Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1895:bih. 10 s. 1 · Visa fulltext
Resolution (1895:bih. 10 s.1) på en av apostoliske vikarien, Biskopen m.m. Albertus Bitter gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täcktes förklara romerskkatolska kyrkans prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel
Departement: Justitiedepartementet L2