Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1950:595 · Visa fulltext
Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Rskr 1950:380
Ändring, SFS 2018:567
Rubrik: Lag (2018:567) om ändring i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:135, bet. 2017/18:CU22, rskr. 2017/18:299