Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:576 · Visa fulltext
Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
Departement: Finansdepartementet SKA
Förarbeten: Rskr 1947:487
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1948:47
Omfattning: ändr. 1, 2 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1950:253
Omfattning: ändr. 3 §, 8 § 3 mom
Ändring, SFS 1950:309
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 7 §, 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1950:589
Omfattning: ändr. 2 §, 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1951:180
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ändring, SFS 1951:326
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1951:329
Omfattning: ändr. 9 § 5 mom
Ändring, SFS 1951:423
Omfattning: ändr. 9 § 2, 3 mom
Ändring, SFS 1951:690
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1952:378
Omfattning: ändr. 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1952:406
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom, 8 § 1 mom, 9 §, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom
Ändring, SFS 1953:110
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1953:275
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, 4 § 1 mom, 6 § 1 mom, 11 § 1 mom, 20 § 2 mom; nytt 10 § 3 mom
Ändring, SFS 1953:401
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1953:408
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1955:123
Omfattning: ändr. 9 § 2-4 mom
Ändring, SFS 1955:300
Omfattning: ändr. 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1955:358
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1956:243
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ändring, SFS 1957:60
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom, 13 §, 15 § 1 mom
Ändring, SFS 1957:73
Omfattning: ändr. 2 §, 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1957:201
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom
Ändring, SFS 1958:297
Omfattning: ändr. 1 §, 4 § 1 mom, 8 § 1 mom, 9 § 2 mom
Ändring, SFS 1959:35
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1959:172
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1959:295
Omfattning: ändr. 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1959:537
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:565
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 7 §
Ändring, SFS 1960:65
Omfattning: ändr. 5 §; ny 4 a §
Ändring, SFS 1960:173
Omfattning: ändr. 4, 8 §§, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom
Ändring, SFS 1961:527
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1961:623
Omfattning: ändr. 8 §, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom
Ändring, SFS 1962:161
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1962:593
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1963:27
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1964:52
Omfattning: ändr. 6 § 4 mom
Ändring, SFS 1964:55
Omfattning: ändr. 2 §, 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1964:71
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom, 11 § 1 mom
Ändring, SFS 1964:77
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:72
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 10 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:123
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1966:275
Omfattning: ändr. 2 §, 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1966:725
Omfattning: ändr. 6 § 3 mom
Ändring, SFS 1966:730
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom, 7 §, 20 § 2 mom; nya 24-28 §§, rubr. närmast före 24 §
Ändring, SFS 1967:40
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1967:547
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1967:629
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:88
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:421
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:719
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom
Ändring, SFS 1969:223
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom
Ändring, SFS 1969:742
Omfattning: ändr. 2 §, 4 § 1 mom, 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1969:751
Omfattning: ändr. 7 §, 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1969:793
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1970:163
Omfattning: nuvarande 9 § 3, 4 mom betecknas 9 § 4, 5 mom; ändr. 2 §, 4 § 1 mom, 6 § 1 mom, 8 §, 9 § 1, 2 mom, nya 9 § 4, 5 mom, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom; nytt 9 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1970:70, BeU 40, rskr 230
Ändring, SFS 1970:916
Omfattning: ändr. 7, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1970:191, BeU 67, rskr 454
Ändring, SFS 1971:408
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom, 15 § 1 mom, 27 §
Förarbeten: Prop. 1971:60, SkU 35, rskr 223
Ändring, SFS 1972:79
