Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1928:370 · Visa fulltext
Kommunalskattelag (1928:370)
Departement: Finansdepartementet SKA
Förarbeten: Rskr 1928:344
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1929:257
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1929:263
Omfattning: ikrafttr. av 1929:257
Ändring, SFS 1930:190
Omfattning: ändr. 18, 21, 24 §§, 25 § 1 mom, 29 § 4 mom, 30 § 3 mom, 45 §, 52 § 1 mom, 57 § 1 mom, 59 § 3 mom, 5 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 24 §, 5 p anvisn. till 25 §, 2, 5 p anvisn. till 30 §, 3 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 45 §, 2 p anvisn. till 48 §, 1 p anvisn. till 54 §; ny 6 p anvisn. till 18 §
Ändring, SFS 1932:291
Omfattning: ändr. 2, 9 §§, 12 § 2 mom, 32 § 2 mom, 45 §, 46 § 2 mom, 50 § 2 mom, 2 p anvisn. till 8 §, 1-7 p anvisn. till 9 §, 2-5 p anvisn. till 10 §, 1 p anvisn. till 31 §, 9 p anvisn. till 32 §; ny 6 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1932:411
Omfattning: ändr. 13 § 2 mom
Ändring, SFS 1933:279
Omfattning: ändr. 15 § 2 mom, 55 §
Ändring, SFS 1933:356
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Ändring, SFS 1933:394
Omfattning: ändr. 38 § 1 mom, 64, 66 §§
Ändring, SFS 1934:294
Omfattning: ändr. 29 § 3 mom, 30 § 4 mom, 6 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 54 §
Ändring, SFS 1937:518
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 10 §, 1, 3, 4 p anvisn. till 9 §, 5 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1937:662
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom, 1, 2 p anvisn. till 29 §, 6, 7 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1938:368
Omfattning: ändr. 20 §, 25 § 1 mom, 28 §, 29 § 1 mom, 30 § 4 mom, 48 § 2 mom, 53 § 1 mom, 69 §, 70 § 1 mom, 2, 4 p anvisn. till 20 §, 6 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 25 §, 1, 5 p anvisn. till 28 §, 3-8, 11 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 36 §, 1 p anvisn. till 41 §, 4 p anvisn. till 48 §
Ändring, SFS 1940:137
Omfattning: ändr. 15 § 2 mom, 55, 75 §§; nya anvisn. till 55 §
Ändring, SFS 1940:876
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 1 p anvisn. till 19 §, 6 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1942:274
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 29 § 3 mom, 53 § 1 mom, 2 p anvisn. till 31 §, 6 p anvisn. till 32 §, 7, 8 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1942:277
Omfattning: ändr. 19 §, 2 p anvisn. till 19 §, 2 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1943:45
Omfattning: nuvarande 3, 4 p anvisn. till 38 § betecknas 4, 5 p; ändr. 38 §, 6 p anvisn. till 28 §; ny 3 p anvisn. till 38 §
Ändring, SFS 1943:263
Omfattning: ändr. 30 § 2 mom, 3, 4 p anvisn. till 30 §
Ändring, SFS 1943:856
Omfattning: ändr. 3, 62 §§
Ändring, SFS 1944:280
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 9 §
Ändring, SFS 1945:408
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §, 2, 3 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1945:778
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1945:897
Omfattning: ändr. 65, 66 §§, 70 § 1 mom, 2, 3 p anvisn. till 20 §, 1 p anvisn. till 48 §, 1 p anvisn. till 53 §, 1 p anvisn. till 66 §
Ändring, SFS 1946:52
Omfattning: ändr. 30 § 3 mom
Ändring, SFS 1946:54
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom
Ändring, SFS 1946:109
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 21 §; nya 5 p anvisn. till 24 §, 4 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1946:260
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1946:475
Omfattning: upph. 15 § 2 mom, 55 §, anvisn. till 55 §; ändr. 75 § 1, 2 mom
Ändring, SFS 1946:703
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 7 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1947:468
Omfattning: ändr. 32 § 2 mom
Ändring, SFS 1947:575
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 3 mom, 3 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1947:586
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1947:590
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1948:46
Omfattning: ändr. 35 §, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1948:120
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1948:204
Omfattning: nya 13 p anvisn. till 29 §, 4 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1948:223
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ändring, SFS 1948:308
Omfattning: ändr. 50 §; ny anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1949:293
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1950:122
Omfattning: ändr. 45 §, 3 p anvisn. till 9 §, 6 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1950:176
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1950:252
Omfattning: ändr. 48 § 2, 3 mom, 49 §, 50 § 2 mom, 52 § 1 mom, 6 p anvisn. till 22 §, anvisn. till 48 §, 1 p anvisn. till 49 §, anvisn. till 51 §, anvisn. till 62 §
Ändring, SFS 1950:308
Omfattning: upph. 5 p anvisn. till 28 §; ändr. 19, 24 §§, 28 § 2 mom, 30 § 2, 3 mom, 31 §, 32 § 1, 2 mom, 33, 45 §§, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom, 54 §, 59 § 1, 2 mom, anvisn. till 19 §, 4, 7 p anvisn. till 21 §, 1, 4 anvisn. till 24 §, 2 p anvisn. till 29 §, 1-4 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 31 §, 10 p anvisn. till 32 §, 1 p anvisn. till 33 §, 1 p anvisn. till 46 §, 2, 6 p anvisn. till 53 §; nya 7 p anvisn. till 28 §, 14 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1950:588
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 4 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 29 §; nya 28 § 3, 4 mom, 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1951:324
Omfattning: ändr. 20 §, anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1951:325
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1951:328
Omfattning: upph. anvisn. till 51 §; ändr. 51 §
Ändring, SFS 1951:422
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1951:436
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 9 §
Ändring, SFS 1951:438
Omfattning: ändr. 9, 10 §§, 22 § 1 mom, 4 p anvisn. till 9 §, 4, 5 p anvisn. till 22 §
Ändring, SFS 1951:509
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1951:689
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom, anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1951:761
Omfattning: upph. 3 p anvisn. till 35 §; ändr. 35 §, 52 § 1 mom, 2 p anvisn. till 21 §, 4 p anvisn. till 22 §, 1 p anvisn. till 28 §, 3 d, 5, 10 p anvisn. till 29 §, 1, 2 p anvisn. till 35 §, 2 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1951:790
Omfattning: ändr. 18, 21 §§, 23 § 1 mom, 41, 56 §§, 1, 2 p anvisn. till 18 §, 1, 3 p anvisn. till 21 §, 1, 2 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 25 §, anvisn. till 41 §; nya 22 § 3 mom, 8 p anvisn. till 22 §
Ändring, SFS 1952:377
Omfattning: ändr. 35 § 2 mom, 60 §
Ändring, SFS 1952:381
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 28 §, 3 d p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1952:405
Omfattning: ändr. 52 § 1 mom, 65 §, 3 p anvisn. till 46 §, anvisn. till 48 §
Ändring, SFS 1953:109
Omfattning: ändr. 39 § 1 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 39 §
Ändring, SFS 1953:274
Omfattning: ändr. 1 §, 46 § 2 mom, 60 §
Ändring, SFS 1953:399
Omfattning: ändr. 2, 45 §§
Ändring, SFS 1953:400
Omfattning: upph. 13-16 §§; ändr. 2, 4 §§, 5 § 1, 4 mom, 6 § 1 mom, 11, 17 §§, 23 § 2 mom, 26 § 2 mom, 30 § 5 mom, 32 § 1 mom, 45, 47 §§, 53 § 2, 3 mom, 60 §, 64 § 1 mom, 73, 75 §§, 2, 5, 6 p anvisn. till 5 §, 3 p anvisn. till 8 §, anvisn. till 34 §, anvisn. till 37 §, anvisn. till 45 §, 2 p anvisn. till 58 §, anvisn. till 60 §, rubr. till 2 kap; nya 47 a §, anvisn. till 47 §, underrubr. till 47, 47 a §§
Ändring, SFS 1953:404
Omfattning: ändr. 24 §, 25 § 1 mom, 2 p anvisn. till 24 §, 1-4 p anvisn. till 25 §, 1 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 36 §; nya 25 § 3 mom, 6 p anvisn. till 24 §
Ändring, SFS 1953:405
Omfattning: ändr. 48 § 1 mom
Ändring, SFS 1953:407
Omfattning: ändr. 76 §
Ändring, SFS 1954:43
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 13 § 2 mom, 24 § 2 mom, 5 p anvisn. till 5 §
Ändring, SFS 1954:44
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 47 §, 5 p anvisn. till 5 §
Ändring, SFS 1954:45
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 21 §
Ändring, SFS 1954:47
Omfattning: ändr. ikrafttr. av 1951:438
Ändring, SFS 1954:51
Omfattning: upph. 5 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 45 §; ändr. 24 § 1 mom, 25 § 1, 3 mom, 45 §, anvisn. till 19 §, 2, 3 p anvisn. till 24 §, 1 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 38 §, 1 p anvisn. till 54 §; nya 24 § 3 mom, 3 p anvisn. till 39 §
Ändring, SFS 1954:52
Omfattning: upph. anvisn. till 45 §; ändr. 45 §
Ändring, SFS 1954:158
Omfattning: ändr. 60 §, anvisn. till 60 §
Ändring, SFS 1954:204
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 2 mom, anvisn. till 19 §, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1954:252
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 33 §
Ändring, SFS 1954:263
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 36 §; nya 24 § 4 mom, 25 § 4 mom
Ändring, SFS 1955:115
Omfattning: ändr. 30 § 4 mom
Ändring, SFS 1955:122
Omfattning: ändr. 31, 33 §§, 35 § 5 mom, 46 § 2 mom, 50 § 2, 3 mom, 51 §, anvisn. till 62 §; nytt 39 § 3 mom
Ändring, SFS 1955:245
Omfattning: ändr. 32 § 2 mom, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1955:255
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 28 §, 2, 3 a, 3 b, 3 d, 4, 7 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 41 §, 6 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1955:357
Omfattning: ändr. 62 §
Ändring, SFS 1956:57
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1956:88
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 50 § 2 mom, anvisn. till 19 §, 3 p anvisn. till 20 §, 1, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1956:295
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1956:541
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 3 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1957:57
Omfattning: ändr. 24 § 3 mom, 2 p anvisn. till 38 §
Ändring, SFS 1957:59
Omfattning: upph. anvisn. till 62 §; ändr. 3, 49 §§, 50 § 2 mom, 62 §, 75 § 1 mom, 3 p anvisn. till 25 §, 3 c, 7 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1957:72
Omfattning: ändr. 28 § 3, 4 mom, 29 § 1 mom, 38 § 1 mom, 4 p anvisn. till 22 §, 3 b, 4, 5 p anvisn. till 29 §, 5 p anvisn. till 35 §; ny 8 p anvisn. till 28 §
Ändring, SFS 1957:105
Omfattning: ändr. 5 § 4 mom, 24 § 2 mom, 25 § 3 mom, 39 § 3 mom, 47 §, anvisn. till 47, 60 §§
Ändring, SFS 1957:200
Omfattning: ändr. 48 § 2 mom, 50 § 2 mom, 1, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1957:237
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 33 § 1 mom
Ändring, SFS 1958:86
Omfattning: ändr. 50 § 3 mom, 52 § 1 mom; nya 46 § 4 mom, 48 § 4 mom, 4 p anvisn. till 46 §
Ändring, SFS 1958:296
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 1, 2 mom, 48 § 2 mom, 50 § 2 mom, anvisn. till 48 §
Ändring, SFS 1958:576
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 25 § 1 mom, 29 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:34
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:36
Omfattning: upph. 24 § 4 mom, 25 § 4 mom; ändr. 24 § 3 mom, 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1959:54
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1955:255
Ändring, SFS 1959:127
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 35 § 2, 4 mom, 4, 5 p anvisn. till 22 §; nya 9 p anvisn. till 21 §, 6 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1959:170
Omfattning: ändr. 28 § 2 mom, 1 p anvisn. till 28 §, 3 d p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1959:171
Omfattning: ändr. 10 p anvisn. till 32 §; nytt 53 § 4 mom
Ändring, SFS 1959:191
Omfattning: ändr. 14 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1959:330
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom.
Ändring, SFS 1959:515
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1959:564
Omfattning: ändr. 35 § 5 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1960:43
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1960:64
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 47 a §, 3 c, 4 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 36 §; ny 46 a § med rubr.
