Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1938:470 · Visa fulltext
Lag (1938:470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.
Departement: Justitiedepartementet DOM
Förarbeten: Rskr 1938:149
Ändring, SFS 1938:471
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1959:540
Omfattning: ändr. 1938:471