Omfattning: ändr. 15 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1972:15, SkU 12, rskr 60
Ändring, SFS 1972:375
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1972:95, SkU 32, rskr 238
Ändring, SFS 1972:766
Omfattning: ändr. 17 §, 18 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1972:145, SkU 65, rskr 341
Ändring, SFS 1973:27
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1972:147, SkU 1973:2, rskr 1973:9
Ändring, SFS 1973:366
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1973:106, SkU 1973:38, rskr 1973:231
Ändring, SFS 1973:375
Omfattning: ändr. 6 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1973:120, SkU 1973:35, rskr 1973:244
Ändring, SFS 1973:506
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1973:97, NU 1973:58, rskr 1973:237
Ändring, SFS 1973:1101
Omfattning: ändr. 3 §, 6 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1973:162, SkU 1973:70, rskr 1973:391
Ändring, SFS 1973:1110
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1973:144, SfU 1973:28, rskr 1973:339
Ändring, SFS 1973:1114
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 6 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1973:181, SkU 1973:68, rskr 1973:387
Ändring, SFS 1974:314
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1974:98, SkU 1974:38, rskr 1974:259
Ändring, SFS 1974:770
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§, 6 § 1 mom, 7 §, 10 § 1 mom, 14 § 1 mom, 15 § 1 mom, 16 § 1, 2 mom, 17, 19 §§, 20 § 1-3 mom, 21-23, 27 §§, rubr. närmast före 20 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1974:132, SkU 1974:54, rskr 1974:329
Ändring, SFS 1974:858
Omfattning: ändr. 28 §
Förarbeten: Prop. 1974:159, SkU 1974:57, rskr 1974:360
Ändring, SFS 1974:995
Omfattning: ändr. 10 § 2 mom; ny 6 § 5 mom
Förarbeten: Prop. 1974:181, SkU 1974:64, rskr 1974:389
Ändring, SFS 1975:261
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom, 10 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1975:48, SkU 1975:22, rskr 1975:162
Ändring, SFS 1975:313
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1975:92, SkU 1975:25, rskr 1975:126
Ändring, SFS 1975:1350
Omfattning: ändr. 6 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:31, SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1976:68
Rubrik: Lag (1976:68) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 11 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:77, SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:461
Rubrik: Lag (1976:461) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:178, SkU 1975/76:68, rskr 1975/76:408
Ändring, SFS 1976:926
Rubrik: Lag (1976:926) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:107, SkU 1976/77:2, rskr 1976/77:3
Ändring, SFS 1976:1079
Rubrik: Lag (1976:1079) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1976/77:42, SkU 1976/77:11, rskr 1976/77:78
Ändring, SFS 1977:573
Rubrik: Lag (1977:573) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7, 8 §§, 9 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1976/77:135, SkU 1976/77:45, rskr 1976/77:323
Ändring, SFS 1977:1070
Rubrik: Lag (1977:1070) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1977/78:49, SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1977:1091
Rubrik: Lag (1977:1091) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:60, SkU 1977/78:17, rskr 1977/78:80
Ändring, SFS 1978:912
Rubrik: Lag (1978:912) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1978/79:50 bil. 2, SkU 1978/79:19, rskr 1978/79:107
Ändring, SFS 1978:926
Rubrik: Lag (1978:926) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 16 § 1 mom, 17 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:58, SkU 1978/79:15, rskr 1978/79:84
Ändring, SFS 1979:171
Rubrik: Lag (1979:171) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 1 §, 9 § 2 mom, 15 § 1 mom, 27 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Ändring, SFS 1979:613
Rubrik: Lag (1979:613) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:210, SkU 1978/79:57, rskr 1978/79:389
Ändring, SFS 1979:1058
Rubrik: Lag (1979:1058) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:165, SkU 1978/79:10, rskr 1978/79:61
Ändring, SFS 1979:1150
Rubrik: Lag (1979:1150) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1979/80:39, SkU 1979/80:14, rskr 1979/80:97, jfr SkU 1979/80:13, rskr 1979/80:43
Ändring, SFS 1979:1156
Rubrik: Lag (1979:1156) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 8 §, 9 § 2, 3 mom, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom; ny 10 a §
Förarbeten: Prop. 1979/80:58, SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:958
Rubrik: Lag (1980:958) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:61, SkU 1980/81:17, rskr 1980/81:67
Ändring, SFS 1980:1059
Rubrik: Lag (1980:1059) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1980/81:50, SkU 1980/81:16, rskr 1980/81:117