Ändring, SFS 1960:129
Omfattning: ändr. 19 §; nya 7 p anvisn. till 24 §, 5 p anvisn. till 25 §
Ändring, SFS 1960:172
Omfattning: ändr. 46 § 2, 3 mom, 48 § 2 mom, 52, 65 §§, anvisn. till 19 §, anvisn. till 48 §, 3 p anvisn. till 46 §; nya anvisn. till 52 §, anvisn. till 65 §
Ändring, SFS 1960:604
Omfattning: ändr. anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1961:41
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 24 §
Ändring, SFS 1961:42
Omfattning: ändr. 19 §, 32 § 2 mom
Ändring, SFS 1961:174
Omfattning: ändr. 39 § 3 mom, 46 § 2 mom
Ändring, SFS 1961:526
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1961:586
Omfattning: ändr. 28 § 1 mom, 29 § 4 mom, 1 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 29 §, 6 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1961:622
Omfattning: upph. 48 § 1 mom; ändr. 48 § 2 mom, 52 § 1 mom
Ändring, SFS 1962:43
Omfattning: ändr. 30 § 3 mom
Ändring, SFS 1962:86
Omfattning: ändr. 28 § 3 mom
Ändring, SFS 1962:160
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1962:163
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 2, 7 p anvisn. till 22 §
Ändring, SFS 1962:218
Omfattning: ändr. 6, 7 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1962:592
Omfattning: ändr. 46 § 2, 3 mom, 48 § 2 mom, 53 § 1 mom, 65 §, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1962:597
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1962:163
Ändring, SFS 1963:26
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1963:50
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 46 § 2 mom, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1963:68
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 30 §
Ändring, SFS 1963:161
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 20 §
Ändring, SFS 1963:265
Omfattning: ändr. 32 § 3, 4 mom, 4 p anvisn. till 19 §, 3 p anvisn. till 32 §, anvisn. till 33 §
Ändring, SFS 1963:299
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1963:303
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom, 57 § 2 mom, 58 §, 2 p anvisn. till 58 §; ny 2 a p anvisn. till 58 §
Ändring, SFS 1963:682
Omfattning: ändr. 10 §, 3 p anvisn. till 8 §, 5 p anvisn. till 10 §, 6 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1964:51
Omfattning: ändr. 53 § 4 mom, 10 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1964:54
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1964:70
Omfattning: ändr. 19 §, 50 § 2 mom, 52 § 1 mom, anvisn. till 42 § anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1964:76
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom
Ändring, SFS 1964:82
Omfattning: ny 15 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1964:298
Omfattning: ändr. 46 § 3 mom
Ändring, SFS 1964:713
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 7 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1965:71
Omfattning: ändr. 46 § 2, 3 mom
Ändring, SFS 1965:120
Omfattning: ändr. 5 § 4 mom, 24 § 2 mom, 47 §, anvisn. till 47 §
Ändring, SFS 1965:121
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:571
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 21 §, 4 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 32 §; ny 5 p anvisn. till 28 §
Ändring, SFS 1965:573
Omfattning: ändr. 20, 43 §§, 57 § 3 mom, 10 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 43 §
Ändring, SFS 1966:136
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1966:215
Omfattning: ändr. 35 § 2, 4 mom
Ändring, SFS 1966:274
Omfattning: ändr. 35 § 5 mom, 41 §, 46 § 2 mom, 6 p anvisn. till 32 §; ny 7 p anvisn. till 18 §
Ändring, SFS 1966:650
Omfattning: ändr. tid för ikrafttr. av 1966:136
Ändring, SFS 1966:695
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1966:696
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 3, 6 p anvisn. till 24 §, 3 p anvisn. till 39 §
Ändring, SFS 1966:724
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 53 § 3 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 28 §, 5 p anvisn. till 29 §, 5 p anvisn. till 38 §, 1 p anvisn. till 41 §, 4 p anvisn. till 53 §, 2 p anvisn. till 66 §
Ändring, SFS 1966:729
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 35 § 2 mom, 39 § 2 mom, 53 § 1 mom, 54 §, 59 § 2 mom, 4 p anvisn. till 20 §, 7 p anvisn. till 32 §, 4 p anvisn. till 38 §, 1, 2 p anvisn. till 53 §; ny 3 p anvisn. till 54 §
Ändring, SFS 1967:41
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1967:95
Omfattning: ändr. 39 § 1 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 54 §
Ändring, SFS 1967:110
Omfattning: ändr. 65 §
Ändring, SFS 1967:159
Omfattning: ändr. 30 § 3 mom, 32 § 1 mom; ny 11 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1967:161
Omfattning: ändr. 35 § 4 mom
Ändring, SFS 1967:388
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 53 § 1 mom, 4 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1967:423
Omfattning: ny 10 p anvisn. till 21 §
Ändring, SFS 1967:546
Omfattning: upph. 6 p anvisn. till 53 §; ändr. 19 §, 28 § 1 mom., 29 § 4 mom, 53 § 1 mom, 3 p anvisn. till 21 §, 1 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 29 §, 8 p anvisn. till 53 §; nya 8 p anvisn. till 24 §, 6 p anvisn. till 25 §
Ändring, SFS 1967:628
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, anvisn. till 19, 60 §§
Ändring, SFS 1967:665
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1967:748
Omfattning: ändr. 19, 35, 36, 54, 58, 61 §§, 4, 5 p anvisn. till 22 §, 5 p anvisn. till 25 §, anvisn. till 27 §, 1 p anvisn. till 28 §, 2, 4 p anvisn. till 35 §, anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1967:915
Omfattning: ändr. 33 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:133
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1968:275
Omfattning: ändr. 35 § 2, 3 mom, 5 p anvisn. till 21 §, 5 p anvisn. till 24 §, 4 p anvisn. till 35 §, 2 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1968:420
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom, 46 § 2 mom 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:544
Omfattning: ändr. 20 §, 33 § 1 mom, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1968:718
Omfattning: ändr. 19 §, 50 § 2 mom, 5 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1968:729
Omfattning: upph. 7 p anvisn. till 9 §, 8 p anvisn. till 21 §; ändr. 6 § 2 mom, 7-10 §§, 22 § 1 mom, 24 § 1 mom, 4, 5 p anvisn. till 9 §, 2-4 p anvisn. till 10 §, 2 a p anvisn. till 22 §; nya 4 a, 4 b p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1968:730
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1951:790
Ändring, SFS 1969:106
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 33 §
Ändring, SFS 1969:222
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1969:363
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 29 § 1 mom, 2 a p anvisn. till 22 §, 2, 3 p anvisn. till 25 §, 1 p anvisn. till 28 §, 7 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 41 §; nya 7 p anvisn. till 25 §, 16, 17 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1969:741
Omfattning: ändr. 29 § 3 mom, 9 p anvisn. till 29 §, 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1969:749
Omfattning: upph. 4 p anvisn. till 18 §; nuvarande 30 § 4, 5 mom betecknas 30 § 6, 7 mom, nuvarande 5-7 p anvisn. till 18 § betecknas 4-6 p; ändr. 19 §, 30 § 2, 3 mom, 43 § 3 mom, 53 § 1 mom, 54 §, nya 4 p anvisn. till 18 §, 1 p anvisn. till 24 §, 7 p anvisn. till 28 §, 14 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 30 §, 4 p anvisn. till 36 §; nya 30 § 4, 5 mom
Ändring, SFS 1969:750
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1950:308
Ändring, SFS 1969:754
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1969:792
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1970:72
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1970:22, BeU 14, rskr 81
Ändring, SFS 1970:93
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 25 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1970:49, BeU 34, rskr 133
Ändring, SFS 1970:130
Omfattning: ändr. 32 § 1 mom, anvisn. till 32 § 6, 11 p
Förarbeten: Prop. 1970:111, BeU 38, rskr 214
Ändring, SFS 1970:162
Omfattning: ändr. 19 §, 35 § 1 mom, 46 § 2, 3 mom, 48 § 2-4 mom, 49 §, 50 § 2, 3 mom, 52 § 1 mom, 53 § 1 mom, 65 §, anvisn. till 48, 49 §§, 50 § 2 p, 52, 60, 69, 70 §§, rubr. närmast före 48 §
Förarbeten: Prop. 1970:70, BeU 40, rskr 230
Ändring, SFS 1970:232
Omfattning: ändr. övergångsbest. 3 p till 1951:790
Förarbeten: Prop. 1970:129, BeU 46, rskr 300
Ändring, SFS 1970:233
Omfattning: ändr. anvisn. till 21 § 3 p, anvisn. till 41 § 1 p
Förarbeten: Prop. 1970:129, BeU 46, rskr 300
Ändring, SFS 1970:633
Omfattning: ändr. 46 § 3 mom, 48 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1970:98, BeU 57, rskr 362
Ändring, SFS 1970:651
Omfattning: ändr. 29 § 3 mom, anvisn. till 22 § 1 p; ny anvisn. till 29 § 18 p
Förarbeten: Prop. 1970:135, BeU 59, rskr 363
Ändring, SFS 1970:672
Omfattning: ändr. 12 §
Förarbeten: Prop. 1970:160, BeU 61, rskr 386
Ändring, SFS 1970:909
Omfattning: ändr. anvisn. till 30 § 2 p
Förarbeten: Prop. 1970:170, BeU 65, rskr 453
Ändring, SFS 1970:915
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 53 § 1, 3 mom, 54 §, 76 §, anvisn. till 21 § 3 p, anvisn. till 33 § 3, 4 p, anvisn. till 36 § 2 p, anvisn. till 41 § 1 p
Förarbeten: Prop. 1970:191, BeU 67, rskr 454
Ändring, SFS 1971:38
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1970:162
Förarbeten: SkU 1971:2, rskr 20
Ändring, SFS 1971:256
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 50 § 1 p
Förarbeten: Prop. 1971:104, SkU 36, rskr 201
Ändring, SFS 1971:407
Omfattning: ändr. 49 §, 50 § 2 mom, 53 § 3 mom, 75 § 1 mom,anvisn. till 29 § 3 c, 4 p
Förarbeten: Prop. 1971:60, SkU 35, rskr 223
Ändring, SFS 1971:443
Omfattning: ändr. anvisn. till 28 § 1 p
Förarbeten: Prop. 1971:51, JoU 37, rskr 216
Ändring, SFS 1971:894
Omfattning: ändr. 65 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1971:921
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1971:162, SkU 70, rskr 290
Ändring, SFS 1971:922
Omfattning: ändr. övergångsbest. 3 p till 1969:754
Förarbeten: Prop. 1971:162, SkU 70, rskr 290
Ändring, SFS 1971:925
Omfattning: ändr. 35 § 2 mom, anvisn. till 21 § 9 p, anvisn. till 22 § 4 p, anvisn. till 35 § 4 p, anvisn. till 36 § 3 p
Förarbeten: Prop. 1971:135, SkU 64, rskr 288
Ändring, SFS 1972:74
Omfattning: ändr. 43 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1972:13, SkU 11, rskr 59
Ändring, SFS 1972:77
Omfattning: ändr. 49, 69 §§, 75 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1972:15, SkU 12, rskr 60
Ändring, SFS 1972:169
Omfattning: upph. 12 § 2 mom; ändr. 6, 8, 11, 12 §§, 1 p anvisn. till 10 §; ny 13 §, anvisn. till 13 §
Förarbeten: Prop. 1972:49, SkU 23, rskr 164
Ändring, SFS 1972:254
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 1 p anvisn. till 31 §
Förarbeten: Prop. 1972:77, SkU 27, rskr 191
Ändring, SFS 1972:273
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1972:93, SkU 31, rskr 226
Ändring, SFS 1972:436
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: TU 1972:13, rskr 232
Ändring, SFS 1972:741
Omfattning: 4-7, 9, 10 p anvisn. till 21 § betecknas 7, 8, 9, 10, 11 resp. 12 p; ändr. 21, 22 §§, 23 § 1 mom, 41 §, 1-3 p anvisn. till 21 §, anvisn. till 22 §, 5 p anvisn. till 24 §, 1 p anvisn. till 27 §, 5 p anvisn. till 28 §, 1, 8, 11 p anvisn. till 29 §, 1, 2, 4 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 36 §, 1, 2 p anvisn. till 41 §; nya 4-6, 13 p till 21 §
Förarbeten: Prop. 1972:120, SkU 67, rskr 343
Ändring, SFS 1972:742
Omfattning: ikrafttr. av 1972:741; upph. 2-4 p övergångsbest. till 1951:790
Förarbeten: Prop. 1972:120, SkU 67, rskr 343
Ändring, SFS 1972:765
Omfattning: ändr. 69 §, 70 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1972:145, SkU 65, rskr 341
Ändring, SFS 1973:7
Omfattning: ikrafttr. av 1972:436
Ändring, SFS 1973:26
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 28 §
Förarbeten: Prop. 1972:147, SkU 1973:2, rskr 1973:9
Ändring, SFS 1973:70
Omfattning: nya 6 p anvisn. till 38 §, 3 p anvisn. till 41 §
Förarbeten: Prop. 1973:10, SkU 1973:5, rskr 1973:39
Ändring, SFS 1973:232
Omfattning: ändr. 30 § 5 mom
Förarbeten: Prop. 1973:51, SkU 1973:26, rskr 1973:176
Ändring, SFS 1973:322
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 41 §
Förarbeten: Prop. 1973:119, SkU 1973:31, rskr 1973:191
Ändring, SFS 1973:323
Omfattning: ikrafttr. av 1973:322
Förarbeten: Prop. 1973:119, SkU 1973:31, rskr 1973:191
Ändring, SFS 1973:365
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1973:106, SkU 1973:38, rskr 1973:231
Ändring, SFS 1973:374
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 53 § 4 mom, 10 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: Prop. 1973:120, SkU 1973:35, rskr 1973:244
Ändring, SFS 1973:422
Omfattning: ändr. 43 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1973:126, SkU 1973:43, rskr 1973:255
Ändring, SFS 1973:434
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §; nya 14 p anvisn. till 21 §, 9 p anvisn. till 24 §, 9 p anvisn. till 28 §, 12 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: Prop. 1973:49, SkU 1973:30, NU 1973:60, rskr 1973:199, 262
Ändring, SFS 1973:505
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1973:41, 49, 97, NU 1973:58, 60, SkU 1973:30, rskr 1973:199, 237, 262
Ändring, SFS 1973:1057
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom; ny 1 a p anvisn. till 41 §
Förarbeten: Jfr prop. 1973:207, SkU 1973:76, rskr 1973:388
Ändring, SFS 1973:1098
Omfattning: ändr. anvisn. till 19 §
Förarbeten: Prop. 1973:190, SkU 1973:71, rskr 1973:359
Ändring, SFS 1973:1099
