Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1956:617 · Visa fulltext
Allmän ordningsstadga (1956:617)
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1956:143; 1LU 1956:37; Rskr 1956:401
Upphävd: 1994-04-01
Ändring, SFS 1958:663
Omfattning: upph. 35 §
Ändring, SFS 1964:677
Omfattning: upph. 32 §; ändr. 6, 8, 17, 19, 21, 26-29, 31 §§
Ändring, SFS 1966:733
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1967:786
Omfattning: ändr. 2, 21 §§
Ändring, SFS 1969:413
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 14, 19, 29 §§
Ändring, SFS 1969:613
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1970:227
Omfattning: ändr. 21 §
Förarbeten: Prop. 1970:125, 1LU 47, rskr 267
Ändring, SFS 1970:895
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1970:157, 3LU 90, rskr 445
Ändring, SFS 1971:672
Omfattning: ändr. 8, 14, 23-25, 27-29 §§
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:953
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1971:123, TU 24, rskr 316
Ändring, SFS 1972:184
Omfattning: ändr. 2, 14, 22 §§
Förarbeten: Prop. 1972:68, CU 27, rskr 179
Ändring, SFS 1972:784
Omfattning: ändr. 2, 6, 13 §§
Förarbeten: Prop. 1972:111 bil. 2 och 3, CU 35, rskr 348
Ändring, SFS 1973:561
Omfattning: ändr. 9, 12, 21, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1973:115, JuU 1973:26, rskr 1973:258
Ändring, SFS 1973:1178
Omfattning: ändr. 6, 30 §§
Förarbeten: Prop. 1973:166, JuU 1973:38, rskr 1973:345
Ändring, SFS 1976:749
Rubrik: Förordning (1976:749) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1976:1003
Rubrik: Lag (1976:1003) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 9, 11, 21, 23, 27 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:39, KU 1976/77:16, rskr 1976/77:56
Ändring, SFS 1977:926
Rubrik: Förordning (1977:926) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1979:970
Rubrik: Lag (1979:970) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 2, 12, 14-17, 27, 28 §§; nya 17 a, 17 b §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:17, KU 1979/80:19, rskr 1979/80:35
Ändring, SFS 1980:281
Rubrik: Lag (1980:281) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Ändring, SFS 1982:344
Rubrik: Lag (1982:344) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 9, 12, 21, 29 §§; ny 10 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:187, JuU 1981/82:56, rskr 1981/82:355
Ändring, SFS 1982:1171
Rubrik: Lag (1982:1171) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 7, 28, 30 §§
Förarbeten: Prop. 1982/83:9, JuU 1982/83:6, rskr 1982/83:58
Ändring, SFS 1990:1185
Rubrik: Lag (1990:1185) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 1991-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:17, 1990/91:NU14, rskr 1990/91:69
Ändring, SFS 1991:275
Rubrik: Lag (1991:275) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 28, 29 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:595
Rubrik: Lag (1991:595) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:159, 1990/91:SkU33, rskr 1990/91:321
Ändring, SFS 1991:1650
Rubrik: Lag (1991:1650) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1646
Rubrik: Lag (1992:1646) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:67, bet. 1992/93:TU6, rskr 1992/93:91
Ändring, SFS 1993:1617
Omfattning: upph.