Ändring, SFS 1981:1000
Rubrik: Lag (1981:1000) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 5 §, 6 § 1 mom, 10 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1981/82:30 bil. 4, SkU 1981/82:8, rskr 1981/82:14
Ändring, SFS 1982:416
Rubrik: Lag (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 § 1, 3-5 mom, 10 § 1-3 mom, 10 a §, 11 § 1 mom, 12 §, 20 § 2 mom; nya 9 a §, 10 § 4-6 mom, 10 b §, 11 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1981/82:197, SkU 1981/82:60, rskr 1981/82:391
Ändring, SFS 1982:417
Omfattning: ikrafttr. av 1982:416
Ändring, SFS 1982:1099
Rubrik: Lag (1982:1099) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 27, 28 §§; ändr. 24-26 §§
Förarbeten: Prop. 1982/83:14, SkU 1982/83:8, rskr 1982/83:12
Ändring, SFS 1982:1188
Omfattning: ändr. 2 § i 1982:417
Ändring, SFS 1982:1205
Rubrik: Lag (1982:1205) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 6 mom
Förarbeten: Prop. 1982/83:58, SkU 1982/83:9, rskr 1982/83:120
Ändring, SFS 1982:1206
Rubrik: Lag (1982:1206) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 11 § 3 mom
Förarbeten: SkU 1982/83:9, rskr 1982/83:120
Ändring, SFS 1983:443
Rubrik: Lag (1983:443) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 6 mom
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: SkU 1982/83:50, rskr 1982/83:366
Ändring, SFS 1983:984
Rubrik: Lag (1983:984) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:64, SkU 1983/84:14, rskr 1983/84:98
Ändring, SFS 1983:1044
Rubrik: Lag (1983:1044) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:67, SkU 1983/84:13, rskr 1983/84:101
Ändring, SFS 1983:1050
Rubrik: Lag (1983:1050) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:69, SkU 1983/84:17, rskr 1983/84:107
Ändring, SFS 1983:1089
Rubrik: Lag (1983:1089) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:50, FiU 1983/84:20, rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1984:345
Rubrik: Lag (1984:345) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 4 § 2 mom; ändr. 10 § 1 mom
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:150 bil. 1, SkU 1983/84:50, rskr 1983/84:395
Ändring, SFS 1984:813
Rubrik: Lag (1984:813) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1984-11-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:8, SkU 1984/85:7, rskr 1984/85:6
Ändring, SFS 1984:895
Rubrik: Lag (1984:895) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 18 § 1, 2 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:55, SkU 1984/85:15, rskr 1984/85:43
Ändring, SFS 1984:916
Rubrik: Lag (1984:916) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 6 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:71, SkU 1984/85:20, rskr 1984/85:52
Ändring, SFS 1984:1061
Rubrik: Lag (1984:1061) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 10 § 2 mom; ändr. 2-4 §§, 6 § 2 mom, 7, 8 §§, 10 § 1 mom, 10 a §, 14 § 1 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:70, SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1984:1087
Rubrik: Lag (1984:1087) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 5 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1985:70
Rubrik: Lag (1985:70) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1983:984
Ikraft: 1985-03-06
Förarbeten: Prop. 1984/85:112, SkU 1984/85:33, rskr 1984/85:128
Ändring, SFS 1985:226
Rubrik: Lag (1985:226) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 § 3 mom
Ikraft: 1985-05-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:93, SkU 1984/85:28, rskr 1984/85:227
Ändring, SFS 1985:249
Rubrik: Lag (1985:249) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6 mom
Ikraft: 1985-06-04 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:144, SkU 1984/85:53, rskr 1984/85:249
Ändring, SFS 1985:263
Rubrik: Lag (1985:263) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 6, 12 mom
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:129, FiU 1984/85:25, rskr 1984/85:249
Ändring, SFS 1985:308
Rubrik: Lag (1985:308) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 9 mom, 7 § 4 mom
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:193, SkU 1984/85:62, rskr 1984/85:353
Ändring, SFS 1985:363
Rubrik: Lag (1985:363) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 11 mom
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:175, SkU 1984/85:59, rskr 1984/85:351
Ändring, SFS 1985:412
Rubrik: Lag (1985:412) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom; nytt 10 § 2 mom
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:180, SkU 1984/85:60, rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1985:470
Rubrik: Lag (1985:470) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 8 mom
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:150 (bil. 1), SkU 1984/85:64, rskr 1984/85:371
Ändring, SFS 1985:822
Rubrik: Lag (1985:822) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 7 mom
