Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1930:106 · Visa fulltext
Lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1930:78
Ändring, SFS 2005:109
Rubrik: Lag (2005:109) om ändring i lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160