Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:320 · Visa fulltext
Lag (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1936-07-01
Förarbeten: Rskr 1936:332
Ändring, SFS 1974:360
Rubrik: Lag (1974:360) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1974-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1974:88, InU 1974:15, rskr 1974:272
Ändring, SFS 1981:780
Rubrik: Lag (1981:780) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1982-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1982:84
Rubrik: Lag (1982:84) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1991:859
Rubrik: Lag (1991:859) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Rubrik: Förordning (1991:878) om ikraftträdande av viss följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen
Omfattning: ikrafttr. av 1991:859
Ändring, SFS 2006:678
Rubrik: Lag (2006:678) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2011:1296
Rubrik: Lag (2011:1296) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29