Ikraft: 1985-11-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:224, SkU 1985/86:3, rskr 1985/86:3
Ändring, SFS 1985:1019
Rubrik: Lag (1985:1019) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 8 mom, 6 § 1 mom
Ikraft: 1986-01-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:45, SkU 1985/86:9, rskr 1985/86:53
Ändring, SFS 1986:124
Rubrik: Lag (1986:124) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom
Ikraft: 1986-03-26 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:78, SkU 1985/86:21, rskr 1985/86:133
Ändring, SFS 1986:312
Rubrik: Lag (1986:312) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1986-06-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:169, SkU 1985/86:47, rskr 1985/86:251
Ändring, SFS 1986:466
Rubrik: Lag (1986:466) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. rubr. närmast före 24 §, 24-26 §§; ändr. 22 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:131, SkU 1985/86:43, rskr 1985/86:333
Ändring, SFS 1986:508
Rubrik: Lag (1986:508) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 9 § 3, 5 mom, 11 § 3 mom, 12 §; ändr. 6 § 1 mom, 8 §, 9 § 2 mom, 9 a §, 10 § 1, 2, 3, 4, 6 mom, 11 § 1 mom, 20 § 2 mom
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:130, SkU 1985/86:40, rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1986:1114
Rubrik: Lag (1986:1114) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom, 4 §, 6 § 1, 3 mom, 16 § 1 mom
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:30, SkU 1986/87:5, rskr 1986/87:40
Ändring, SFS 1986:1226
Rubrik: Lag (1986:1226) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:61, SkU 1986/87:17, SkU 1986/87:20, rskr 1986/87:87
Ändring, SFS 1986:1233
Rubrik: Lag (1986:1233) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:42, SkU 1986/87:7, rskr 1986/87:71
Ändring, SFS 1986:1307
Rubrik: Lag (1986:1307) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 1 §, 7 § 5 mom
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:339
Rubrik: Lag (1987:339) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:152, SkU 1986/87:49, rskr 1986/87:256
Ändring, SFS 1987:573
Rubrik: Lag (1987:573) om ändring i lagen (1986:1114) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1986:1114
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: SkU 1986/87:50, rskr 1986/87:348
Ändring, SFS 1987:657
Rubrik: Lag (1987:657) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:42, SkU 1986/87:40, rskr 1986/87:357
Ändring, SFS 1987:1149
Rubrik: Lag (1987:1149) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4, 8 mom, 7 § 5 mom
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:51, SkU 1987/88:10, rskr 1987/88:55
Ändring, SFS 1988:1211
Rubrik: Lag (1988:1211) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:34, 1988/89:SkU2, rskr 1988/89:5
Ändring, SFS 1988:1524
Rubrik: Lag (1988:1524) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:46, 1988/89:SkU4, rskr 1988/89:64
Ändring, SFS 1989:1016
Rubrik: Lag (1989:1016) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom, 10 a §
Ikraft: 1989-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1989:1040
Rubrik: Lag (1989:1040) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 6 § 1, 2 mom, 7 § 8, 11 mom, 16 § 2 mom
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:47, 1989/90:SkU16, rskr 1989/90:102
Ändring, SFS 1990:339
Rubrik: Lag (1990:339) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 10 b, 13 §§, 14 § 2 mom, 15 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2 § 4 mom, 7 § 5 mom, 9 § 2 mom, 10 § 5 mom
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:651
Rubrik: Lag (1990:651) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 4 a §, 7 § 11, 12 mom, 10 § 2-6 mom, 19 §; ändr. 1 §, 2 § 1-10 mom, 3-5 §§, 6 § 1, 2 mom, 7 § 3-6, 8 mom, 8-9 a §§, 10 § 1 mom, 10 a §, 11 § 1 mom, 14 § 1 mom, övergångsbest. till 1985:363; nya 2 § 12-16 mom, 24-30 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1422
Rubrik: Lag (1990:1422) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: nuvarande 30 § betecknas 31 §; ändr. 1 § 3 mom, 2 § 4, 6, 10, 14 mom, 3 § 1, 2, 4, 9, 10, 12 mom, 6 § 1, 5 mom, 24 § 1, 2, 4 mom, 26 § 5 mom, 27 § 1, 3, 5 mom, den nya 31 §, 7, 8, 10 p övergångsbest. till 1990:651; nya 7 § 11 mom, 25 § 11 mom, 26 § 9 mom, 27 § 6 mom, 30 §, 12 a p övergångsbest. till 1990:651
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1990:1463
Rubrik: Lag (1990:1463) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 3, 4 mom
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:56, 1990/91:SkU11, rskr 1990/91:105
Ändring, SFS 1991:181
Rubrik: Lag (1991:181) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 2, 9 mom, 7 § 5, 6 mom, 24 § 6 mom
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:89, 1990/91:SkU21, rskr 1990/91:185
Ändring, SFS 1991:412
Rubrik: Lag (1991:412) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 10, 14 mom, 3 § 7 mom, 7 § 8 mom, 27 § 2, 5 mom
