Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:680 · Visa fulltext
Religionsfrihetslag (1951:680)
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Rskr 1951:280
Upphävd: 2000-01-01
Ändring, SFS 1963:509
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1969:170
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1970:766
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: Prop. 1970:177, 1LU 78, rskr 409; Skr 1970:2, KLU 2, kskr 2
Ändring, SFS 1971:606
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1974:242
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1976:1004
Rubrik: Lag (1976:1004) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: upph. 5 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:39, KU 1976/77:16, rskr 1976/77:56
Ändring, SFS 1979:929
Rubrik: Lag (1979:929) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: KLU 1979:2, kskr 1979:2, prop. 1979/80:19, KU 1979/80:6, rskr 1979/80:3
Ändring, SFS 1979:930
Rubrik: Förordning (1979:930) om ikraftträdande av lagen (1979:929) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: ikrafttr. av 1979:929
Ändring, SFS 1991:488
Rubrik: Lag (1991:488) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 §§; nya 17, 18, 19 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1995:12
Rubrik: Lag (1995:12) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1212
Rubrik: Lag (1995:1212) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: upph. 6-19 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:226, bet. 1995/96:KU2, rskr. 1995/96:4
Ändring, SFS 1998:1593
Omfattning: upph.