Omfattning: upph. 6 §, p 6, 7 anvisn. till 8 §, p 4, 5 anvisn. till 9 §, p 4 a-6 anvisn. till 10 §, p 1 anvisn. till 13 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 4 §, 5 § 1, 5 mom, 7-11, 47, 60 §§, p 8 anvisn. till 5 §, p 1 anvisn. till 7 §, p 1-5 anvisn. till 8 §, p 1, 2, 6 anvisn. till 9 §, p 1-4 anvisn. till 10 §, p 3 anvisn. till 22 §, rubr. till 2 kap, rubr. närmast före 4 §; nya rubr. närmast före 5, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1973:162, SkU 1973:70, rskr 1973:391
Ändring, SFS 1973:1109
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1973:144, SfU 1973:28, rskr 1973:339
Ändring, SFS 1973:1113
Omfattning: ändr. 19, 20, 31 §§, 46 § 2 mom, 53 § 4 mom, anvisn. till 19 §; ny 5 p anvisn. till 46 §
Förarbeten: Prop. 1973:181, SkU 1973:68, rskr 1973:387
Ändring, SFS 1973:1121
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 3 mom, 48 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1973:182, SkU 1973:67, rskr 1973:357
Ändring, SFS 1973:1208
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 41 §
Förarbeten: Prop. 1973:199, SkU 1973:75, rskr 1973:362
Ändring, SFS 1974:266
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1974:94, SkU 1974:30, rskr 1974:199
Ändring, SFS 1974:267
Omfattning: ny 5 § i 1973:323
Förarbeten: Prop. 1974:94, SkU 1974:30, rskr 1974:199
Ändring, SFS 1974:293
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1974:90, SkU 1974:32, rskr 1974:200
Ändring, SFS 1974:294
Omfattning: ny 19 p anvisn. till 29 §
Förarbeten: Prop. 1974:115, SkU 1974:33, rskr 1974:222
Ändring, SFS 1974:295
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 9 §
Förarbeten: Prop. 1974:116, SkU 1974:35, rskr 1974:231
Ändring, SFS 1974:296
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1974:117, SkU 1974:36, rskr 1974:258
Ändring, SFS 1974:313
Omfattning: ändr. 54 §
Förarbeten: Prop. 1974:98, SkU 1974:38, rskr 1974:259
Ändring, SFS 1974:724
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1974:130, SkU 1974:51, rskr 1974:304
Ändring, SFS 1974:725
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1969:754
Förarbeten: Prop. 1974:130, SkU 1974:51, rskr 1974:304
Ändring, SFS 1974:726
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1973:1113
Förarbeten: Prop. 1974:130, SkU 1974:51, rskr 1974:304
Ändring, SFS 1974:769
Omfattning: ändr. 19 §, 35 § 3 mom, 43 § 3 mom, 46 § 1 mom, 48 § 2, 3 mom, 50 § 2 mom, 53 § 1 mom, 72 § 2, 3 mom, 73, 76 §§, anvisn. till 19 §, 6 p anvisn. till 24 §, 18 p anvisn. till 29 §, 2 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 31 §, 5, 12 p anvisn. till 32 §, 1 p anvisn. till 49 §, 1, 2 p anvisn. till 50 §, 2 p anvisn. till 53 §
Förarbeten: Prop. 1974:132, SkU 1974:54, rskr 1974:329
Ändring, SFS 1974:810
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 35 §
Förarbeten: Prop. 1974:127, NU 1974:53, rskr 1974:350
Ändring, SFS 1974:867
Omfattning: upph. 63 §; ändr. 32 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1974:159, SkU 1974:57, rskr 1974:360
Ändring, SFS 1974:944
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1974:150, SkU 1974:56, rskr 1974:374
Ändring, SFS 1974:993
Omfattning: ändr. 19 §
Förarbeten: Prop. 1974:187, SkU 1974:66, rskr 1974:407
Ändring, SFS 1974:994
Omfattning: ändr. 38 § 1 mom, 2 p anvisn. till 28 §, 3 p anvisn. till 38 §; nya 53 § 5 mom, 7 p anvisn. till 38 §, 4 p anvisn. till 39 §
Förarbeten: Prop. 1974:181, SkU 1974:64, rskr 1974:389
Ändring, SFS 1974:1057
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 9 §
Förarbeten: Prop. 1974:185, SkU 1974:65, rskr 1974:406
Ändring, SFS 1975:173
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1975:58, SkU 1975:19, rskr 1975:120
Ändring, SFS 1975:259
Omfattning: ändr. 47 §, 53 § 1, 2 mom, 8 p anvisn. till 21 §, 3 p anvisn. till 22 §, 3, 6 p anvisn. till 24 §, 2 p anvisn. till 25 §, 7 p anvisn. till 29 §; nya 41 a §, 11 p anvisn. till 22 §, 20 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 41 a §
Förarbeten: Prop. 1975:48, SkU 1975:22, rskr 1975:162
Ändring, SFS 1975:260
Omfattning: ändr. 2, 9 §§ i 1972:742
Förarbeten: Prop. 1975:48, SkU 1975:22, rskr 1975:162
Ändring, SFS 1975:312
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 25 § 3 mom, 39 § 3 mom, 50 § 2 mom, 52 § 1 mom, 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: Prop. 1975:92, SkU 1975:25, rskr 1975:126
Ändring, SFS 1975:327
Omfattning: ändr. 19, 20 §§, 12 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: Prop. 1975:98, SkU 1975:27, rskr 1975:181
Ändring, SFS 1975:332
Omfattning: ny 5 p anvisn. till 33 §
Förarbeten: Prop. 1975:86, SkU 1975:28, rskr 1975:193
Ändring, SFS 1975:921
Omfattning: ikrafttr. av 1973:1208
Ändring, SFS 1975:1146
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:78, SkU 1975/76:21, rskr 1975/76:72
Ändring, SFS 1975:1174
Omfattning: ändr. 20 §, 53 § 1 mom, anvisn. till 19 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:70, SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1975:1175
Omfattning: ändr. 6 § i 1972:742
Förarbeten: Prop. 1975/76:70, SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1975:1347
Omfattning: upph. 10 p anvisn. till 32 §; ändr. 19 §, 28 § 1 mom, 33 § 1 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1, 4 mom, 1 p anvisn. till 22 §, 6 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 31 §, 3 p anvisn. till 32 §, 1 p anvisn. till 33 §, 2 p anvisn. till 53 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:31, SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1975:1348
Omfattning: ikrafttr. av 1975:1347
Förarbeten: Prop. 1975/76:31, SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1975:1349
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest. till 1969:754
Förarbeten: Prop. 1975/76:31, SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1976:67
Rubrik: Lag (1976:67) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 23 § 1 mom, 30 § 1 mom, 46 § 3 mom, 52 § 1 mom, 2 p anvisn. till 20 §, 1 p anvisn. till 22 §, 11 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 52, 65 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:77, SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:85
Rubrik: Lag (1976:85) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 4 mom, 42 §, 46 § 3 mom, 2 a, 3 a p, anvisn. till 29 §, 3 p anvisn. till 32 §, 2 p anvisn. till 36 §, 1 p anvisn. till 41 §; nya 35 § 1 a mom, 3 p anvisn. till 27 §, 13 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:79, SkU 1975/76:28, rskr 1975/76:171
Ändring, SFS 1976:88
Rubrik: Lag (1976:88) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, 52 § 1 mom, 1 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:91, SkU 1975/76:32, rskr 1975/76:186
Ändring, SFS 1976:205
Rubrik: Lag (1976:205) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:106, TU 1975/76:14, rskr 1975/76:240
Ändring, SFS 1976:331
Rubrik: Lag (1976:331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:193, SkU 1975/76:62, rskr 1975/76:381
Ändring, SFS 1976:343
Rubrik: Lag (1976:343) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 8 p anvisn. till 22 §; ändr. 35 § 2, 3 mom, 36 §, 5 p anvisn. till 21 §, 1, 2, 4 p anvisn. till 35 §, 1-4 p anvisn. till 36 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:180, SkU 1975/76:63, rskr 1975/76:389
Ändring, SFS 1976:460
Rubrik: Lag (1976:460) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom, 2 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §; ny 41 b §, anvisn. till 41 b §, 15 p anvisn. till 21 §, 2 a p anvisn. till 22 §, 10 p anvisn. till 28 §, 9 a p anvisn. till 29 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:178, SkU 1975/76:68, rskr 1975/76:408
Ändring, SFS 1976:669
Rubrik: Lag (1976:669) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:164, CU 1975/76:29, rskr 1975/76:359
Ändring, SFS 1976:844
Rubrik: Lag (1976:844) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 13 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1975/76:149, CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19
Ändring, SFS 1976:924
Rubrik: Lag (1976:924) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom, 1 p anvisn. till 41 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:107, SkU 1976/77:2, rskr 1976/77:3
Ändring, SFS 1976:925
Rubrik: Lag (1976:925) om ändring i lagen (1973:323) om ikraftträdande av lagen (1973:322) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 a § i 1973:323
Förarbeten: Prop. 1975/76:107, SkU 1976/77:2, rskr 1976/77:3
Ändring, SFS 1976:1083
Rubrik: Lag (1976:1083) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6, 12 p anvisn. till 32 §, 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:45, SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Ändring, SFS 1976:1094
Rubrik: Lag (1976:1094) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 23 § 1 mom, 30 § 1 mom, 46 § 2, 3 mom, 1, 2 p anvisn. till 20 §, 1, 2, 2 a p anvisn. till 22 §, 9, 9 a, 11 p anvisn. till 29 §, 13 p anvisn. till 32 §, anvisn. till 52 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:41, SkU 1976/77:12, rskr 1976/77:97
Ändring, SFS 1976:1099
Rubrik: Lag (1976:1099) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 28 § 1 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom, 2 p anvisn. till 29 §, 2 p anvisn. till 53 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:48, SkU 1976/77:14, rskr 1976/77:102
Ändring, SFS 1976:1100
Rubrik: Lag (1976:1100) om ändring i lagen (1975:1348) om ikraftträdande av lagen (1975:1347) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2, 8 §§ i 1975:1348
Förarbeten: Prop. 1976/77:48, SkU 1976/77:14, rskr 1976/77:102
Ändring, SFS 1976:1102
Rubrik: Lag (1976:1102) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:208, SkU 1976/77:8, rskr 1976/77:101
Ändring, SFS 1976:1126
Rubrik: Förordning (1976:1126) om ikraftträdande av lagen (1976:205) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ikrafttr. av 1976:205
Ändring, SFS 1977:41
Rubrik: Lag (1977:41) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 32 § 1 mom, anvisn. till 19 §, 11 p anvisn. till 32 §, 5 p anvisn. till 46 §, 1 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:50, 1976/77:52, SkU 1976/77:19, rskr 1976/77:110
Ändring, SFS 1977:46
Rubrik: Lag (1977:46) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1976/77:51, SkU 1976/77:18, rskr 1976/77:109
Ändring, SFS 1977:80
Rubrik: Lag (1977:80) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 21 §
Förarbeten: SkU 1976/77:20, rskr 1976/77:124
Ändring, SFS 1977:190
Rubrik: Lag (1977:190) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:187, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:243
Rubrik: Lag (1977:243) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ny 41 c §, anvisn. till 41 c §, 8 p anvisn. till 38 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:93, SkU 1976/77:36, rskr 1976/77:221
Ändring, SFS 1977:279
Rubrik: Lag (1977:279) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 32 § 2 mom, 53 § 1 mom, anvisn. till 19 §, 14 p anvisn. till 21 §, 9 p anvisn. till 24 §, 9 p anvisn. till 28 §, 12 p anvisn. till 32 §, anvisn. till 41 b §
Förarbeten: Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:572
Rubrik: Lag (1977:572) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 13 p anvisn. till 29 §, 6 p anvisn. till 36 §; ändr. 38 § 1 mom, 47 §, 50 § 2 mom, 53 § 1 mom, 54 §, 2 p anvisn. till 31 §, 7, 8 p anvisn. 53 §; nuvarande 9 p anvisn. till 53 § betecknas 10 p; nya 48 § 1 mom, 9 p anvisn. till 53 §, 4 p anvisn. till 54 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:135, SkU 1976/77:45, rskr 1976/77:323
Ändring, SFS 1977:989
Rubrik: Lag (1977:989) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1977/78:26, SkU 1977/78:12, rskr 1977/78:30
Ändring, SFS 1977:1073
Rubrik: Lag (1977:1073) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:49, SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1977:1090
Rubrik: Lag (1977:1090) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom, 54 §, 2 b p anvisn. till 36 §; ny 7 p anvisn. till 35 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:60, SkU 1977/78:17, rskr 1977/78:80
Ändring, SFS 1977:1097
Rubrik: Lag (1977:1097) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1977/78:68, SkU 1977/78:18, rskr 1977/78:114
Ändring, SFS 1977:1172
Rubrik: Lag (1977:1172) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 42 §, 2 a p anvisn. till 22 §, 3 b p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 41 §, anvisn. till 42 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:19, 1977/78:40 bil. 3, SkU 1977/78:19, rskr 1977/78:111
Ändring, SFS 1978:52
Rubrik: Lag (1978:52) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 57 § 3 mom, anvisn. till 19 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:79, SkU 1977/78:20, rskr 1977/78:119
Ändring, SFS 1978:187
Rubrik: Lag (1978:187) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 2 e p anvisn. till 29 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:64, SkU 1977/78:46, rskr 1977/78:223
Ändring, SFS 1978:189
Rubrik: Lag (1978:189) om ändring i lagen (1977:41) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1977:41
Förarbeten: Prop. 1977/78:64, SkU 1977/78:46, rskr 1977/78:223
Ändring, SFS 1978:271
Rubrik: Lag (1978:271) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:75, FöU 1977/78:13, rskr 1977/78:214
Ändring, SFS 1978:739
Rubrik: Lag (1978:739) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 7 p anvisn. till 22 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:188, SkU 1978/79:10, rskr 1978/79:17
Ändring, SFS 1978:913
Rubrik: Lag (1978:913) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 48 § 3 mom, 5 p anvisn. till 33 §, 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:50 bil. 2, 56, SkU 1978/79:19, rskr 1978/79:107