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:107, 1990/91:167, 1990/91:SkU30, 1990/91:SkU34, rskr 1990/91:313
Ändring, SFS 1991:619
Rubrik: Lag (1991:619) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 26 § 4 mom
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:693
Rubrik: Lag (1991:693) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Ändring, SFS 1991:1833
Rubrik: Lag (1991:1833) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6, 7 mom, 3 § 1, 2, 4, 12 mom, 10 §, 10 a §, 27 § 5 mom
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:60, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1855
Rubrik: Lag (1991:1855) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 26 § 2 mom; ändr. 26 § 4, 5, 7, 8 mom
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:54, 1991/92:SkU9, rskr 1991/92:101
Ändring, SFS 1991:1913
Rubrik: Lag (1991:1913) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 5 mom
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100
Ändring, SFS 1991:2007
Rubrik: Lag (1991:2007) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 13 mom
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: 1991/92:SkU13, rskr 1991/92:109
Ändring, SFS 1992:577
Rubrik: Lag (1992:577) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 27 § 5 mom
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:166, 1991/92:SkU33, rskr 1991/92:325
Ändring, SFS 1992:703
Rubrik: Lag (1992:703) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4, 8 mom
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:119, 1991/92:NU32, rskr 1991/92:323
Ändring, SFS 1992:1092
Rubrik: Lag (1992:1092) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 7 mom
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8, rskr 1992/93:26
Ändring, SFS 1992:1344
Rubrik: Lag (1992:1344) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 8 mom, 24 § 2, 27 § 2, 4 mom
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:131, bet. 1992/93:SkU15, rskr 1992/93:149
Ändring, SFS 1992:1486
Rubrik: Lag (1992:1486) om ändring i lagen (1991:1833) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3, 4 p övergångsbest. till 1991:1833
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:50 (bil.5), bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Ändring, SFS 1992:1663
Rubrik: Lag (1992:1663) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 5 mom
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:86, bet. 1992/93:SkU11, rskr 1992/93:146
Ändring, SFS 1992:1748
Rubrik: Lag (1992:1748) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:136, bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:670
Rubrik: Lag (1993:670) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 7, 16 mom
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:241, bet. 1992/93:SkU30, rskr. 1992/93:421
Ändring, SFS 1993:939
Rubrik: Lag (1993:939) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 3, 6 mom, 3 § 1, 2 mom, 6 § 4 mom, 7 § 8, 10 mom, 10 a §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1309
Rubrik: Lag (1993:1309) om ändring i lagen (1993:939) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6 mom, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1993:939
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
Ändring, SFS 1993:1443
Rubrik: Lag (1993:1443) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:80, bet. 1993/94:AU6, rskr. 1993/94:101
Ändring, SFS 1993:1471
Rubrik: Lag (1993:1471) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 5 p övergångsbest. till 1990:651; ändr. 24 § 6 mom, 25 § 6, 8, 9, 10, 11 mom, 26 § 4, 7, 8, 9 mom. 4 p övergångsbest. till 1990:651; nytt 26 § 10 mom
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:45, bet. 1993/94:SkU11, rskr. 1993/94:105
Ändring, SFS 1993:1543
Rubrik: Lag (1993:1543) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 2 §, 12, 15, 16 mom; ändr. 2 § 1, 4, 8, 10, 14 mom, 3 § 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mom, 10 §, 16 § 2 mom, 22 §, 24 § 2, 4, mom, 27 § 2, 4, 5 mom, 28 §, 29 § 2 mom
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:45, 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU11, 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1993:1544
Rubrik: Lag (1993:1544) om ändring i dels lagen (1993:939) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, dels lagen (1993:1309) om ändring i lagen (1993:939) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 3 mom, 3 § 1, 2 mom, 6 § 4 mom, 7 § 4, 8 mom, 10 a § i 1993:939; ändr. 2 § 6 mom, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1993:1309
Förarbeten: Prop. 1993/94:45, 1993/94:50, 1993/94:85, bet. 1993/94:SkU11, 1993/94:SkU15, 1993/94:SkU16, rskr. 1993/94:110
Ändring, SFS 1993:1579
Rubrik: Förordning (1993:1579) om ikraftträdande av viss del av lagen (1993:939) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ikrafttr. av viss del av 1993:939
