Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1938:279 · Visa fulltext
Jaktstadga (1938:279)
Departement: Jordbruksdepartementet
Upphävd: 1988-01-01
Ändring, SFS 1943:517
Omfattning: ändr. 2 §, 15 § 1, 2 mom, 17 § 2 mom, 19 § 2 mom; nytt 11 § 3 mom
Ändring, SFS 1944:348
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ändring, SFS 1947:402
Omfattning: ändr. 6 § 3 mom, 7, 9 §§, 12 § 1 mom, 13 § 1 mom, 15, 16, 45, 46 §§
Ändring, SFS 1947:732
Omfattning: ändr. 44 § 2 mom
Ändring, SFS 1947:836
Omfattning: ändr. 24 § 1 mom
Ändring, SFS 1948:396
Omfattning: ändr. 6 § 3 mom, 9 §, 11 § 1 mom, 12 §
Ändring, SFS 1948:715
Omfattning: ändr. 4, 9 §§, 13 § 1 mom
Ändring, SFS 1951:294
Omfattning: upph. 13, 20 §§; utgår rubr. närmast före 17 §; ändr. 3 §, 6 § 2 mom, 8 § 1, 2 mom, 11, 12, 17 §§, 19 § 3 mom, 21-24 §§, 28 § 2, 3 mom, 30, 32, 34, 40, 43, 44 §§, rubr. närmast före 11 §
Ändring, SFS 1952:351
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1953:470
Omfattning: ändr. 15 § 2 mom
Ändring, SFS 1954:13
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1955:109
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1955:652
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1957:82
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1957:502
Omfattning: ändr. 9 §, 29 § 5 mom
Ändring, SFS 1960:31
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1960:263
Omfattning: ändr. 6 § 3 mom, 15 § 1 mom
Ändring, SFS 1961:305
Omfattning: ändr. 4 §, 29 § 3 mom, 30 §
Ändring, SFS 1962:251
Omfattning: ändr. 4 § 3 mom, 6 § 3 mom
Ändring, SFS 1963:41
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1963:607
Omfattning: ändr. 1-3 §§, 5 § 4 mom, 6 § 1 mom, 11 §, 15 § 2 mom, 48 §; ny 41 a §
Ändring, SFS 1964:702
Omfattning: ändr. 10 § 2 mom, 23 § 2 mom, 24 § 2 mom, 28 §, 29 § 1 mom, 30, 31, 41 a §§
Ändring, SFS 1965:259
Omfattning: ändr. 11 §, 15 § 1, 3, 4 mom, 16, 44 §§
Ändring, SFS 1966:288
Omfattning: ändr. 4 § 4 mom, 6 § 1 mom, 8 § 2 mom, 15 § 4 mom, 16 §, 17 § 1 mom, 23 § 3 mom, 24 § 1 mom
Ändring, SFS 1967:379
Omfattning: ändr. 4 § 4 mom, 6 § 1 mom, 8 § 2 mom, 15 § 4 mom, 17 § 1 mom, 23 § 3 mom, 24 § 1 mom, övergångsbest. till 1966:288
Ändring, SFS 1967:769
Omfattning: upph. övergångsbest. till 1961:305 i viss del, övergångsbest. till 1963:607; utgår rubr. närmast före 11 §; ändr. 1-12, 14-19, 21-29, 32, 34 §§, 36 § 2 mom, 42, 44-46, 48 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 13, 20, 48 a §§, rubr. närmast före 4, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 48 a §§; omtryck
Ändring, SFS 1968:657
Omfattning: ändr. 13 § 5 mom
Ändring, SFS 1969:694
Omfattning: ändr. 2, 19 §§, 28 § 1 mom, 44 §
Ändring, SFS 1970:194
Omfattning: ändr. 28 § 2 mom, 30, 31, 36 §§
Ändring, SFS 1970:541
Omfattning: ändr. 41 a §
Ändring, SFS 1971:742
Omfattning: ändr. 5 § 4 mom
Ändring, SFS 1972:104
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1972:233
Omfattning: nuvarande 36 § betecknas 35 §; ändr. nya 35 § 2 mom; ny 36 §
Ändring, SFS 1972:609
Omfattning: ändr. 11 § 3 mom
Ändring, SFS 1973:300
Omfattning: ändr. 8, 30, 43, 48 §§
Ändring, SFS 1973:1023
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1974:197
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1974:552
Omfattning: ändr. 22 §
Ändring, SFS 1974:1072
Omfattning: ändr. 1 §, 6 § 2 mom, 35 § 2 mom, 41 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1974:124, JuU 1974:29, rskr 1974:298, JoU 1974:35, rskr 1974:296