Ändring, SFS 1978:925
Rubrik: Lag (1978:925) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. anvisn. till 69 §; ändr. 53 § 1 mom, 68, 69, 71 §§, 1 p anvisn. till 66 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:21, 58, SkU 1978/79:15, rskr 1978/79:84
Ändring, SFS 1978:942
Rubrik: Lag (1978:942) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 §, 26 § 1 mom, 41 §, anvisn. till 3 §, 2 p anvisn. till 18 §, 7 p anvisn. till 25 §, 1, 2 p anvisn. till 41 §; nya 10 p anvisn. till 24 §, 8, 9 p anvisn. till 25 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:42, SkU 1978/79:17, rskr 1978/79:87
Ändring, SFS 1978:944
Rubrik: Lag (1978:944) om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Omfattning: ändr. 19 §, 6 p anvisn. till 22 §, 1 p anvisn. till 50 §; ny 16 p anvisn. till 21 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:44, 50 bil. 2, SkU 1978/79:21, rskr 1978/79:89
Ändring, SFS 1978:947
Rubrik: Lag (1978:947) om ändring i lagen (1973:323) om ikraftträdande av lagen (1973:322) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1973:323
Förarbeten: Prop. 1978/79:44, SkU 1978/79:21, rskr 1978/79:89
Ändring, SFS 1978:971
Rubrik: Lag (1978:971) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 2-4 mom, 2 p anvisn. till 27 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:54, SkU 1978/79:16, rskr 1978/79:86
Ändring, SFS 1978:974
Rubrik: Lag (1978:974) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ny 1 b p anvisn. till 41 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:39, SkU 1978/79:18 rskr 1978/79:88
Ändring, SFS 1979:78
Rubrik: Lag (1979:78) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1978/79:30, SkU 1978/79:25, rskr 1978/79:153
Ändring, SFS 1979:87
Rubrik: Lag (1979:87) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. anvisn. till 41 b §
Förarbeten: Prop. 1978/79:69, SfU 1978/79:14, rskr 1978/79:133
Ändring, SFS 1979:169
Rubrik: Lag (1979:169) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3, 49 §§, 50 § 2 mom, 75 § 1 mom, 3 c, 4 p anvisn. till 29 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Ändring, SFS 1979:360
Rubrik: Lag (1979:360) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. anvisn. till 41 b §
Förarbeten: Prop. 1978/79:202, SoU 1978/79:38, rskr 1978/79:345
Ändring, SFS 1979:500
Rubrik: Lag (1979:500) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 11 p anvisn. till 21 §; ändr. 1 p anvisn. till 18 §, 3, 5 p anvisn. till 21 §, 1, 7 p anvisn. till 22 §, 5 p anvisn. till 28 §, 4 p anvisn. till 35 §, 2 a p anvisn. till 36 §, 1 p anvisn. till 41 §; ny 8 p anvisn. till 22 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:204, SkU 1978/79:54, rskr 1978/79:392
Ändring, SFS 1979:612
Rubrik: Lag (1979:612) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 35 § 3 mom, 39 § 1 mom, 43 § 2, 3 mom, 54 §, 10 p anvisn. till 24 §, 8 p anvisn. till 25 §, 4 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 39 §, 1 p anvisn. till 41 §, 1 p anvisn. till 54 §; nuvarande 2, 3 p anvisn. till 41 § betecknas 4, 5 p anvisn. till 41 §, nuvarande anvisn. till 43 § betecknas 1 p anvisn. till 43 §; nya 41 d §, anvisn. till 41 § 2, 3 p, anvisn. till 43 § 2, 3 p, anvisn. till 54 § 5 p
Förarbeten: Prop. 1978/79:210, SkU 1978/79:57, rskr 1978/79:389
Ändring, SFS 1979:998
Rubrik: Lag (1979:998) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom
Förarbeten: Prop. 1979/80:31, SkU 1979/80:12, rskr 1979/80:36
Ändring, SFS 1979:1017
Rubrik: Lag (1979:1017) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 25 § 1, 2 mom, 2 a, 7 p anvisn. till 25 §, 2 a p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 38 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:209, SkU 1979/80:11, rskr 1979/80:42
Ändring, SFS 1979:1057
Rubrik: Lag (1979:1057) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom; ny 41 e §
Förarbeten: Prop. 1978/79:165, 1979/80:32, SkU 1979/80:10, rskr 1979/80:61
Ändring, SFS 1979:1146
Rubrik: Lag (1979:1146) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 3 p anvisn. till 36 §; ny 6 p anvisn. till 20 §
Förarbeten: SkU 1979/80:13, rskr 1979/80:43, jfr SkU 1979/80:14, rskr 1979/80:97
Ändring, SFS 1979:1149
Rubrik: Lag (1979:1149) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 28 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:39, SkU 1979/80:14, rskr 1979/80:97, jfr SkU 1979/80:13, rskr 1979/80:43
Ändring, SFS 1979:1151
Rubrik: Lag (1979:1151) om ändring i lagen (1979:612) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p ikrafttr.best. till 1979:612
Förarbeten: Prop. 1979/80:39, SkU 1979/80:14, rskr 1979/80:97
Ändring, SFS 1979:1154
Rubrik: Lag (1979:1154) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 5, 7-13 §§, anvisn. till 5, 7-10, 13 §§; utgår rubr. till 2 kap, rubr. närmast före 4, 5, 9, 12 §§; ändr. 4, 47 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:40, SkU 1979/80:17, rskr 1979/80:121
Ändring, SFS 1979:1157
Rubrik: Lag (1979:1157) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 2 mom, 48 § 2, 3 mom, 53 § 1 mom, 1 p anvisn. till 20 §, 14 p anvisn. till 21 §, 2 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 24 §, 9 p anvisn. till 28 §, 9 p anvisn. till 29 §, 12 p anvisn. till 32 §, 2 p anvisn. till 50 §; ny 6 p anvisn. till 33 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:58, SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:71
Rubrik: Lag (1980:71) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 1 p anvisn. till 31 §; ny 6 p anvisn. till 41 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:68, SkU 1979/80:22, rskr 1979/80:163
Ändring, SFS 1980:72
Rubrik: Lag (1980:72) om ändring i lagen (1975:1348) om ikraftträdande av lagen (1975:1347) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1975:1348
Förarbeten: Prop. 1979/80:68, SkU 1979/80:22, rskr 1979/80:163
Ändring, SFS 1980:73
Rubrik: Lag (1980:73) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:77, SkU 1979/80:23 rskr 1979/80:164
Ändring, SFS 1980:268
Rubrik: Lag (1980:268) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 7 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:106, SkU 1979/80:48, rskr 1979/80:304
Ändring, SFS 1980:269
Rubrik: Lag (1980:269) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 24 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:137, SkU 1979/80:50, rskr 1979/80:294
Ändring, SFS 1980:342
Rubrik: Lag (1980:342) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 54 §
Förarbeten: SkU 1979/80:51, rskr 1979/80:351
Ändring, SFS 1980:957
Rubrik: Lag (1980:957) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 54 §, 1 p anvisn. till 41 a §, 4 p anvisn. till 54 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:61, SkU 1980/81:17, rskr 1980/81:67
Ändring, SFS 1980:998
Rubrik: Lag (1980:998) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 a p anvisn. till 36 §; nya 6 a, 6 b p anvisn. till 36 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:32, 1980/81:61, SkU 1980/81:10, rskr 1980/81:61
Ändring, SFS 1980:1048
Rubrik: Lag (1980:1048) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom, 3, 4 p anvisn. till 36 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:39, SkU 1980/81:12, rskr 1980/81:97
Ändring, SFS 1980:1054
Rubrik: Lag (1980:1054) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 24 § 2 mom, 25 § 3 mom, 47 §, 7 p anvisn. till 24 §, 5 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 38 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:42, SkU 1980/81:11, rskr 1980/81:94
Ändring, SFS 1980:1062
Rubrik: Lag (1980:1062) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 46 §, 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:42, 1980/81:50, SkU 1980/81:11, 1980/81:16, rskr 1980/81:117
Ändring, SFS 1980:1077
Rubrik: Lag (1980:1077) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 20 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:68, SkU 1980/81:18, rskr 1980/81:107
Ändring, SFS 1980:1096
Rubrik: Lag (1980:1096) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1980/81:58, NU 1980/81:21, rskr 1980/81:110
Ändring, SFS 1981:40
Rubrik: Lag (1981:40) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. anvisn. till 41 b §
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:256
Rubrik: Lag (1981:256) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 9 p anvisn. till 22 §, 8 p anvisn. till 29 §, 2, 4 p anvisn. till 35 §, 2 a p anvisn. till 36 §; ny 10 p anvisn. till 25 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:68, 1980/81:104, SkU 1980/81:40, rskr 1980/81:228
Ändring, SFS 1981:264
Rubrik: Lag (1981:264) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 b p anvisn. till 36 §, 3 p anvisn. till 43 §, 1 p anvisn. till 54 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:120, SkU 1980/81:45, rskr 1980/81:239
Ändring, SFS 1981:295
Rubrik: Lag (1981:295) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 28 § 2 mom, 10 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 25 §, 3 b-3 d, 6, 10 p anvisn. till 29 §; nuvarande 3-8 p anvisn. till 25 § betecknas 4-9 p, nuvarande 3 p anvisn. till 27 § betecknas 5 p, nuvarande 3 a, 5 p anvisn. till 29 § betecknas 3, 6 p; ändr. 19, 20 §§, 25 §1 mom, 29 § 1 mom, 41 d §, 5 p anvisn. till 20 §, 4, 10 p anvisn. till 21 §, 1-6 p anvisn. till 22 §, 4 p anvisn. till 24 §, 2 a, 2 b, nya 4 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 27 §, 1 p anvisn. till 28 §, 1, nya 3, 4, nya 6, 7, 9, 11, 16 anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 35 §, 2 c p anvisn. till 36 §, 1-4 p anvisn. till 41 §; nya 3 p anvisn. till 25 §, 3, 4 p anvisn. till 27 §, 5 p anvisn. till 29 §, 3 a p anvisn. till 41 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:68, SkU 1980/81:25, 1980/81:47, rskr 1980/81:234
Ändring, SFS 1981:341
Rubrik: Lag (1981:341) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 33 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:118 bil. 2, SkU 1980/81:44, rskr 1980/81:285
Ändring, SFS 1981:387
Rubrik: Lag (1981:387) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 18 §, 1 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:139, SkU 1980/81:50, rskr 1980/81:343
Ändring, SFS 1981:388
Rubrik: Lag (1981:388) om ändring i lagen (1981:295) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19, 20 §§, 2 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §, övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1980/81:118 bil. 2, 1980/81:139, SkU 1980/81:50, rskr 1980/81:343
Ändring, SFS 1981:553
Rubrik: Lag (1981:553) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. anvisn. till 19 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:126, AU 1980/81:21, rskr 1980/81:404
Ändring, SFS 1981:670
Rubrik: Lag (1981:670) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 b p anvisn. till 41 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:90 (bil. 1), NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381
Ändring, SFS 1981:999
Rubrik: Lag (1981:999) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 47 a §, 48 § 2, 3 mom, 52 § 1 mom, 5 p anvisn. till 33 §, 1, 2 p anvisn. till 50 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:30 bil. 4, SkU 1981/82:8, rskr 1981/82:14
Ändring, SFS 1981:1150
Rubrik: Lag (1981:1150) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 41 b §, anvisn. till 41 b §; ändr. 28 § 1 mom, 35 § 1 mom, 41 d §, 53 § 1 mom, 15 p anvisn. till 21 §, 2, 2 a p anvisn. till 22 §, 10 p anvisn. till 28 §, 9, 9 a p anvisn. till 29 §, anvisn. till 52 §, 3 p anvisn. till 53 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, 1981/82:30, SkU 1981/82:8, 1981/82:9, rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1981:1159
Rubrik: Lag (1981:1159) om upphävande av lagen (1981:40) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 1981:40
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, SkU 1981/82:9, rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1981:1202
Rubrik: Lag (1981:1202) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 2 e p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn, till 30 §, 11 p anvisn. till 32 §, 3 a p anvisn. till 41 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, 1981/82:50, SfU 1981/82:6, rskr 1981/82:85
Ändring, SFS 1981:1203
Rubrik: Lag (1981:1203) om ändring i lagen (1981:553) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. anvisn. till 19 §, övergångsbest. till 1981:553
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, SfU 1981/82:6, rskr 1981/82:85
Ändring, SFS 1981:1316
Rubrik: Lag (1981:1316) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 36 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:68, SkU 1981/82:19, 1981/82:26, rskr 1981/82:114
Ändring, SFS 1982:5
Rubrik: Lag (1982:5) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 41 d §
Förarbeten: Prop. 1981/82:79, SkU 1981/82:25, rskr 1981/82:101
Ändring, SFS 1982:42
Rubrik: Lag (1982:42) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 41 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:80, SkU 1981/82:27, rskr 1981/82:130
Ändring, SFS 1982:245
Rubrik: Lag (1982:245) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: Prop. 1981/82:132, SkU 1981/82:55, rskr 1981/82:266
Ändring, SFS 1982:323
Rubrik: Lag (1982:323) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1, 4 p anvisn. till 22 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:182, SkU 1981/82:68, rskr 1981/82:370
Ändring, SFS 1982:324
Rubrik: Lag (1982:324) om ändring i lagen (1979:500) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1979:500