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, 1993/94:SkU16, rskr. 1993/94:39, 1993/94:110
Ändring, SFS 1994:489
Rubrik: Lag (1994:489) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:152, bet. 1993/94:SkU32, rskr. 1993/94:316
Ändring, SFS 1994:761
Rubrik: Lag (1994:761) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 8 mom
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:216, bet. 1993/94:NU27, rskr. 1993/94:446
Ändring, SFS 1994:778
Rubrik: Lag (1994:778) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 8 p övergångsbest. till 1993:1544; ändr. 2 § 10, 13 mom, 3 § 1, 12 mom, 7 § 4, 8 mom, 22 §, 24 § 2 mom, 1, 7, 8 p övergångsbest. till 1993:1543; nya 3 § 12 a mom, 15 p övergångsbest. till 1993:1543
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443
Ändring, SFS 1994:1678
Rubrik: Lag (1994:1678) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:41, 1994/95:99, bet. 1994/95:SfU6, 1994/95:AU5, rskr. 1994/95:124
Ändring, SFS 1994:1859
Rubrik: Lag (1994:1859) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 16 p övergångsbest. till 1990:651; ändr. 2 § 1, 3, 4, 10, 14 mom, 3 § 1, 7, 8, 12 mom, 4 §, 7 § 8 mom. 10, 10 a, 22 §§, 24 § 2, 4 mom, 27 § 2, 4, 5 mom
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, 1994/95:25, 1994/95:70, bet. 1993/94:LU32, 1994/95:FiU1, 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1994:1860
Rubrik: Lag (1994:1860) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ny 2 § 15 mom
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1994:1861
Rubrik: Lag (1994:1861) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:52, bet. 1994/95:SkU10, rskr. 1994/95:155
Ändring, SFS 1994:1862
Rubrik: Lag (1994:1862) om ändring i lagen (1994:1859) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 3 mom i 1994:1859
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1994:1863
Rubrik: Lag (1994:1863) om ändring i lagen (1994:1859) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 8 mom i 1994:1859
Förarbeten: Prop. 1994/95:52, bet. 1994/95:SkU10, rskr. 1994/95:155
Ändring, SFS 1995:415
Rubrik: Lag (1995:415) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 (bil.11), bet. 1994/95:AU11, rskr. 1994/95:233
Ändring, SFS 1995:544
Rubrik: Lag (1995:544) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 16 § 2 mom
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:204, bet. 1994/95:SkU35, rskr. 1994/95:323
Ändring, SFS 1995:577
Rubrik: Lag (1995:577) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 27 § 2 mom
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:209, bet. 1994/95:SkU30, rskr. 1994/95:348
Ändring, SFS 1995:854
Rubrik: Lag (1995:854) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 3 mom, 24 § 2 mom
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:187, bet. 1994/95:SkU31, rskr. 1994/95:440
Ändring, SFS 1995:1505
Rubrik: Lag (1995:1505) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 16 § 2 mom
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:95, bet. 1995/96:SkU9, rskr. 1995/96:70
Ändring, SFS 1995:1577
Rubrik: Lag (1995:1577) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1614
Rubrik: Lag (1995:1614) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 1, 6 mom, 3 § 7 mom, 7 § 4 mom; nytt 2 § 6 a mom
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:104, bet. 1995/96:SkU19, rskr. 1995/96:123
Ändring, SFS 1995:1626
Rubrik: Lag (1995:1626) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 8 mom, 3 § 1, 8, 12, 12 a mom, 7 § 8 mom, 27 § 4 mom, 28 §; nya 3 § 12 b, 12 c, 12 d, 12 e mom, 24 § 7 mom
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:109, bet. 1995/96:SkU20, rskr. 1995/96:135
Ändring, SFS 1996:151
Rubrik: Förordning (1996:151) om ikraftträdande av lagen (1995:1505) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1505
Ändring, SFS 1996:163
Rubrik: Lag (1996:163) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 20 §; ändr. 6 § 1 mom, 22 §
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:121, bet. 1995/96:SkU24, rskr. 1995/96:171
Ändring, SFS 1996:587
Rubrik: Lag (1996:587) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:169, bet. 1995/96:FiU14, rskr. 1995/96:248
Ändring, SFS 1996:691
Rubrik: Lag (1996:691) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:198, bet. 1995/96:SkU31, rskr. 1995/96:305
Ändring, SFS 1996:1214
Rubrik: Lag (1996:1214) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:19, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1227
Rubrik: Lag (1996:1227) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4, 10 mom, 3 § 7 mom, 7 § 8 mom, 27 § 4 mom; nytt 2 § 4 a mom
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:18, bet. 1996/97:SkU9, rskr. 1996/97:72
Ändring, SFS 1996:1241
Rubrik: Lag (1996:1241) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6 mom
