Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1940:440 · Visa fulltext
Kungörelse (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap
Departement: Näringsdepartementet
Förarbeten: Rskr 1940:292
Upphävd: 1975-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1975:48
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1977:791
Rubrik: Förordning (1977:791) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440 ) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:48
Ändring, SFS 1978:77
Rubrik: Förordning (1978:77) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:48
Ändring, SFS 1980:60
Rubrik: Förordning (1980:60) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:48
Ändring, SFS 1981:67
Rubrik: Förordning (1981:67) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:48
Ändring, SFS 1989:948
Rubrik: Förordning (1989:948) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap
Omfattning: ny p 2 a i övergångsbest. till 1975:48
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1990:1206
Rubrik: Förordning (1990:1206) om ändring i förordningen (1989:948) om ändring i för- ordningen (1975:48) om upp- hävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1989:948
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1992:1760
Rubrik: Förordning (1992:1760) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest. till 1975:48
Ändring, SFS 1992:1761
Rubrik: Förordning (1992:1761) om ändring i förordningen (1989:948) om ändring i för- ordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap
Omfattning: ändr. 2 a p övergångsbest. till 1989:948
Ändring, SFS 2003:579
Rubrik: Förordning (2003:579) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap
Omfattning: ändr. överg.best. till 1975:48
Ikraft: 2003-10-01
Ändring, SFS 2016:1214
Rubrik: Förordning (2016:1214) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap
Omfattning: ändr. p 3, 5 övergångsbest. till 1975:48
Ikraft: 2017-05-20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/45/EU