Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1952:581 · Visa fulltext
Kungörelse (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)
Departement: Näringsdepartementet
Upphävd: 2007-04-01
Ändring, SFS 1991:272
Rubrik: Lag (1991:272) om ändring i sjönödskungörelsen (1952:581)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1995:352
Rubrik: Förordning (1995:352) om ändring i kungörelsen (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)
Omfattning: ändr. 1, 14 §§
Ikraft: 1995-05-01
Ändring, SFS 2000:854
Rubrik: Lag (2000:854) om ändring i kungörelsen (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)
Omfattning: upph. 13, 14 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:116, bet. 2000/01:TU2, rskr. 2000/01:12
Ändring, SFS 2007:33
Omfattning: upph.