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:231, bet. 1996/97:SkU4, rskr. 1996/97:67
Ändring, SFS 1996:1332
Rubrik: Lag (1996:1332) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 1 § 4 mom, 3 § 2 mom, 9 §; ny 8 a §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1996:1611
Rubrik: Lag (1996:1611) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 12, 12 a, 12 b, 12 d, 12 e mom, 7 § 4 mom, 27 § 5 mom; nya 3 § 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g mom
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:45, bet. 1996/97:SkU13, rskr. 1996/97:133
Ändring, SFS 1997:326
Rubrik: Lag (1997:326) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 24 § 5 mom
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:117, bet. 1996/97:SkU20, rskr. 1996/97:252
Ändring, SFS 1997:439
Rubrik: Lag (1997:439) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 27 § 4 mom
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:151, bet. 1996/97:SkU27, rskr. 1996/97:280
Ändring, SFS 1997:448
Rubrik: Lag (1997:448) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 12, 12 a, 12 d mom., 7 § 4 mom, 27 § 5 mom
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:509
Rubrik: Lag (1997:509) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 14 mom, 23 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:749
Omfattning: ikrafttr. av 1996:1214
Ändring, SFS 1997:852
Rubrik: Lag (1997:852) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: nytt 2 § 16 mom
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:154, bet. 1997/98:SkU2, rskr. 1997/98:19
Ändring, SFS 1997:856
Rubrik: Lag (1997:856) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 8 mom
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:163, bet. 1997/98:LU3, rskr. 1997/98:28
Ändring, SFS 1997:943
Rubrik: Lag (1997:943) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1997:944
Rubrik: Lag (1997:944) om ändring i lagen (1996:1332) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 § i 1996:1332
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1998:271
Rubrik: Lag (1998:271) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 10 mom
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:50, bet. 1997/98:FiU17, rskr. 1997/98:199
Ändring, SFS 1998:299
Rubrik: Lag (1998:299) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6 mom
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:593
Rubrik: Lag (1998:593) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 1 b mom, 10 §, 27 § 5 mom
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:817
Rubrik: Lag (1998:817) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 25 § 2 mom
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1998:1597
Rubrik: Lag (1998:1597) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 3 mom
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:7, bet. 1998/99:SkU2, rskr. 1998/99:65
Ändring, SFS 1998:1605
Rubrik: Lag (1998:1605) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 2 § 4 a mom; ändr. 2 § 4 mom
Ikraft: 1998-12-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1998:1606
Rubrik: Lag (1998:1606) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 27 § 4 mom; ändr. 2 § 1, 4, 10, 13, 16 mom, 3 § 7, 8, 12 a mom, 6 § 1 mom, 7 § 8 mom, 16 § 2 mom, 24 § 2 mom, 27 § 2 mom, 28 §; nya 2 § 4 a mom, 3 § 1 h, 7 a mom
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:7, 1998/99:12, 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU2, 1998/99:SkU3, 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1999:201
Rubrik: Lag (1999:201) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 1 b mom, 24 § 2 mom
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:48, bet. 1998/99:SkU15, rskr. 1998/99:174
Ändring, SFS 1999:296
Rubrik: Lag (1999:296) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 5, 7 mom
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:643
Rubrik: Lag (1999:643) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 1 h mom
Ikraft: 1999-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:113, bet. 1998/99:SkU23, rskr. 1998/99:259
Ändring, SFS 1999:961
Rubrik: Lag (1999:961) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1050
Rubrik: Lag (1999:1050) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Ändring, SFS 1999:1083
Rubrik: Lag (1999:1083) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1128
Rubrik: Lag (1999:1128) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6 mom.
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47
Ändring, SFS 1999:1150
Rubrik: Lag (1999:1150) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 2 § 13 mom.; ändr. 3 § 3, 12 a mom, 24 § 6 mom; nya 2 § 17 mom, 25 § 10 a mom, 26 § 9 a mom
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:15, bet. 1999/2000:SkU5, rskr. 1999/2000:65
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.