Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1944:648 · Visa fulltext
Kungörelse (1944:648) om personalprövningsnämnder
Departement: Försvarsdepartementet
Upphävd: 1995-07-01
Ändring, SFS 1949:380
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1953:22
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1967:806
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ändring, SFS 1970:303
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1972:339
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1994:531
Rubrik: Förordning (1994:531) om ändring i kungörelsen (1944:648) om personalprövningsnämnder
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:238
Omfattning: upph.