Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1918:163 · Visa fulltext
Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring, SFS 1955:392
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1964:180
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 8 §
Ändring, SFS 1967:78
Omfattning: ny 9 §
Ändring, SFS 1977:687
Rubrik: Lag (1977:687) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1984:984
Rubrik: Lag (1984:984) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1-7, 9 §§; omtryck
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:7, LU 1984/85:11, rskr 1984/85:64
Ändring, SFS 1988:439
Rubrik: Lag (1988:439) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1988:951
Rubrik: Lag (1988:951) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 9 §; ny 8 a §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:104, KrU 1987/88:21, rskr 1987/88:390
Ändring, SFS 1991:244
Rubrik: Lag (1991:244) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1999:399
Rubrik: Lag (1999:399) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2013:537
Rubrik: Lag (2013:537) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2014:612
Rubrik: Lag (2014:612) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262