Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1914:45 · Visa fulltext
Lag (1914:45) om kommission
Departement: Justitiedepartementet L2
Upphävd: 2009-10-01
Ändring, SFS 1921:237
Omfattning: ändr. 37 §
Ändring, SFS 1971:200
Omfattning: ändr. 86 §
Förarbeten: Prop. 1971:107, InU 18, rskr 221
Ändring, SFS 1974:219
Omfattning: ändr. 1, 27-29, 46, 50-52, 68-71, 73, 86, 87 §§; ny 86 a §
Förarbeten: Prop. 1974:29, LU 1974:13, rskr 1974:170
Ändring, SFS 1975:247
Omfattning: ändr. 47, 55 §§
Förarbeten: Prop. 1975:6, LU 1975:12, rskr 1975:91
Ändring, SFS 1976:127
Rubrik: Lag (1976:127) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1975:104, LU 1975/76:15, rskr 1975/76:205
Ändring, SFS 1976:582
Rubrik: Lag (1976:582) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 86 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:83
Rubrik: Lag (1982:83) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 86 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1989:835
Rubrik: Lag (1989:835) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1989-12-08
Förarbeten: Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av 1989:835
Ändring, SFS 1990:934
Rubrik: Lag (1990:934) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 56 §; ny 56 a §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:89, 1989/90:LU35, rskr 1989/90:300
Ändring, SFS 1991:197
Rubrik: Lag (1991:197) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 31 §
Förarbeten: Prop. 1990/91:106, 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1991:352
Rubrik: Lag (1991:352) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: upph. 3, 4 kap, kap.indeln., rubr. till 1, 2 kap; ändr. författningsrubr, 27 §, rubr. närmast före 4 § sätts närmast före 1 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:63, 1990/91:LU25, rskr 1990/91:220
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:197
Ändring, SFS 1994:1011
Rubrik: Lag (1994:1011) om ändring i lagen (1914:45) om kommission
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1011
Ändring, SFS 1996:187
Rubrik: Lag (1996:187) om ändring i lagen (1914:45) om kommission
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:50, bet. 1995/96:NU11, rskr. 1995/96:180
Ändring, SFS 1998:1480
Rubrik: Lag (1998:1480) om ändring i lagen (1914:45) om kommission
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 2009:865
Omfattning: upph.