Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1949:345 · Visa fulltext
Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1950-01-01 överg.best.
Förarbeten: Rskr 1949:320
Ändring, SFS 1976:191
Rubrik: Lag (1976:191) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1976-07-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Ändring, SFS 1980:171
Rubrik: Lag (1980:171) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: ändr. 1, 8, 10 §§
Ikraft: 1981-01-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1992:125
Rubrik: Lag (1992:125) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: ny 9 §
Ikraft: 1992-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:84, 1991/92:AU6, rskr 1991/92:132
Ändring, SFS 1994:2078
Rubrik: Lag (1994:2078) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 2009:403
Rubrik: Lag (2009:403) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2016:189
Rubrik: Lag (2016:189) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159