Förarbeten: Prop. 1981/82:182, SkU 1981/82:68, rskr 1981/82:370
Ändring, SFS 1982:337
Rubrik: Lag (1982:337) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 a p anvisn. till 41 §
Förarbeten: SkU 1981/82:65, rskr 1981/82:368
Ändring, SFS 1982:421
Rubrik: Lag (1982:421) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 33 § 2 mom, 46 § 2 mom, 65 §, 9 p anvisn. till 29 §, 6 p anvisn. till 41 §, 5 p anvisn. till 46 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:197, SkU 1981/82:60, rskr 1981/82:391
Ändring, SFS 1982:779
Rubrik: Lag (1982:779) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 12 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:216, SfU 1981/82:18, rskr 1981/82:446
Ändring, SFS 1982:1087
Rubrik: Lag (1982:1087) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 30 § 2, 3, 5 mom, 1, 2 p anvisn. till 30 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:24, NU 1982/83:4, rskr 1982/83:39
Ändring, SFS 1982:1098
Rubrik: Lag (1982:1098) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: nytt 72 § 4 mom
Förarbeten: Prop. 1982/83:14, SkU 1982/83:8, rskr 1982/83:12
Ändring, SFS 1982:1195
Rubrik: Lag (1982:1195) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 25 § 1 mom, 3 p anvisn. till 20 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:50 bil. 2, SkU 1982/83:15, rskr 1982/83:106
Ändring, SFS 1982:1204
Rubrik: Lag (1982:1204) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 41 e §
Förarbeten: Prop. 1982/83:58, SkU 1982/83:9, rskr 1982/83:120
Ändring, SFS 1982:1208
Rubrik: Lag (1982:1208) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:146, 154, 1982/83:11, 42, SkU 1982/83:12, rskr 1982/83:123
Ändring, SFS 1983:123
Rubrik: Lag (1983:123) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 43 § 1 mom, anvisn. till 41 c §, 1 p anvisn. till 43 §
Ikraft: 1983-04-12 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:73, SkU 1982/83:18, rskr 1982/83:149
Ändring, SFS 1983:311
Rubrik: Lag (1983:311) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 1 mom, anvisn. till 19 §, 3, 4 p anvisn. till 22 §, 2 a p anvisn. till 25 §, 7, 15, 16 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 36 §; ny 18 a p anvisn. till 29 §
Ikraft: 1983-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:94, 157, SkU 1982/83:44, rskr 1982/83:281
Ändring, SFS 1983:333
Rubrik: Lag (1983:333) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:115, FöU 1982/83:11, rskr 1982/83:291
Ändring, SFS 1983:446
Rubrik: Lag (1983:446) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 4 p anvisn. till 32 §, anvisn. till 47 §; ny 5 p anvisn. till 39 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:157, SkU 1982/83:50, rskr 1982/83:366
Ändring, SFS 1983:452
Rubrik: Lag (1983:452) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 41 §, 53 § 1 mom, 4 p anvisn. till 41 §; ny 4 a p anvisn. till 41 §
Ikraft: 1983-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:144, 166, SkU 1982/83:51, rskr 1982/83:388
Ändring, SFS 1983:970
Rubrik: Lag (1983:970) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:40 bil. 5, SkU 1983/84:12, rskr 1983/84:84
Ändring, SFS 1983:972
Rubrik: Lag (1983:972) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 25 § 2 mom
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:40 bil. 9, BoU 1983/84:11, rskr 1983/84:63
Ändring, SFS 1983:983
Rubrik: Lag (1983:983) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 41 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:64, SkU 1983/84:14, rskr 1983/84:98
Ändring, SFS 1983:1007
Rubrik: Lag (1983:1007) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4, 5 p anvisn. till 21 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:28, SkU 1983/84:9, rskr 1983/84:97
Ändring, SFS 1983:1043
Rubrik: Lag (1983:1043) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: nuvarande 2 c p anvisn. till 36 § betecknas 2 d p; ändr. 3 p anvisn. till 29 §, nuvarande 2 c p, 3 p anvisn. till 36 §, 19 §, 35 § 3, 4 mom, 53 § 1 mom; nytt 35 § 3 a mom, nya 8 p anvisn. till 35 §, 2 c p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:63, 67, SkU 1983/84:13, rskr 1983/84:101
Ändring, SFS 1983:1051
Rubrik: Lag (1983:1051) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 3-5 p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:68, SkU 1983/84:16, rskr 1983/84:106
Ändring, SFS 1983:1075
Rubrik: Lag (1983:1075) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:46, AU 1983/84:12, rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1983:1088
Rubrik: Lag (1983:1088) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom; nytt 46 § 5 mom
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:50, FiU 1983/84:20, rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1983:1116
Rubrik: Lag (1983:1116) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 b p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1983-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:48, SkU 1983/84:11, 20, rskr 1983/84:105
Ändring, SFS 1984:101
Rubrik: Lag (1984:101) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 30 § 2 mom, 1, 2 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 50 §; ny 11 p anvisn. till 28 §
Ikraft: 1984-04-03 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:82, SkU 1983/84:24, rskr 1983/84:147
Ändring, SFS 1984:190
Rubrik: Lag (1984:190) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 4 p anvisn. till 28 §; ändr. 28 § 1 mom, 29 § 2 mom, 38 § 1 mom, 4, 9 p anvisn. till 21 §, 8 p anvisn. till 24 §, 2 p anvisn. till 28 §, 1, 3 p anvisn. till 38 §, 1 p anvisn. till 54 §; nya 2 a p anvisn. till 24 §, 13 p anvisn. till 29 §, 6 p anvisn. till 39 §
Ikraft: 1984-05-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:84, NU 1983/84:24, rskr 1983/84:241
Ändring, SFS 1984:214
Rubrik: Lag (1984:214) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ikraft: 1984-05-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:161, SkU 1983/84:36, rskr 1983/84:271
Ändring, SFS 1984:344
Rubrik: Lag (1984:344)om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 46 § 3 mom; ändr. 65 §, anvisn. till 70 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:150 bil. 1, SkU 1983/84:50, rskr 1983/84:395
Ändring, SFS 1984:353
Rubrik: Lag (1984:353) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:180, SkU 1983/84:41, rskr 1983/84:339
Ändring, SFS 1984:497
Rubrik: Lag (1984:497) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:192, SkU 1983/84:46, rskr 1983/84:357
Ändring, SFS 1984:498
Rubrik: Lag (1984:498) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19, 31 §§, 32 § 1 mom, 5 p anvisn. till 46 §; nya 3 p anvisn. till 35 §, 9 p anvisn. till 38 §, 7 p anvisn. till 39 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:140, SkU 1983/84:52, rskr 1983/84:360
Ändring, SFS 1984:527
Rubrik: Lag (1984:527) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:150 (bil. 4), AU 1983/84:24, rskr 1983/84:385
Ändring, SFS 1984:715
Rubrik: Lag (1984:715) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 18 p anvisn. till 29 §
Ikraft: 1984-08-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:107, KrU 1983/84:24, rskr 1983/84:405
Ändring, SFS 1984:812
Rubrik: Lag (1984:812) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 48 § 1 mom
Ikraft: 1984-11-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:8, SkU 1984/85:7, rskr 1984/85:6
Ändring, SFS 1984:838
Rubrik: Lag(1984:838) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:165, AU 1984/85:3, rskr 1984/85:5
Ändring, SFS 1984:839
Rubrik: Lag (1984:839) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §, 3 p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:23, SkU 1984/85:11, rskr 1984/85:16
Ändring, SFS 1984:894
Rubrik: Lag (1984:894) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 70 § 1, 2 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:55, SkU 1984/85:15, rskr 1984/85:43
Ändring, SFS 1984:951
Rubrik: Lag (1984:951) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom; ny 3 a p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1984-12-21
Förarbeten: Prop. 1984/85:80, SkU 1984/85:21, rskr 1984/85:57
Ändring, SFS 1984:1054
Rubrik: Lag (1984:1054) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 25 § 1 mom, 3 p anvisn. till 20 §, 41 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:18, prop. 1984/85:23, SkU 1984/85:17, SkU 1984/85:11, SkU 1984/85:24, rskr 1984/85:90
Ändring, SFS 1984:1060
Rubrik: Lag (1984:1060) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 24 § 3 mom, 28 § 3, 4 mom, 29 § 2, 3 mom, 30 § 2-6 mom, 41 c §, 43 § 2, 3 mom, 46 § 5 mom, 48 § 1 mom, 53 § 5 mom, 64 § 2 mom, 67 §, 4 p anvisn. till 18 §, 6 p anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 24 §, 7, 8 p anvisn. till 28 §, 12-14 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 30 §, 5 p anvisn. till 35 §, 7 p anvisn. till 38 §, 4 p anvisn. till 39 §, anvisn. till 41 c §, 2, 3 p anvisn. till 43 §, 5, 7-9 p anvisn. till 53 §, 1, 4, 5 p anvisn. till 54 §, anvisn. till 58 §; nuvarande 28 § 1 mom betecknas 28 §; ändr. 1, 22 §§, 24 § 1 mom, 25 § 3 mom, nya 28 §, 29 § 1 mom, 35 § 1, 3, 3 a mom, 38 § 1 mom, 41 a §, 45 §, 46 § 1 mom, 47 §, 47 a §, 50 § 2, 3 mom, 53 § 1-3 mom, 54 §, 57 § 1, 3 mom, 58 §, 59 § 1, 3 mom, 66 §, 2 p anvisn. till 19 §, 3, 4, 9 p anvisn. till 22 §, 1, 10 p anvisn. till 24 §, 2 a, 9 p anvisn. till 25 §, 1 p anvisn. till 28 §, 4, 5, 7, 16 p anvisn. till 29 §, 2 p anvisn. till 31 §, 2 a, 3 p anvisn. till 36 §, 2, 5, 8 p anvisn. till 38 §, 1, 4 a p anvisn. till 41 §, 1, 2, 4 p anvisn. till 41 a §, 2, 3 p anvisn. till 54 §, anvisn. till 60 §, 2 p anvisn. till 66 §; ny 10 p anvisn. till 29 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:70, SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1984:1086
Rubrik: Lag (1984:1086) om ändring i lagen (1984:838) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:53, 1984/85:70, SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1985:74
Rubrik: Lag (1985:74) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1985-03-13
Förarbeten: Prop. 1984/85:97, SkU 1984/85:27, rskr 1984/85:141
Ändring, SFS 1985:131
Rubrik: Lag (1985:131) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: SkU 1984/85:36, rskr 1984/85:178
Ändring, SFS 1985:225
Rubrik: Lag (1985:225) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 11, 20 p anvisn. till 29 §; nya 12, 18 b p anvisn. till 29 §
Ikraft: 1985-05-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:93, SkU 1984/85:28, rskr 1984/85:227
Ändring, SFS 1985:307
Rubrik: Lag (1985:307) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom, 53 § 1 mom, 2 b, 4 p anvisn. till 36 §, 4, 4 a p anvisn. till 41 §, övergångsbest. till 1984:1060; ny 9 p anvisn. till 35 §
Ikraft: 1985-06-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:193, SkU 1984/85:62, rskr 1984/85:353
Ändring, SFS 1985:362
Rubrik: Lag (1985:362) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 54 §, 1 p anvisn. till 53 §, 3 p anvisn. till 54 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:175, SkU 1984/85:59, rskr 1984/85:351
Ändring, SFS 1985:405
Rubrik: Lag (1985:405) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 33 § 1, 2 mom, 35 § 3 mom, 39 § 1, 3 mom, 46 § 2 mom, 4 p anvisn. till 33 §, 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:180, SkU 1984/85:60, rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1985:638
Rubrik: Lag (1985:638) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:172, FöU 1984/85:13, rskr 1984/85:390
Ändring, SFS 1985:922
Rubrik: Lag (1985:922) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom, 53 § 1 mom
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:12, SkU 1985/86:4, rskr 1985/86:8
Ändring, SFS 1985:923
Rubrik: Lag (1985:923) om ändring i lagen (1985::405) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, övergångsbest. till 1985:405
Förarbeten: Prop. 1985/86:12, 1985/86:SkU4, rskr. 1985/86:8
Ändring, SFS 1985:1017
Rubrik: Lag (1985:1017) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 6 p anvisn. till 39 §; ändr. 35 § 1 mom, 41 a, 64 §§, 2 e, 4 p anvisn. till 29 §, 3 p anvisn. till 33 §, 2 p anvisn. till 41 a §; nya 12 a p anvisn. till 32 §, 7 p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1986-01-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:45, SkU 1985/86:9, rskr 1985/86:53
Ändring, SFS 1985:1018
Rubrik: Lag (1985:1018) om ändring i lagen (1985:405) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 33 § 2 mom, 39 § 1 mom i 1985:405
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:45, SkU 1985/86:9, rskr 1985/86:53
Ändring, SFS 1986:121
Rubrik: Lag (1986:121) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:23, JuU 1985/86:13, rskr 1985/86:110
Ändring, SFS 1986:161
Rubrik: Lag (1986:161) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:67, UbU 1985/86:10, rskr 1985/86:143
Ändring, SFS 1986:465
Rubrik: Lag (1986:465) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 72 § 4 mom, anvisn. till 74 §; ändr. 39 § 2 mom, 74 §; ny p 21 anvisn. till 29 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:131, SkU 1985/86:43, rskr 1985/86:333
Ändring, SFS 1986:473
Rubrik: Lag (1986:473) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 45, 47, 57-59 §§, anvisn. till 47 §, anvisn. till 60 §, rubr. närmast före 47 §; nuvarande 47 a § betecknas 47 §; ändr. 2, 4, 19 §§, 25 § 3 mom, nya 47 §, 56, 60, 68 §§, p 2 anvisn till 38 §, p 1 anvisn. till 66 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:150 (bil. 1), SkU 1985/86:50, rskr 1985/86:360
Ändring, SFS 1986:505
Rubrik: Lag (1986:505) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. p 1 anvisn. till 20 §
Ikraft: 1986-07-03 överg.best.
