Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1939:783 · Visa fulltext
Kungörelse (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar
Departement: Näringsdepartementet
Förarbeten: Rskr 1938:226
Upphävd: 1994-07-01
Ändring, SFS 1947:742
Omfattning: ändr. 4, 15 §§
Ändring, SFS 1971:1002
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 1976:140
Rubrik: Förordning (1976:140) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar
Omfattning: ändr. 4-6, 8, 11, 13-15 §§
Ändring, SFS 1977:565
Rubrik: Förordning (1977:565) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 3, 4, 6-11, 15 §§
Ändring, SFS 1979:211
Rubrik: Förordning (1979:211) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar
Omfattning: ändr. 6, 7, 9 §§
Ändring, SFS 1986:1206
Rubrik: Förordning (1986:1206) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1991:1352
Rubrik: Förordning (1991:1352) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1991:1619
Rubrik: Förordning (1991:1619) om ändring i kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar
Omfattning: ändr. 4, 15 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:1598
Omfattning: upph.