Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:81 · Visa fulltext
Lag (1936:81) om skuldebrev
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1936:67
Ändring, SFS 1961:71
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1962:56
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1965:128
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1968:606
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1974:759
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1974:147, LU 1974:37, rskr 1974:325
Ändring, SFS 1974:933
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: Prop. 1974:128, NU 1974:57, rskr 1974:388
Ändring, SFS 1975:249
Omfattning: ändr. 14, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1975:6, LU 1975:12, rskr 1975:91
Ändring, SFS 1975:639
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1976:189
Rubrik: Lag (1976:189) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: upph. 8 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Ändring, SFS 1988:1265
Rubrik: Lag (1988:1265) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1990:1118
Rubrik: Lag (1990:1118) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:153, 1990/91:NU4, rskr 1990/91:47
Ändring, SFS 1991:1552
Rubrik: Lag (1991:1552) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1992:544
Rubrik: Lag (1992:544) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1992-09-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1994:337
Rubrik: Lag (1994:337) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Ändring, SFS 2001:171
Rubrik: Lag (2001:171) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2001-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:19, bet. 2000/01:FiU17, rskr. 2000/01:152
Ändring, SFS 2004:419
Rubrik: Lag (2004:419) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2016:678
Rubrik: Lag (2016:678) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2020:1028
Rubrik: Lag (2020:1028) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60