Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1932:242 · Visa fulltext
Lag (1932:242) om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för ordningsmaktens behov
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Rskr 1932:269
Ändring, SFS 1991:249
Rubrik: Lag (1991:249) om ändring i lagen (1932:242) om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för ordningsmaktens behov
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 5 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1998:1553
Rubrik: Lag (1998:1553) om ändring i lagen (1932:242) om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för ordningsmaktens behov
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr.4, bet. 1998/99:JuU5, rskr. 1998/99:36