Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1952:644 · Visa fulltext
Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ändring, SFS 1960:620
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1964:638
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1966:599
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1968:161
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1981:1241
Rubrik: Förordning (1981:1241) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1987:919
Rubrik: Förordning (1987:919) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:482
Rubrik: Förordning (1988:482) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1490
Rubrik: Förordning (1988:1490) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:153
Rubrik: Lag (1989:153) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:74, 1988/89:JuU16, rskr 1988/89:144
Ändring, SFS 1991:757
Rubrik: Förordning (1991:757) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1996:1246
Rubrik: Förordning (1996:1246) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:830
Rubrik: Förordning (1997:830) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 2001:425
Rubrik: Förordning (2001:425) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2003:899
Rubrik: Förordning (2003:899) om ändringi kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01