Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1954:325 · Visa fulltext
Förordning (1954:325) om försäkring av statens egendom, m.m.
Departement: Finansdepartementet BA
Upphävd: 1996-01-01
Ändring, SFS 1972:557
Omfattning: ändr. 2 p
Ändring, SFS 1973:971
Omfattning: ändr. 1, 2 p
Ändring, SFS 1974:764
Omfattning: ändr. 2 p
Ändring, SFS 1976:473
Rubrik: Förordning (1976:473) om ändring i cirkuläret (1954:325) med föreskrifter rörande försäkring av staten tillhörig egendom, m.m.
Omfattning: ändr. 2 p
Ändring, SFS 1989:397
Rubrik: Förordning (1989:397) om ändring i cirkuläret (1954:325) med föreskrifter rörande försäkring av staten tillhörig egendom, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 p
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1992:174
Rubrik: Förordning (1992:174)om ändring i förordningen (1954:325) med föreskrifter rörande försäkring av staten tillhörig egendom, m.m.
Omfattning: ändr. 2 p
Ikraft: 1992-05-01
Ändring, SFS 1995:1300
Omfattning: upph.