Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:511 · Visa fulltext
Stadga (1953:511) angående protokollföring i utrikesnämnden
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Förarbeten: Prop. 1953:120; KU 1953:16; Rskr 1953:213