Förarbeten: Prop.1985/86:140, SkU 1985/86:38, rskr 1985/86:364
Ändring, SFS 1986:507
Rubrik: Lag (1986:507) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 48 § 2, 3 mom, 52 § 1 mom, 53 § 1 mom, p 6 anvisn. till 41 §; ny p 6 anvisn. till 46 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:130, SkU 1985/86:40, rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1986:971
Rubrik: Lag (1986:971) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom, 38 § 1 mom, 39 § 1 mom; nya 10 p anvisn. till 38 §, 4 p anvisn. till 39 §
Ikraft: 1986-12-12 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:40, SkU 1986/87:6, rskr 1986/87:35
Ändring, SFS 1986:1113
Rubrik: Lag (1986:1113) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 23 § 2 mom, 26 § 2 mom, 30 § 7 mom, 46 § 4 mom, 48 § 4 mom, 51, 61 §§, 5 p anvisn. till 18 §, anvisn. till 34 §, anvisn. till 37 §, 4 p anvisn till 46 §; nuvarande 23 § 1 mom, 26 § 1 mom, 30 § 1 mom betecknas 23, 26, 30 §§; ändr. 17, 18 §§, de nya 23, 26, 30 §§, 46 § 1, 2 mom, 48 § 2, 3 mom, 50 §, 53 § 1-3 mom, 66 §, 70 § 1 mom, 71, 73 §§, 1, 2 p anvisn. till 18 §, 4 p anvisn. till 35 §, 2 a, 4 p anvisn. till 36 §, 6 p anvisn. till 46 §, 3 p anvisn till 53 §, anvisn. till 70 §; ny 2 a p anvisn till 53 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:30, SkU 1986/87:5, rskr 1986/87:40
Ändring, SFS 1986:1199
Rubrik: Lag (1986:1199) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 33 §, anvisn. till 42 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:46, SkU 1986/87:9, rskr 1986/87:73
Ändring, SFS 1986:1244
Rubrik: Lag (1986:1244) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 25 § 2 mom, 3 p anvisn. till 33 §, 1, 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:45, SkU 1986/87:15, rskr 1986/87:96
Ändring, SFS 1986:1245
Rubrik: Lag (1986:1245) om ändring i lagen (1986:473) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 § i 1986:473
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:45, SkU 1986/87:15, rskr 1986/87:96
Ändring, SFS 1986:1304
Rubrik: Lag (1986:1304) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:121
Rubrik: Lag (1987:121) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 16 p anvisn. till 21 §, 11 p anvisn. till 28 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:83, SkU 1986/87:37, rskr 1986/87:152
Ändring, SFS 1987:148
Rubrik: Lag (1987:148) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 27 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:296
Rubrik: Lag (1987:296) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.10 p.E 5), SfU 1986/87:11, rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1987:337
Rubrik: Lag (1987:337) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 41 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:132, SkU 1986/87:46, rskr 1986/87:277
Ändring, SFS 1987:572
Rubrik: Lag (1987:572) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom; ny 7 p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:150 (bil.3), SkU 1986/87:50, rskr 1986/87:348
Ändring, SFS 1987:1156
Rubrik: Lag (1987:1156) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: 1 p anvisn. till 19 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:34, SkU 1987/88:7, rskr 1987/88:48
Ändring, SFS 1987:1203
Rubrik: Lag (1987:1203) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 41 §, 4 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 39 §
Ikraft: 1987-12-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:62, SkU 1987/88:15, rskr 1987/88:72
Ändring, SFS 1987:1204
Rubrik: Lag (1987:1204) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:42, 1987/88:44, 1987/88:61, SkU 1987/88:19, rskr 1987/88:109
Ändring, SFS 1987:1205
Rubrik: Lag (1987:1205) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 35 § 4 mom, 1 p anvisn. till 31 §, 2 a p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:52, 1987/88:61, SkU 1987/88:14, rskr 1987/88:100
Ändring, SFS 1987:1303
Rubrik: Lag (1987:1303) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 32 § 1, 3 mom, 33 § 1 mom, 42 §, 1 p anvisn. till 20 §, 9 p anvisn. till 29 §, p 3, 8 anvisn. till 32 §, anvisn. till 42 §, 1 p anvisn. till 50 §; nya 32 § 3 a-3 f mom, 3 b p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:52, SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1987:1313
Rubrik: Lag (1987:1313) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 54 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:34, SkU 1987/88:18, rskr 1987/88:108
Ändring, SFS 1988:132
Rubrik: Lag (1988:132) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.7), SfU 1987/88:15, rskr 1987/88:144
Ändring, SFS 1988:219
Rubrik: Lag(1988:219) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:82, NU 1987/88:30, rskr 1987/88:219
Ändring, SFS 1988:359
Rubrik: Lag (1988:359) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 19 §
Ikraft: 1988-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:99, SfU 1987/88:23, rskr 1987/88:300
Ändring, SFS 1988:666
Rubrik: Lag (1988:666) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop 1987/88:113, UbU 1987/88:33, rskr 1987/88:323
Ändring, SFS 1988:878
Rubrik: Lag (1988:878) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:116, SfU 1987/88:26, rskr 1987/88:328
Ändring, SFS 1988:1518
Rubrik: Lag (1988:1518) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: nuvarande 2 d p anvisn. till 36 § betecknas 2 e p; ändr. 18 §, 39 § 3 mom 1, 3, 4 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 39 §; nya 5 p anvisn. till 35 §, 2 d p till anvisn. till 36 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:55, 1988/89:SkU16, rskr 1988/89:65
Ändring, SFS 1988:1523
Rubrik: Lag (1988:1523) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 33 §, 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:46, 1988/89:SkU4, rskr 1988/89:64
Ändring, SFS 1988:1528
Rubrik: Lag (1988:1528) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 54 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:58, 1988/89:SkU5, rskr 1988/89:84
Ändring, SFS 1988:1530
Rubrik: Lag (1988:1530) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19, 20 §§ 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:176, 1988/89:3, 1988/89:46, 1988/89:57, 1988/89:SKU13, rskr 1988/89:82
Ändring, SFS 1989:96
Rubrik: Lag (1989:96) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 36 §
Ikraft: 1989-05-01 överg.best
Förarbeten: Prop. 1988/89:71, 1988/89:SkU28, rskr 1988/89:136
Ändring, SFS 1989:232
Rubrik: Lag (1989:232) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom 14 p anvisn. till 21 §, 9 p anvisn. till 24 §, 9 p anvisn. till 28 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:112, 1988/89:SfU16, rskr 1988/89:248
Ändring, SFS 1989:233
Rubrik: Lag (1989:233) om ändring i lagen (1988:1530) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 § i 1988:1530, övergångsbest. till 1988:1530
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:112, 1988/89:SfU16, rskr 1988/89:248
Ändring, SFS 1989:430
Rubrik: Lag (1989:430) om ändring i lagen (1989:233) om ändring i lagen (1988:1530) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1989:233 om ändr. i 1988:1530
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:109, 1988/89:AU16, rskr 1988/89:284
Ändring, SFS 1989:478
Rubrik: Lag (1989:478) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1989-06-30 överg.best.
