Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1898:64 s.10 · Visa fulltext
Lag (1898:64 s.10) om boskillnad
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1920:406
Omfattning: upph. utom i vissa avseenden
Ändring, SFS 1921:233
Omfattning: ändr. 4-7, 10, 11, 18, 26-30 §§
Ändring, SFS 1946:823
Omfattning: ändr. 4-8, 25, 26, 28 §§
Ändring, SFS 1950:31
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1964:659
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1970:850
Omfattning: ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1970:136, 1LU 65, rskr 449
Ändring, SFS 1977:656
Rubrik: Lag (1977:656) om ändring i lagen (1898:64 s.10) om boskillnad
Omfattning: ändr. 5, 18 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336