Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1918:1080 · Visa fulltext
Instruktion (1918:1080) för kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen
Departement: Utbildningsdepartementet
Upphävd: 1999-12-01
Ändring, SFS 1920:887
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1921:603
Omfattning: ändr. 23-25 §§
Ändring, SFS 1936:103
Omfattning: ändr. 2, 21, 22 §§
Ändring, SFS 1939:245
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1951:741
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1953:599
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1962:533
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1999:773
Rubrik: Förordning (1999:773) om upphävande av instruktionen (1918:1080) för kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen
Omfattning: upph.