom
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:142, 1988/89:FiU32, rskr 1988/89:293
Ändring, SFS 1989:1024
Rubrik: Lag (1989:1024) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 d §, 37 § 1, 2 mom
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:324
Omfattning: upph.