Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1934:69 · Visa fulltext
Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
Departement: Justitiedepartementet DOM
Förarbeten: Rskr 1934:41
Ändring, SFS 1977:596
Rubrik: Lag (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
Omfattning: ändr.
Förarbeten: Prop. 1976/77:128, LU 1976/77:30, rskr 1976/77:348
Ändring, SFS 1977:1001
Rubrik: Förordning (1977:1001) om ikraftträdande av lagen (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
Omfattning: ikrafttr. av 1977:596 i förhållande till Danmark, Finland och Norge
Ändring, SFS 1981:9
Rubrik: Lag (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1980/81:35, LU 1980/81:7, rskr 1980/81:41
Ändring, SFS 1983:159
Rubrik: Förordning (1983:159) om ikraftträdande av lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
Omfattning: ikrafttr. av 1981:9 i förhållande till Danmark och Finland
Ikraft: 1983-05-01
Ändring, SFS 1986:185
Rubrik: Förordning (1986:185) om ikraftträdande av lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
Omfattning: ikrafttr. av 1981:9 i förhållande till Norge
Ikraft: 1986-05-01