Förarbeten: 1988/89:SkU26, rskr 1988/89:238
Ändring, SFS 1989:545
Rubrik: Lag (1989:545) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1989:1017
Rubrik: Lag (1989:1017) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 32 § 3 mom, 33 § 1 mom, 35 § 3 mom, 3, 6 p anvisn. till 22 §, 7 p anvisn. till 29 §, 3 a, 4 p anvisn. till 32 §, 3 p anvisn. till 33 §, 3 p anvisn. till 36 §,4 p anvisn. till 41 §, 2 p anvisn. till 42 §, 3 p anvisn. till 54 §; ny 5 p anvisn. till 42 §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1989:1018
Rubrik: Lag (1989:1018) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU20, rskr 1989/90:97
Ändring, SFS 1989:1039
Rubrik: Lag (1989:1039) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1, 2 mom, 4 p anvisn. till 20 §, 5 p anvisn. till 38 §, 2, 10 p anvisn. till 53 §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:47, 1989/90:SkU16, rskr 1989/90:102
Ändring, SFS 1989:1080
Rubrik: Lag(1989:1080) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ikraft: 1990-02-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:34, 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ändring, SFS 1990:117
Rubrik: Lag (1990:117) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1990-04-11 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.1), 1989/90:SkU22, rskr 1989/90:125
Ändring, SFS 1990:335
Rubrik: Lag (1990:335) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 62, 75 §§, rubr. närmast före 62 §; ändr. 1, 3, 19, 28, 49 §§, 50 § 2 mom, 2 d, 4 p anvisn. till 29 §, 3 p anvisn. till 33 §, 3 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 50 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:62, 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:636
Rubrik: Lag (1990:636) om ändring i kommunalskattelagen
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:133, 1989/90:SfU23, rskr 1989/90:296
Ändring, SFS 1990:650
Rubrik: Lag (1990:650) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 28-30 §§, 32 § 3 f mom, 35-40, 41 d, 41 e §§, 46 § 1 mom, 46 a, 49, 64, 76 §§, anvisn. till 3, 18 §§, 2 p anvisn. till 19 §, anvisn. till 25, 27-29 §§, 5, 7, 11 p anvisn till 32 §, anvisn. till 35, 36, 38, 39 §§, 1-3 a, 4 a-6 p anvisn till 41 §, 1 p anvisn. till 41 a §, 1, 2 p anvisn.till 49 §, 1-3 p anvisn till 50 §, 2 p anvisn. till 54 §, rubr. närmast före 24, 27, 35, 38, 46 a, 75 §§; nuvarande anvisn. till 48 § betecknas 2 p anvisn. till 48 §; ändr. 3, 4, 17-27, 31 §§, 32 § 1, 3, 3 a, 3 e, 4 mom, 33, 34, 41, 42 §§, 46 § 2 mom, 47 §, 48 § 2, 3 mom, 50 §, 52 § 1 mom, 53 § 1-3 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 19 §, 1 p anvisn. till 20 §, anvisn. till 21, 22, 24 §§, 1 p anvisn. till 31 §, 3, 4, 8, 12, 12 a, 13 p anvisn. till 32 §, 3 p anvisn. till 33 §, 4 p anvisn. till 41 §, 2, 4 p anvisn. till 41 a §, 1-3 p anvisn. till 42 §, 6 p anvisn. till 46 §, anvisn. till 52 §, 3 p anvisn. till 53 §, 3 p anvisn. till 54 §, 1 p anvisn. till 65 §, rubr. närmast före 21 §, ikraftträdande- och övergångsbest. till 1985:362; nya 5 §, 33 § 3 mom, 48 § 4 mom, 3 p anvisn. till 19 §, 1-33 p anvisn. till 23 §, 1, 2 p anvisn. till 26 §, 10, 14, 15 p anvisn. till 32 §, 3 a-3 c p anvisn. till 33 §, 1, 3, 4 p anvisn. till 48 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1140
Rubrik: Lag (1990:1140) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:5, 1990/91:SkU3, rskr 1990/91:57
Ändring, SFS 1990:1421
Rubrik: Lag (1990:1421) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: nuvarande 4, 5 p anvisn. till 24 § betecknas 5, 6 p; ändr. 5, 20, 26, 33 §§, 53 §§ 1 mom, 3 p anvisn. till 19 §, 4, 5 p anvisn. till 20 §, 1-3, 5, 16 p anvisn. till 22 §, 6, 7, 9, 10, 12, 23, 33 p anvisn. till 23 §, 1 p anvisn. till 24 §, 10, 14 p anvisn. till 32 §, 7 p anvisn. till 33 §, 1 p anvisn. till 48 §, 2, 10 p anvisn. till 53 §, 3 p anvisn. till 54 §, 12, 13, 26, 28, 29 p övergångsbest. till 1990:650; ny 4 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1990:1457
Rubrik: Lag (1990:1457) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:117, 1990/91:54, 1990/91:SkU10, 1990/91:SkU12 rskr 1990/91:107
Ändring, SFS 1990:1487
Rubrik: Lag (1990:1487) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 9 p anvisn. till 23 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Ändring, SFS 1991:180
Rubrik: Lag (1991:180) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 3, 4 mom, 20 a, 20 e p anvisn. till 23 §, 1 p anvisn. till 31 §, 4 p anvisn. till 53 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:89, 1990/91:SkU21, rskr 1990/91:185
Ändring, SFS 1991:411
Rubrik: Lag (1991:411) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:166, 1990/91:167, 1990/91:SkU29, 1990/91:SkU30 rskr 1990/91:313
Ändring, SFS 1991:484
Rubrik: Lag (1991:484) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 60, 66 §§, 1 p anvisn. till 66 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:585
Rubrik: Lag (1991:585) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 2 p anvisn. till 53 §; ändr. 33 § 1, 2 mom, 53 § 1 mom
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:107, 1990/91:SkU34, rskr 1990/91:312
Ändring, SFS 1991:592
Rubrik: Lag (1991:592) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 54 §, 3 b p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:159, 1990/91:SkU33, rskr 1990/91:321
Ändring, SFS 1991:602
Rubrik: Lag(1991:602) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 48 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:107, 1990/91:185, 1990/91:SKU34, 1990/91:SkU37, rskr 1990/91:351
Ändring, SFS 1991:692
Rubrik: Lag (1991:692) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 21, 23 p anvisn. till 23 §, 6 p anvisn. till 46 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Ändring, SFS 1991:982
Rubrik: Lag (1991:982) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 a p anvisn. till 32 §, 14 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Ändring, SFS 1991:1044
Rubrik: Lag (1991:1044) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 11 p anvisn. till 22 §, 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:141, 1990/91:181, 1990/91:SfU16, 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:303, 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1153
Rubrik: Lag (1991:1153) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357, 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1677
Rubrik: Lag (1991:1677) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1832
Rubrik: Lag (1991:1832) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 3 p anvisn. till 19 §; ändr. 19, 20 §§, p 4, 23, 33 anvisn. till 23 §, 6 p anvisn. till 46 §, 12, 23 p övergångsbest. till 1990:650; ny 17 p anvisn. till 22 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:48, 1991/92:60, 1991/92:SkU8, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1866
Rubrik: Lag (1991:1866) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 33 § 2 mom, 3 p anvisn. till 54 §, 29 p övergångsbest. till 1990:650; nytt 32 § 3 f mom
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:48, 1991/92:SkU8, rskr 1991/92:98
Ändring, SFS 1991:1912
Rubrik: Lag (1991:1912) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 24 §, 4 p anvisn. till 41 §; ny 7 p anvisn. till 46 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100
Ändring, SFS 1991:2006
Rubrik: Lag (1991:2006) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: 1991/92:SkU13, rskr 1991/92:109
Ändring, SFS 1992:150
Rubrik: Lag (1992:150) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1992-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:81, 1991/92:100 (bil.8), 1991/92:SkU23, rskr 1991/92:172
Ändring, SFS 1992:328
Rubrik: Lag (1992:328) om ändring i lagen (1991:1153) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1153
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:124, 1991/92:AU11, rskr 1991/92:252
Ändring, SFS 1992:487
Rubrik: Lag (1992:487) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 a p anvisn. till 32 §, 1 p anvisn. till 48 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:129, 1991/92:SkU32, rskr 1991/92:291
Ändring, SFS 1992:651
Rubrik: Lag (1992:651) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19, 20 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:688
Rubrik: Lag (1992:688) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 20 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:117, 1991/92:SkU31, rskr 1991/92:301
Ändring, SFS 1992:693
Rubrik: Lag (1992:693) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1, 2 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:86, 1991/92:SkU30, rskr 1991/92:324
Ändring, SFS 1992:841
Rubrik: Lag (1992:841) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 33 § 1, 2 mom, 23 p anvisn. till 23 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:150, 1991/92:FiU30, rskr 1991/92:350
Ändring, SFS 1992:847
Rubrik: Lag (1992:847) om ändring i lagen (1992:328) om ändring i lagen (1991:1153) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 § i 1992:370
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: 1991/92:FiU30, rskr 1991/92:350
Ändring, SFS 1992:1069
Rubrik: Lag (1992:1069) om ändring i lagen (1992:651) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 § i 1992:651, övergångsbest. till 1992:651
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:172, bet. 1992/93:SfU1, rskr 1992/93:9
Ändring, SFS 1992:1343
Rubrik: Lag (1992:1343) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 20 §, 1 p anvisn. till 22 §, 13, 19 p anvisn. till 23 §, 2 p anvisn. till 24 §, 7 p anvisn. till 33 §, 12, 13 p övergångsbest. till 1990:650
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:131, bet. 1992/93:SkU15, rskr 1992/93:149
Ändring, SFS 1992:1484
Rubrik: Lag (1992:1484) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 48 § 2, 3 mom
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:50 (bil.5), bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Ändring, SFS 1992:1545
Rubrik: Lag (1992:1545) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:98, bet. 1992/93:NU11, rskr 1992/93:136
Ändring, SFS 1992:1581
Rubrik: Lag (1992:1581) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 48 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:127, 1992/93:134, bet. 1992/93:SkU14, 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1992:1596
Rubrik: Lag (1992:1596) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3, 10, 14 p anvisn. till 32 §, 3, 3 a, 3 b, 3 c p anvisn. till 33 §, 3 p anvisn. till 42 §, 3 p anvisn. till 54 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:127, 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU14, 1992/93:SkU8, rskr 1992/93:148
Ändring, SFS 1992:1597
Rubrik: Lag (1992:1597) om ändring i lagen (1992:651) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 § i 1992:651, övergångsbest. till 1992:651
Förarbeten: Prop. 1992/93:127, bet. 1992/93:SkU14, rskr 1992/93:148
Ändring, SFS 1992:1598
Rubrik: Lag (1992:1598) om ändring i lagen (1992:841) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 33 § 1 mom, 23 p anvisn. till 23 § i 1992:841
Förarbeten: Prop. 1992/93:127, bet. 1992/93:SkU14, rskr 1992/93:148
Ändring, SFS 1992:1662
Rubrik: Lag (1992:1662) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 7 p anvisn. till 46 §; ändr. 4 p anvisn. till 41 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:86, bet. 1992/93:SkU11, rskr 1992/93:146
Ändring, SFS 1992:1747
Rubrik: Lag (1992:1747) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 50 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:136, bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:116
Rubrik: Lag (1993:116) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 p anvisn. till 23 §
Ikraft: 1993-03-15 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:SkU19, rskr. 1992/93:167
Ändring, SFS 1993:359
Rubrik: Lag (1993:359) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfU17, rskr. 1992/93:335
Ändring, SFS 1993:526
Rubrik: Lag (1993:526) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 48 §, 3 p anvisn. till 54 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:217, bet. 1992/93:SkU35, rskr. 1992793:354
Ändring, SFS 1993:848
Rubrik: Lag (1993:848) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1993-10-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:124, bet. 1992/93:SkU34, rskr. 1992/93:370
Ändring, SFS 1993:938
Rubrik: Lag (1993:938) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 1 mom, 46 § 2 mom, 53 § 4 mom, p 1 av anvisn. till 20 §, p 21 av anvisn. till 23 §, p 1 av anvisn. till 31 §, p 4 av anvisn. till 41 §, p 6 av anvisn. till 46 §, p 1 av anvisn. till 48 §; nya p 3 av anvisn. till 31 §, p 7 av anvisn. till 46 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1442
Rubrik: Lag (1993:1442) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 50 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:80, bet. 1993/94:AU6, rskr. 1993/94:101
Ändring, SFS 1993:1470
Rubrik: Lag (1993:1470) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 5, 6 p anvisn. till 22 §, 14 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:45, bet. 1993/94:SkU11, rskr. 1993/94:105
Ändring, SFS 1993:1515
Rubrik: Lag (1993:1515) om ändring i kommunalskatelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 3 e, 3 f, 4 mom, 42 §, 3, 3 b anvisn. till 32 §, 3, 3 a, 4 p anvisn. till 33 §, 2, 4 p anvisn. till 42 §, 1 p anvisn. till 48 §, 3 p anvisn. till 54 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:90, bet. 1993/94:SkU10, rskr. 1993/94:104
Ändring, SFS 1993:1523
Rubrik: Lag (1993:1523) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, ikrafttr.best. till 1993:359
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, 1992/93:174, 1993/94:90, bet. 1993/94:SkU12, rskr. 1993/94:107
Ändring, SFS 1993:1524
Rubrik: Lag (1993:1524) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:91, bet. 1993/94:SkU17, rskr. 1993/94:111
Ändring, SFS 1993:1541
Rubrik: Lag (1993:1541) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 26 §, 33 § 3 mom, 44 §, 16 p anvisn. till 22 §, anvisn. till 26, 44 §§, 4 p anvisn. till 53 §, 12, 13 p övergångsbest. till 1990:650; ändr. 3, 18, 25 §§, 48 § 2 mom, 53 § 3 mom, 1, 2 p anvisn. till 22 §, 9, 19, 33 p anvisn. till 23 §, 2 p anvisn. till 24 §, 9 p anvisn. till 32 §, 10 p anvisn. till 53 §; nya 6 §, 46 § 1 mom, 1 a, 2 a anvisn. till 22 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:45, 1993/94:50, 1993/94:91, bet. 1993/94:SkU11, 1993/94:SkU15, 1993/94:SkU17, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1993:1542
Rubrik: Lag (1993:1542) om ändring i lagen (1993:938) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 4 mom, 1, 3 p anvisn. till 31 §, 6 p anvisn. till 46 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1993:938
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, 1993/94:85, bet. 1993/94:SkU15, 1993/94:SkU16, rskr. 1993/94:110
Ändring, SFS 1994:201
Rubrik: Lag (1994:201) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19, 20 §§. 23 p anvisn. till 23 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:487
Rubrik: Lag (1994:487) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom, 13 p anvisn. till 22 §, 12 a p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:152, bet. 1993/94:SkU32, rskr. 1993/94:316
Ändring, SFS 1994:488
Rubrik: Lag (1994:488) om ändring i lagen (1994:201) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 § i 1994:201
Förarbeten: Prop. 1993/94:152, bet. 1993/94:SkU32, rskr. 1993/94:316
Ändring, SFS 1994:556
Rubrik: Lag (1994:556) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 33 § 1, 2 mom, 12 p anvisn. till 32 §; ny 8 p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:148, bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Ändring, SFS 1994:581
Rubrik: Lag (1994:581) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:186, bet. 1993/94:AU15, rskr. 1993/94:365
Ändring, SFS 1994:777
Rubrik: Lag (1994:777) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 1 § mom, 2 a p anvisn. till 22 §, 25 p anvisn. till 23 §, 6 p anvisn. till 32 §, övergångsbest. till 1992:693
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443
Ändring, SFS 1994:1677
Rubrik: Lag (1994:1677) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 50 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:41, 1994/95:99, bet. 1994/95:SfU6, 1994/95:AU5, rskr. 1994/95:124
Ändring, SFS 1994:1781
Rubrik: Lag (1994:1781) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:54, 1994/95:67, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Ändring, SFS 1994:1855
Rubrik: Lag (1994:1855) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 1 a, 2 a p anvisn. till 22 §; ändr. 33 § 2 mom, 46 § 1 mom, 1, 2 p anvisn. till 22 §, 6, 7, 12, 33 p anvisn. till 23 §, 2 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, 1994/95:61, bet. 1994/95:FiU1, 1994/95:SoU8, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1994:1856
Rubrik: Lag (1994:1856) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom.
