Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:649 · Visa fulltext
Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Rskr 1951:336
Ändring, SFS 1957:355
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom
Ändring, SFS 1958:223
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1964:881
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1966:252
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1972:749
Omfattning: ändr. 1-5 §§
Förarbeten: Prop. 1972:137, TU 19, rskr 317
Ändring, SFS 1972:753
Omfattning: ikrafttr. av 1972:749
Ändring, SFS 1974:830
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1974:154, JuU 1974:37, rskr 1974:352
Ändring, SFS 1975:611
Omfattning: ändr. 1-5 §§
Förarbeten: Prop. 1975:22, TU 1975:13, rskr 1975:146
Ändring, SFS 1977:478
Rubrik: Lag (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:113, TU 1976/77:25, rskr 1976/77:334
Ändring, SFS 1977:721
Rubrik: Förordning (1977:721) om ikraftträdande av lagen (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ikrafttr. av 1977:478
Ändring, SFS 1978:92
Rubrik: Lag (1978:92) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 § 1, 2 mom; nytt 4 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1977/78:77, JuU 1977/78:21, rskr 1977/78:156
Ändring, SFS 1980:976
Rubrik: Lag (1980:976) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ny 6 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:178, JuU 1980/81:1, rskr 1980/81:30
Ändring, SFS 1982:303
Rubrik: Lag (1982:303) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: nytt 4 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1981/82:204, JuU 1981/82:58, rskr 1981/82:331
Ändring, SFS 1985:195
Rubrik: Lag (1985:195) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: upph. 4 § 4 mom
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:117, LU 1984/85:27, rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1986:1248
Rubrik: Lag (1986:1248) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ändring, SFS 1987:281
Rubrik: Lag (1987:281) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 § 3 mom; ny 7 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:81, JuU 1986/87:24, rskr 1986/87:200
Ändring, SFS 1988:944
Rubrik: Lag (1988:944) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:120, JuU 1987/88:45, rskr 1987/88:404
Ändring, SFS 1989:394
Rubrik: Lag (1989:394) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:118, 1988/89:JuU27, rskr 1988/89:314
Ändring, SFS 1990:149
Rubrik: Lag (1990:149) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1993:1463
Rubrik: Lag (1993:1463) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 a, 7 §§
Ikraft: 1994-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94:JuU11, rskr. 1993/94:78
Ändring, SFS 1994:1416
Rubrik: Lag (1994:1416) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1998:494
Rubrik: Lag (1998:494) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260
Ändring, SFS 1999:217
Rubrik: Lag (1999:217) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 1999:880
Rubrik: Lag (1999:880) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:123, bet. 1999/2000:TU2, rskr. 1999/2000:17
Ändring, SFS 2004:1031
Rubrik: Lag (2004:1031) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5
Ändring, SFS 2005:285
Rubrik: Lag (2005:285) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2008:323
Rubrik: Lag (2008:323) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2009:122
Rubrik: Lag (2009:122) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009-10-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Ändring, SFS 2015:59
Rubrik: Lag (2015:59) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §; nya 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:26, bet. 2014/15:JuU10, rskr. 2014/15:112
Ändring, SFS 2019:346
Rubrik: Lag (2019:346) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239