Ändring, SFS 1975:114
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1975:177
Omfattning: ändr. 1 §, 17 § 2 mom, 28 § 1 mom, 29 § 3, 5 mom, 30, 33 §§
Ändring, SFS 1975:973
Omfattning: ändr. 13 § 1-5 mom, 14, 19 §§, 23 § 2 mom, 28 § 2 mom, 45 §, rubr. närmast före 13 §; nya 13 § 6-10 mom, 14 a, 48 b §§
Ändring, SFS 1975:1314
Omfattning: ändr. 11 § 1, 3 mom, 29 § 3 mom
Ändring, SFS 1976:209
Rubrik: Förordning (1976:209) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 29 § 2 mom
Ändring, SFS 1976:210
Rubrik: Förordning (1976:210) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1976:431
Rubrik: Förordning (1976:431) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1977:87
Rubrik: Förordning (1977:87) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 5 § 1, 3, 4 mom
Ändring, SFS 1977:326
Rubrik: Förordning (1977:326) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1977:824
Rubrik: Förordning (1977:824) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 5 § 3, 4 mom
Ändring, SFS 1977:889
Rubrik: Förordning (1977:889) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 39 § 2 mom, 41 a §
Ändring, SFS 1978:253
Rubrik: Förordning (1978:253) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1979:350
Rubrik: Förordning (1979:350) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1979:1072
Rubrik: Förordning (1979:1072) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 48 b §
Ändring, SFS 1980:405
Rubrik: Förordning (1980:405) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1980:897
Rubrik: Förordning (1980:897) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: upph. 38-42 §§; utgår rubr. närmast före 38 §
Ändring, SFS 1981:678
Rubrik: Förordning (1981:678) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: upph. 6 § 3 mom, 25, 26, 31, 34 §§; ändr. 1, 2, 4 §§, 5 § 1, 3, 4 mom, 6 § 1, 2, 4 mom, 7 § 1, 2 mom, 8-10 §§, 11 § 1, 3 mom, 12 § 1-4 mom, 13 § 2, 7, 8 mom, 14 §, 14 a §, 15 § 1, 2 mom, 16 §, 20 §, 23 § 1, 2 mom, 24 § 2 mom, 27 §, 28 § 1-4 mom, 29 § 2, 3, 5 mom, 32 § 1-3 mom, 35 § 1, 2 mom, 37 §, 45-47 §§, 48 a, 48 b §§, rubr. närmast före 13 §; nya 4 a, 14 b §§; omtryck
Ändring, SFS 1982:319
Rubrik: Förordning (1982:319) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 7 § 1 mom, 13 § 2, 3, 7 mom, 20, 44 §§; nya 44 a, 49 §§
Ändring, SFS 1982:981
Rubrik: Förordning (1982:981) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 19, 48 b §§
Ändring, SFS 1983:283
Rubrik: Förordning (1983:283) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: nuvarande 24 § 3 mom betecknas 24 § 4 mom; ändr. 5 § 2-4 mom, 11 § 1 mom, nya 24 § 4 mom, 29 § 3 mom, 44, 48 b §§; rubr. närmast före upph. 25 § sätts närmast före 27 §; nya 24 § 3 mom, 25, 26 §§
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1984:376
Rubrik: Förordning (1984:376) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: utgår rubr. närmast före tidigare upph. 34 §; ändr. rubr. närmast före 28 §; ny 34 §
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1985:849
Rubrik: Förordning (1985:849) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:340
Rubrik: Förordning (1986:340) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. p 2 i övergångsbest. till 1981:678
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1987:219
Rubrik: Förordning (1987:219) om ändring i jaktstadgan (1938:279)
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1987:905
Omfattning: upph.