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1994:1857
Rubrik: Lag (1994:1857) om ändring i lagen (1994:1855) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 22 § i 1994:1855
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1994:1858
Rubrik: Lag (1994:1858) om ändring i lagen (1994:1855) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 24 § i 1994:1855
Förarbeten: Prop. 1994/95:52, bet. 1994/95:SkU10, rskr. 1994/95:155
Ändring, SFS 1994:1912
Rubrik: Lag (1994:1912) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 10 p anvisn. till 23 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Ändring, SFS 1994:1921
Rubrik: Lag (1994:1921) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 p anvisn. till 23 §, 7 p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:122, bet. 1994/95:SkU16, rskr. 1994/95:149
Ändring, SFS 1994:1990
Rubrik: Lag (1994:1990) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 8 p anvisn. till 33 §; ändr. 33 § 1 mom, 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:61, bet. 1994/95:SoU8, 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:105, 1994/95:145
Ändring, SFS 1994:2044
Rubrik: Lag (1994:2044) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:173, bet. 1993/94:SfU16, 1994/95:SkU17, rskr. 1994/95:160
Ändring, SFS 1995:283
Rubrik: Lag (1995:283) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1994/95:SkU18, rskr. 1994/95:175
Ändring, SFS 1995:547
Rubrik: Lag (1995:547) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 48 § 2, 3 mom
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1994/95:SkU20, rskr. 1994/95:320
Ändring, SFS 1995:651
Rubrik: Lag (1995:651) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §, 32 §, 1, 3 b, 3 c, 3 f mom, 1 p anvisn. till 20 §, 23 p anvisn. till 23 §, 3 p övergångsbest. till 1994:1855; ny 34 p anvisn. till 23 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:182, bet. 1994/95:SkU25, rskr. 1994/95:371
Ändring, SFS 1995:750
Rubrik: Lag (1995:750) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:SkU40, rskr. 1994/95:374
Ändring, SFS 1995:853
Rubrik: Lag (1995:853) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 24 §, 1 p anvisn. till 31 §, 4 p anvisn. till 41 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:187, bet. 1994/95:SkU31, rskr. 1994/95:440
Ändring, SFS 1995:919
Rubrik: Lag (1995:919) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 46 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439
Ändring, SFS 1995:920
Rubrik: Lag (1995:920) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439
Ändring, SFS 1995:987
Rubrik: Lag (1995:987) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ny 32 § 3 g mom
Ikraft: 1995-08-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1994/95:SkU43, rskr. 1994/95:441
Ändring, SFS 1995:1521
Rubrik: Lag (1995:1521) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 1 p anvisn. till 19 §, 1 p anvisn. till 48 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:102, bet. 1995/96:SkU15, rskr. 1995/96:118, EGTL149/71 s2
CELEX-nr: 371R1408
Ändring, SFS 1995:1613
Rubrik: Lag (1995:1613) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 22 §, 1, 16 p anvisn. till 23 §, 1, 2 p anvisn. till 24 §, 1 p anvisn. till 43 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:104, bet. 1995/96:SkU19, rskr. 1995/96:123
Ändring, SFS 1995:1624
Rubrik: Lag (1995:1624) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:109, bet. 1995/96:SkU20, rskr. 1995/96:135
Ändring, SFS 1995:1625
Rubrik: Lag (1995:1625) om ändring i lagen (1995:651) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 1 mom. 1 p anvisn. till 20 § i 1995:651; ny 3 p övergångsbest. till 1995:651
Förarbeten: Prop. 1995/96:109, bet. 1995/96:SkU20, rskr. 1995/96:135
Ändring, SFS 1996:162
Rubrik: Lag (1996:162) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 72, 73 §§; ändr. 53 § 1 mom, 71, 74 §§
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:121, bet. 1995/96:SkU24, rskr. 1995/96:171
Ändring, SFS 1996:651
Rubrik: Lag (1996:651) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 32 § 3, 3 f mom, 42 §, 1 p anvisn. till 20 §, 20 e p anvisn. till 23 §, 3, 3 b, 4 p anvisn. till 33 §, 4 p anvisn. till 41 §; nya 32 § 3 h mom, 3 d, 8 p anvisn. till 33 §, 6 p anvisn. till 42 §
Ikraft: 1996-07-01 överg. best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:152, bet. 1995/96:SkU25, rskr. 1995/96:274
Ändring, SFS 1996:1022
Rubrik: Lag (1996:1022) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10
Ändring, SFS 1996:1033
Rubrik: Lag (1996:1033) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1997-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21
Ändring, SFS 1996:1208
Rubrik: Lag (1996:1208) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19, 69 §§, 32 p anvisn. till 23 §, 3 b, 3 c, 4 p anvisn. till 33 §, 2, 4 p anvisn. till 42 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:19, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1219
Rubrik: Lag (1996:1219) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 1996:1022, 1996:1033; ändr. 20 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:208, 1995/96:215, 1996/97:19, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1240
Rubrik: Lag (1996:1240) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 1 mom, 1 p anvisn. till 31 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:231, bet. 1996/97:SkU4, rskr. 1996/97:67
Ändring, SFS 1996:1331
Rubrik: Lag (1996:1331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19, 42 §§, 46 § 2 mom, 48 § 2 mom, 50 § 21 p anvisn. till 23 §, 6 p anvisn. till 46 §; nya 49 §, 7 p anvisn. till 32 §, 3 e p anvisn. till 33 §, 1, 2, 3, 4 p anvisn till 49 §, rubr. närmast före 49 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1996:1394
Rubrik: Lag (1996:1394) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr. 15, bet. 1996/97:UbU2, rskr. 1996/97:101
Ändring, SFS 1996:1399
Rubrik: Lag (1996:1399) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 20 §, 9 p anvisn. till 22 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:12, bet. 1996/97:SkU7, rskr. 1996/97:70
Ändring, SFS 1997:244
Rubrik: Lag (1997:244) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1997:311
Rubrik: Lag (1997:311) om ändring i lagen (1996:1331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 49 § i 1996:1331
Förarbeten: Prop. 1996/97:130, bet. 1996/97:LU16, rskr. 1996/97:243
Ändring, SFS 1997:356
Rubrik: Lag (1997:356) om ändring i lagen (1996:1331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1, 4 p anvisn. till 49 § i 1996:1331
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1997:402
Rubrik: Lag (1997:402) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 19 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:107, 1996/97:119, bet. 1996/97:SkU24, rskr. 1996/97:277
Ändring, SFS 1997:438
Rubrik: Lag (1997:438) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1997-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 1997:447
Rubrik: Lag (1997:447) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 14 p anvisn. till 32 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:506
Rubrik: Lag (1997:506) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1, 20, 41 §§, 23 p av anvisn. till 23 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:507
Rubrik: Lag (1997:507) om ändring i lagen (1996:1331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 2 p av övergångsbest. i 1996:1331
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:749
Rubrik: Förordning om ikraftträdande av lagen (1996:1208) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1996:1214) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ikrafttr. av 69 § i 1996:1208
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1997:770
Rubrik: Lag (1997:770) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 32 § 3 c mom, 23 p anvisn. till 23 §, 3 p anvisn. till 32 §, 6 p anvisn. till 33 §, 4 p anvisn. till 41 §, p 1, 2 anvisn. till 42 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:173, bet. 1997/98:SkU4, rskr. 1997/98:21
Ändring, SFS 1997:771
Rubrik: Lag (1997:771) om ändring i lagen (1997:244) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 §, övergångsbest. till 1997:224
Förarbeten: Prop. 1996/97:173, bet. 1997/98:SkU4, rskr. 1997/98:21
Ändring, SFS 1997:772
Rubrik: Lag (1997:772) om ändring i lagen (1996:1331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 § i 1996:1313; ny 3 p övergångsbest. till 1996:1331
Förarbeten: Prop. 1996/97:173, bet. 1997/98:SkU4, rskr. 1997/98:21
Ändring, SFS 1997:851
Rubrik: Lag (1997:851) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 5 p anvisn. till 20 §; ändr. 20 §, 1, 2 p anvisn. till 22 §, 1 p anvisn. till 23 §
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:154, bet. 1997/98:SkU2, rskr. 1997/98:19
Ändring, SFS 1997:935
Rubrik: Lag (1997:935) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 48 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 avsn. Socialförsäkr.sekt., bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1997:950
Rubrik: Lag (1997:950) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 33 § 2 mom, 19, 32 p anvisn. till 23 §, 3 c, 4, 7 p anvisn till 33 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1997:951
Rubrik: Lag (1997:951) om ändring i lagen (1996:1331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 50 § i 1996:1331
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1997:1037
Rubrik: Lag (1997:1037) om ändring i lagen (1997:356) om ändring i lagen (1996:1331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 49 § i 1997:356
Förarbeten: Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1997:1146
Rubrik: Lag (1997:1146) om ändring i lagen (1996:1331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 49 § i 1996:1331
Förarbeten: Bet. 1997/98:SkU14, rskr. 1997/98:105
Ändring, SFS 1997:1272
Rubrik: Lag (1997:1272) om ändring i lagen (1997:771) om ändring i lagen (1997:244) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 12 p anvisn. till 32 § i 1997:771
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 13, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1997:1292
Rubrik: Lag (1997:1292) om ändring i lagen (1997:772) om ändring i lagen (1996:1331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 § i 1997:772
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 12, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1998:233
Rubrik: Lag (1998:233) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 19 §, 3 p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:328
Rubrik: Lag (1998:328) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 15 p anvisn. till 22 §, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 21 p anvisn. till 23 §, 1 p anvisn. till 31 §, 6 p anvisn. till 46 §; ny 20 f p anvisn. till 23 §
Ikraft: 1998-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265
Ändring, SFS 1998:337
Rubrik: Lag (1998:337) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 41 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:133, bet. 1997/98:SkU26, rskr. 1997/98:264
Ändring, SFS 1998:682
Rubrik: Lag (1998:682) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 48 §
Ikraft: 1998-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ändring, SFS 1998:683
Rubrik: Lag (1998:683) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 12 p anvisn. till 32 §, 6 p anvisn. till 46 §, 1 p anvisn. till 48 §
Ikraft: 1998-07-01 övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:684
Rubrik: Lag (1998:684) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom, 48 § 2 mom, 19 p anvisn. till 23 §, 7 p anvisn. till 33 §, 6 p anvisn. till 46 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, 1997/98:SfU14, rskr. 1997/98:315, 1997/98:320
Ändring, SFS 1998:816
Rubrik: Lag (1998:816) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1998:1604
Rubrik: Lag (1998:1604) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 22 §, 13, 33 p anvisn. till 23 §, 1 p anvisn. till 24 §, 14 p anvisn. till 32 §; nya 1 a, 1 b anvisn. till 22 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1998:1619
Rubrik: Lag (1998:1619) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:28, bet. 1998/99:SkU8, rskr. 1998/99:70
Ändring, SFS 1998:1666
Rubrik: Lag (1998:1666) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 15 p anvisn. till 22 §, 20 d, 20 f p anvisn. till 23 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:16, bet. 1998/99:SkU4, rskr. 1998/99:66
Ändring, SFS 1998:1671
Rubrik: Lag (1998:1671) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1998:1767
Rubrik: Lag (1998:1767) om ändring i lagen (1998:683) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 3, 4 p övergångsbest. till 1998:683; ändr. 2 p övergångsbest. till 1998:683
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 11, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:198
Rubrik: Lag (1999:198) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:32, bet. 1998/99:JuU16, rskr. 1998/99:167
Ändring, SFS 1999:200
Rubrik: Lag (1999:200) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 19 §, 1 p anvisn. till 22 §
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:48, bet. 1998/99:SkU15, rskr. 1998/99:174
Ändring, SFS 1999:295
Rubrik: Lag (1999:295) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:317
Rubrik: Lag (1999:317) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3, 3 a p anvisn. till 33 §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:83, bet. 1998/99:SkU17, rskr. 1998/99:206
Ändring, SFS 1999:604
Rubrik: Lag (1999:604) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Ändring, SFS 1999:633
Rubrik: Lag (1999:633) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 46 §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:109, bet. 1998/99:SkU22, rskr. 1998/99:255
Ändring, SFS 1999:642
Rubrik: Lag (1999:642) om ändring i lagen (1998:1671) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:1671
Ikraft: 1999-07-15
Förarbeten: Prop. 1998/99:113, bet. 1998/99:SkU23, rskr. 1998/99:259
Ändring, SFS 1999:933
Rubrik: Lag (1999:933) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 60 §; ändr. 3 p anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 54 §
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 1999:960
Rubrik: Lag (1999:960) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 50 §
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1048
Rubrik: Lag (1999:1048) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 d p anvisn. till 23 §, 4 p anvisn. till 42 §
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:142, 1999/2000:6, bet. 1999/2000:FiU8, 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Ändring, SFS 1999:1082
Rubrik: Lag (1999:1082) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 3 §, 19 p anvisn. till 23 §, 1, 2 p anvisn. till 24 §
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1127
Rubrik: Lag (1999:1127) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 20 b, 20 e anvisn. till 23 §
Ikraft: 1999-12-31
Förarbeten: Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47
Ändring, SFS 1999:1149
Rubrik: Lag (1999:1149) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: upph. 2 p anvisn. till 21 §; ändr. 32 § 1 mom, 11, 20 a p anvisn. till 23 §, 10, 14, 15 p anvisn. till 32 §, 3 b, 4 p anvisn. till 33 §, 10 p anvisn. till 53 §
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:15, bet. 1999/2000:SkU5, rskr. 1999/2000:65
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1999:1338
Rubrik: Lag (1999:1338) om ändring i lagen (1999:604) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §, ikrafttr.best. till 1999:604
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110